Rytmicko-Monomelodický sloh – hudební výchova

dějiny

 

   Otázka: Rytmicko-Monomelodický sloh

   Předmět: Dějiny hudby/Hudební výchova

   Přidal(a): houmeleta

 

 

RYTMICKO- MONOMELODICKÝ SLOH

a) Styl pravěkých kultur (40 000- 5000 př. n. l.)

– Starověké kultury- Čína, Indie, země Blízkého a Středního Východu, Egypt, Mezopotámie, Babylónie…

– Předpokladem pro vznik hudby bylo dozrání levé mozkové hemisféry a zvládnutí řeči, činnosti rukou a použití nástroje

– Hudební produkce byly zřejmě spontánní. Její provozování bylo spojeno s pohybem(tancem), proto byl rytmus bohatý

Nástroje: koštěná píšťala, zvířecí roh, ulita, provrtaná lastura, klíněný bubínek, flétna se štěrbami, později i příčná flétna

 

b) Starověký styl orientální a řecký (5000-konec 6. stol. n.l.)

Řecko

–  Hudba v Řecku objevovala jak v soukromí, tak i na velkých slavnostech

– Přikládali hudbě silný vliv na utváření psychiky

– objevovala se na olympijských hrách

– Vzniká hymnus-oslavný zpěv

-Všechny skladby tohoto typu jsou jednohlasé

-Nejstarší píseň- Seikilova píseň( 1.stol. př. n. l., byla vytesaná na náhrobku)

 

Řím

-Hudba měla charakter zábavný

-Hudebníci byli především otroci

-Rozšíření kytary, loutny, harfy a první varhany

 

c) Středověký styl duchovní (7.stol.-2.pol. 10. stol.)

– Hudba byla liturgická-gregoriánský chorál– jednohlasý, latinský zpěv školených   zpěváků, který podporoval modlitby nebo biblické texty, zpívaný zásadně muži

– Zpěv je bez větších melod. Skoků a zvratů (až  meditativní charakter), plyne v sekundových postupech

Cantus firmus- melodická linka Greg. Chorálu

  • stálý pěvný zpěv- oporou vícehlasu

– papež Řehoř Veliký vytvořil jeho jednotnou a obecně platnou normu

– o jeho čistotu a správnost se starala tzv. Schola cantorum

 

– způsoby zpěvu:

1. sylabický ( 1 slabika-1 nota)

2. melismatický ( 1slabika- více not)

 

způsoby provedení:

1. antifonický (zpívá celý sbor dohromady)

2. responsoriální (zpívá celý sbor a střídá se se sólistou)

 

d) Středověký styl světský ( konec 10.stol. n. l.- 13.stol. n. l.)

– Nejvýznamnějšími pěvci byli na jihu Francie Trubadúři a na severu truvéři

– V Německu vzniká odbobné hnutí tzv. Mieistersinger

–  Oblíbené byly chansony( což jsou milostné písně),  pastorely (vyjadřují vztah mezi rytířem a venkovankou), hrdinské písně atd….

– Muzicírování obyčejného lidu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy