Spojitý nosník – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Spojitý nosník

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

SPOJITÝ NOSNÍK

Pojem a názvosloví

 • spojitý nosník je ve většině případů staticky neurčitá kce,
 • má více než 2 podpory,

 

Řešení podporových momentů – Clapeyron

 • třímomentová metoda,
 • princip: ze spojitého nosníku vyřízneme 2 sousední pole,
 • při řešení předpokládáme, že podporová pootočení zleva i zprava jsou stejně velká a opačně orientovaná,
 • mezi velikostí momentu a podporovým pootočením je úměra,
 • velikost koncových a podporových momentů je stejná,
 • dva koncové momenty v jedné podpoře jsou stejně velké a opačně orientované,
 • obecný tvar Clapeyronovy rovnice:

Řešení koncových momentů – Cross

 • metoda rozdělování momentů,
 • nosník rozebereme na jednotlivá pole a ve vnitřních podporách si představíme vetknutí,

 • stanovíme koncové momenty v každém poli → primární momenty (tabulka),
 • jednotlivá pole nosníku „poskládáme“ zpátky,

 • obecně součet primárních momentů v podpoře nedá 0, vznikne momentová diference ΔM,
 • tuto diferenci rozdělujeme do obou momentů, až dojde k vyrovnání jejich hodnot,
 • rozdělujeme pomocí rozdělovacích čísel ρ,
 • rozdělovací čísla určíme na základě poměrné tuhosti prutu k,

 

Vliv uložení konců spojitého nosníku

 • kloubové uložení,

 • převislý konec,

 • vetknutí,
  • pro všechna pole stanovíme primární momenty jako pro oboustranně vetknutý nosník,

 

Výpočet V a M

 • stanovíme dílčí reakce (reakce na prostém nosníku + moment – přitěžuje nebo odlehčuje) → př.,

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!