Referát (slohový útvar)

REFERÁT: Cílem autora je poskytnout přehledně a přijatelně informace týkající se určité problematiky s ohledem na to, komu je určen. Podle cílové skupiny určujeme použitý jazyk, základní je však spisovná řeč. Obvykle se jedná o odborný text a pro přehlednost je vhodné ho členit do odstavců dle témat. Může se jednat o psanou, ale i mluvenou formu (záleží na zadání).

 

Referáty na tomto webu:

[iframe src=”https://rozbor-dila.cz/referat-ramec/” width=”100%” height=”650″]