Složení a struktura atomu – chemie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Složení a struktura atomu

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Edit

 

 

 

 

Struktura atomu:

Atom: (atomos = nedělitelný)- nejmenší částice běžné hmoty, kterou už chemickými prostředky nejde dál dělit

 

JÁDRO

protony1,672 . 10-27 kg -> jeden elementární náboj: 1,6 . 10-19 C

– neutrony- 1,675 . 10-27 kg -> bez náboje

 

OBALelektrony9,109 . 10-31 kg -> jeden elementární náboj: – 1,6 . 10-19 C

=> PROTONY, NEUTRONY, ELEKTRONY = ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE

 

Protonové číslo (Z): počet protonů (a zároveň i elektronů v atomu)

                                         udává pořadí prvků v periodické soustavě prvků

 

Nukleonové číslo (A): počet nukleonů (protonů a neutronů) v jádře atomu

                                             = hmotnostní číslo

 

Neutronové číslo (N): počet neutronů (rozdíl nukleonové číslo- protonové číslo)

Počet elektronů (E)- elektroneutrální molekuly: E=Z

– ionty: E= Z – I (náboj iontu)

 

Nuklid: soubor atomů stejného druhu= se stejným protonovým i nukleonovým číslem

168O   168O

 

Izotopy: dva nebo více nuklidů téhož prvku (atomů o stejném protonovém čísle a rozdílném nukleonovém čísle)

178O   178O        168O   168O

– většina prvků je tvořena dvěma nebo více izotopy; výjimku tvoří prvky monoizotopické (F, Na, P, I,…)

– jednotlivé izotopy nemají vlastní názvy a značky, kromě vodíku -> ten tvoří 3 izotopy

– izotopy mají stejné chemické vlastnostmi, liší se pouze vlastnostmi fyzikálními

 

Radioizotopy: izotopy vyrobené uměle; významné v lékařství, defektoskopii atd.

 

Izobary: atomy se stejným nukleonovým číslem, ale rozdílným protonovým

4019K   4020Ca 

 

Izotony: atomy se stejným počtem neutronů, ale rozdílný počet protonů

3014Si   3115Pa  3216S