Rozvod elektrické energie

elektronika

 

Téma: Rozvod elektrické energie

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Průmyslová výroba el. energie:

 • Uhelné, jaderné, sluneční, vodní, vodní přečerpávací, termální, větrné, palivové články.
 • V České republice patří k dostupným zdrojům pro výrobu el. energie:
  • Fosilní paliva – uhlí, mazut, plyn
  • Jaderná energie, v Česku jsou 2 jaderné elektrárny, obě provozuje společnost ČEZ
   • Dukovany, 4 * 510 MW, zprovozněnou v letech 1985 – 1988, v současné době se připravuje výstavba 5 bloku
   • Temelín s výkonem  2 * 1000 MW, zprovozněná v letech 2002 – 2003

 

Druhy elektrických sítí:

 • a) Podle spojení uzlu zdroje se zemí:
  • Uzel zdroje je přímo spojený se zemí – účinně uzemněná soustava
  • Uzel zdroje se zemí spojen přes impedanci – neúčinně uzemněná soustava
  • Uzel zdroje není spojen se zemí – izolovaná soustava
 • b) Podle způsobu napájení – konstrukce – Paprskový rozvod

 

Základní energetické pojmy:

 • Energetická soustava – soubor výroben energie se zařízením pro její rozvod a spotřebu (nejedná se jen o energii elektrickou).
 • Elektrizační soustava – část energetické soustavy obsahující zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie.
 • Elektrické vedení – vodivé spojení pro přenos elektrické energie
 • Elektrická stanice – stanice určená pro transformaci, přeměnu, nebo rozvod elektrické energie.
 • Přenosová síť (soustava) – část elektrizační soustavy tvořící přenosovou cestu mezi velkými centry výroby a spotřeby elektrické energie. V ČR se provozuje na napěťových hladinách 4, a částečně kV.
 • Distribuční síť – část elektrizační soustavy sloužící k přenosu elektrické energie k odběratelům. V ČR se provozuje na napěťových hladinách, 35, , ,6kV + 230/400V.
 • Elektrický rozvod – souhrn všech vzájemně propojených elektrických sítí a elektrických stanic.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!