Úvaha či zamyšlení (sloh)

ÚVAHA: Jedná se o zamyšlení nad určitým problémem nebo jevem. Řeší jak podmínky vzniku, jeho rozvoj, samotný problém či následky, tak především i vztahy mezi nimi navzájem. Autor by se měl snažit přesně a logicky vyvodit závěry vycházející z vlastních zkušeností. Úroveň práce je tak přímo ovlivněna názory, postoji a zkušenostmi pisatele. Čtenář by měl být vtažen do problému. Typické je používání řečnických otázek, použití neutrálních výrazů a slovních spojení typu: myslím si, domnívám se, předpokládám. Jazyk volíme spisovný.

 

ZAMYŠLENÍ: Nejedná se čistě o slohový útvar, zamyšlení je totiž v podstatě jednodušší úvaha. Autor nemusí problém hluboce řešit, ale stačí na něj spíše poukázat.

 

Úvahy a zamyšlení na tomto webu:

[iframe src=”https://rozbor-dila.cz/uvaha-ramec/” width=”100%” height=”650″]