Symposion – Platón

 

   Otázka: Symposion – Platón

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

Symposion

  • jeho text
  • = hostina (pitka) sejdou se lidi a chlastaj, mnohdy s pravidly, intelektuální
  • u Platona dostává jiný význam, spojen s akademickou půdou

 

Agathon

  •  básník, vyhrál 1.cenu v dramatické soutěži (spory o tom, zda je reálný, nebo jen literární postava, vypadá to že existoval), pořádá u sebe party (symposion), oslavuje cenu, jsou pozváni všichni důležití lidé (lékaři, politici…) – i Sokrates a Aristofanes. Když se sejdou – otázka jak pojmou zábavu – pít? – už je to nebaví -> ať si každý pije jak chce, nápad že pozvou pištkyně- to ne, jsou dospělí, dokážou se bavit sami – co teda budeme dělat? -> budeme si povídat a jíst a pít jak kdo chce.
    Téma? – třeba Eros. (podmínka – každý účastník hostiny má provést chvalozpěv na Erota – řekne svůj názor, nebo tradiční mínění).

 

Co to je Eros
– Platon odreferuje tradiční řecké názory na Eros (lékaři z medicínského hlediska)
– Aristofanes – novátorský názor. Má pocit že to je možné domyslet, na počátku měla lidská bytost tvar koule (kruh=dokonalost) -> úplní lidé – ANDROGIN (= úplné lidství, celistvost) (ANDROS = muž, GINE = žena). Bůh je rozťal na 2 půlky, a ty se hledají. Eros – aspoň chvíli prezentuje původní úplnost, proto je silný. Platí na úrovni somatické i psychické. V erotickém aktu může člověk zakusit, jaká je původní jednota, přirozená jednota lidství. (jedna z nejslavnějších řečí co na Symposiu zazněla)
Symposion vyvrcholí Sokratesem (struktura symposia – pomalu vyvrcholí a pak se opět pomalu uvolňuje, jde dolů). – vrchol je Sokratova řeč, i pozice → Eros není cíl, ale prostředek, není to bůh ale Daimon -> prostředek k prvotní úplnosti (most mezi mužem a ženou) – mluvil s kněžkou Diotima (=Bohumila) – evidentně neexistovala -> říká – pozor Sokrates mluví pravdu, (skrz Diotimu mluví bůh/pravda). Člověk je poután k pokušení krásy, co tu krásu postrádá, není erotické, člověku je u krásy dobře, Eros – touha po „mít trvale dobro“
člověk poután poprvé Erotem – první lásky – silné – neteoretické zázemí, zmatené (dospělí si z toho dělají srandu – blbost !

 

Co nás poutá?
– 1.schod – jsme poutáni něčím co nás smyslově naplňuje KALOS = krásný
schod – lidí, kteří mají tyto kvality je víc – Erota může uspokojit více lidí – konvertibilní typ Erota – ti kteří mají určité specifické estetické podmínky, pestrost, variace „krása na těle jednom, je sestra krásy v těle druhém“ fyzicky přítomná krása, poutá nás – přitahuje – dá se pochopit na smyslové bázi
3.schod – úplně jiná dimenze, bytost nás uchvátí úplně jinou sílou, láska/vzplanutí, týká se jen jedné bytosti, ta a žádná jiná (Romeo a Julie), silnější a ničivější typ Erota
– Co nás na 3.schodě tolik poutá? – nejspíš jsme zahlédli duši druhého člověka (jsou tam i smyslové předpoklady, potkáváme i krásnější bytosti ale nevidíme je – je bytostně fixován k jedné bytosti, která zakryje celý svět a je silnější -> duše
– nemilujeme ho proto, že má krásné ruce, nohy…milujeme ho proto, že to nejde jinak (milujeme ho pro něj samotného, ne proto jakej je)
– Sokrates si myslí že skrze Eros zahlédne duši -> nekonečnou dimenzi toho druhého (nekonečno v tom druhém) -> krása a hrůza zároveň, posedlost, je to jedinečné a proto se poutá jen na 1 věc
– nejsilnější emocionální stav který člověk zná
– chybí vysvětlení proč ho milujeme ale nepostrádá je, obejde se bez nich, není to materiálně vykazatelné, těsné propojení mocí
– předmětem Erota nejsou jen smyslové atributy ale i Psýché sama -> může být i nesmyslové jsoucno, niternost toho druhého
->vrchol – konečná spiritualita – pak to popřeme (když se rozejdeme, to byl ale kreten…)
– láska 3.úrovně (schodu) – otevírá dveře do duchovní sféry, propojení smyslové a nesmyslové dimenze
– jestliže můžeme myslet Erota jako Daimona k tomuto stavu (stavu 3.schodu), je daiomen i ke stavům jiným?
– co je na duši fascinující? – je nekonečná, zavání mystikou/božstvem,
– láska se úzce pojí se smrtí – odevzdání se, rozevření, splynutí, je fyzická ale může mít i duchovní rozměry, 3.schod je průsečík duchovní a fyzické , od 3.dolu – fyzické, nahoru – duchovní
– zamilovaní – berou věci vážněji (píší básně) – snažíme se být v očích toho druhého lepší, léčivý stav, nejvíce se člověk bojí toho, že bude vypadat slabý/ubohý v očích toho, koho miluje -> víc na sobě maká -> prospívá to -> sebezdokonalovací tendence

 

Eros – vychovatel, vzdělavatel
-> duchovní dimenze 3.schodu à chtít být lepší
– není možné to udržet v dokonalém stavu napořád, je ale možné zachovat vzpomínku na tento stav
– Eros je podnět k filozofii – láska otevře věci, které normální oči nevidí à vůlí intelektu zda nám to vydrží, zda to nepopřeme, nezapomeneme
– je možné vědecky/nábožensky/filozoficky/uměním postupovat dál à od silného zážitku lidského můžeme překračovat lidské hranice -> 4.schod (úroveň)
vrcholí to ve sféře, kdy se duše odprostí od materiálních nosičů, a upne se ke zdroji –AGATHON – idea dobra a krásy
-pokud se nám něco líbí – je to odlesk dobra (v lásce se zobrazuje intenzivněji, pokud se odprostíme od bytosti -> zdroj)
– „schody“ vedou k AGATHON
– ARETÉ = stav, pro Sokrata je Agathon stav, pro ostatní je to cíl, kam mají dojít
-> to všechno řekl Sokrates
-odtud jde Symposium dolů, vpadne Sokratův žák na oslavu Alkibiádés, zbourá strukturu, vrátí na smyslovou úroveň, donutí všechny vypít víno a přijde s flétniskama
– Alkíbiádes se vyznává Sokratovi jako božstvu
– všichni usínají, on se různě probouzí – poprvé – povídá si Sokrates, Aristofanes a někdo, podruhé- Sokrates a Aristofanes, 3.sám Sokrates
-> ráno je Sokrates v pohodě -> božský -> nemá na něj účinek alkohol, nemusí spát

 

Shrnutí

  • Symposium je o vzestupu Erota, a jak je těžké dojít k Agathon, po stupních erotiky se můžeme dostat k Agathon, o tom je láska -> dostat se tam
  • nesmyslové překonává smyslové, musíme si projít všemi úrovněmi
  • ve zkratce celý Platonismus -> prodírání se k Agathon, postup k cíli, lidská bytost tak má směřovat
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!