Šestidenní válka (5. – 10. červen 1967)

dějepis

 

Téma: Šestidenní válka (5. – 10. červen 1967)

Předmět: Dějepis

Přidal(a): anonym

 

Šestidenní válka (resp. třetí arabsko-izraelská válka)

Trvala od 5. do 10. června 1967. Jednalo se o  střetnutí mezi Izraelem a koalicí Egypta, Sýrie a Jordánska. Jednotkami mimo to přispěl Irák, Saúdská Arábie, Súdán, Tunisko, Maroko a Alžírsko.

 

Příčiny konfliktu

Šestidenní válka má své kořeny již v Izraelsko-palestinském konfliktu. Po 2. světové válce byla Palestina pod správou Velké Británie a bylo rozhodnuto, že na části tohoto území vznikne židovský stát Izrael, který vyhlásil svou nezávislost v roce 1948. Ještě před vyhlášením samostatného státu docházelo ke vzpourám a bojům mezi židovským a arabským obyvatelstvem. Ihned po vyhlášení samostatného Izraele armády pěti arabských států Izrael napadli a propukla První arabsko-izraelská válka, po které Izrael ještě více rozšířil své území. Od této události došlo ještě k mnoha střetům mezi Izraelem a okolními arabskými zeměmi.

Bezprostřední jiskra pro konflikt bylo uzavření Tiranské úžiny Egyptem, což je jediný přístup Izraele k Rudému moři a dále na východ. Již dříve Izrael oznámil, že tento krok bude považován za akt války. Egypt v květnu vyhostil jednotky UN, remilitarizoval Sinajský poloostrov a uzavřel Tiranskou úžinu poté, co obdržel nepravdivé informace, že se Izrael chystá provést invazi do Sýrie.

 

Konflikt

Izrael, který nebyl v dobré strategické pozici, provedl 5. června jako odpověď na Egyptem nasazenou armádu na Sinajském poloostrově, preventivní nálet na egyptské letiště, čímž vyřadil skoro všechnu egyptskou vzdušnou sílu. Zároveň Izrael zničil letecké základny Jordánu a Sýrie, a tak efektivně zredukoval bojeschopnost arabské koalice. Následně pozemní síly Izraele překročily hranice Sinajského poloostrova a Pásma Gazy, přičemž egyptská armáda bez vzdušné podpory zahájila ústup. 7. července Izrael obsadil Staré Město Jeruzalému. 10. června Izrael dobyl Kunejtru, odkud se mu otevřela volná cesta na Damašek. Sovětský svaz pohrozil Izraeli vojenskou intervencí, pokud nezastaví palbu a postup. Téhož dne v 18.30 hodin izraelského času oficiálně skončila šestidenní válka.

 

Výsledek a význam konfliktu

Izrael díky silnému vítězství ukázal své vojenské schopnosti, získal velkou národní hrdost, rozšířil své území o Sinajský poloostrov, Golanské výšiny, Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy. Válka způsobila rozsáhlou migraci arabského obyvatelstva z Izraelem okupovaného území, což do dnes tvoří jeden z největších sporů mezi Izraelem a Palestinou. Návrat rodin uprchlých je požadavek, který Izrael odmítá zvažovat a Palestina odmítá stáhnout. Lídři poražených arabských států přijali v roce 1967 Chartúmskou rezoluci a zapřísáhli se, že s Izraelem nikdy neuzavřou mír, nikdy ho neuznají a nikdy s ním nebudou jednat. Ve stejném roce zahájily arabské země tzv. Opotřebovávací válku proti Izraeli.

 

Zdroje

  • Šestidenní válka – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0estidenn%C3%AD_v%C3%A1lka
  • Six-Day War – HISTORY. [online]. Copyright © 2021 A [cit. 22.03.2021]. Dostupné z: https://www.history.com/topics/middle-east/six-day-war
  • Six-Day War (1967) – Third Arab–Israeli War DOCUMENTARY – YouTube. YouTube [online]. Copyright © 2021 Google LLC [cit. 22.03.2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=hHqJ6pgdE-c&t=84s&ab_channel=KingsandGenerals
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!