Thajsko – referát, maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Asijští tygři

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Anna Stýborová

 

 

Asijští tygři, někdy také označovány jako asijští draci, jsou státy v Asii s rychlým hospodářským růstem a nadprůměrně rostoucí ekonomikou. Jedná se o nově industrializované země. Proces industrializace těchto zemí proběhl ve třech vlnách. Země patřící do první vlny dnes považujeme za plně vyspělé země. Thajsko ředíme do druhé vlny společně s Malajsií, Indonésií a Filipínami (Asijští tygři, 2014).

 

Podle úrovně HDP můžeme Thajsko dnes ještě zařadit mezi méně rozvinuté země. Jeho struktura se ale již podobá struktuře HDP vyspělých zemí, kde převažují služby (v Thajsku 50 % HDP) a průmysl (34 % HDP) (Thajsko- ekonomika, 2016). Thajsko tedy můžeme označit za zemi s vyšším středním příjmem. O rozvojovém charakteru ekonomiky v Thajsku svědčí také to, že velký podíl pracovní síly je zaměstnán v zemědělství. Zemědělství tvoří sice pouhých 13,3 % HDP, ale je v něm zaměstnáno téměř 41% pracovní síly.

 

Posledních 20 let se thajská ekonomika rozvíjela díky průmyslu orientovaného na export. Exportní základna se postupně rozšířila z textilních a oděvních odvětví na výrobu automobilů, elektroniky atd. (Thajsko je největším světovým exportérem pick-upů). Je také největším exportérem rýže a významnou pozici zaujímá i v obchodě s rybími produkty. Co se týče cestovního ruchu je Thajsko světovou velmocí, v roce 2011 do Thajska přijelo až 20 milionů zahraničních turistů (cestovní ruch činí cca 10% HDP Thajska) (Thajsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled, 2016).

 

Mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví Thajska patří: textilní průmysl, potravinářský a konzervárenský průmysl, elektronický a elektrotechnický průmysl včetně IT, automobilový průmysl, petrochemický průmysl, výroba stavebních hmot a šperkařský průmysl. Silné orientování své ekonomiky na zahraničí dělá Thajsko relativně zranitelným, zejména co se týče výkyvů cen surovin na světových trzích. Určitá rizika můžeme najít i v oblasti investic, na nichž je Thajsko také silně závislé. Thajsko se těmto výkyvům snaží předcházet a aktivně se zapojuje do celosvětových i regionálních ekonomických uskupení (WTO, APEC, IMF, WB, ASEAN atd.).

 

Země také těží z dobré strategické polohy mezi Čínou a Indií se snadným přístupem na rychle se rozvíjející trhy zemí Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN). Velký rozvoj zaznamenává i bankovnictví a telekomunikace. Nezaměstnanost v Thajsku nepřesahuje hranici 1 %. Pro rok 2015 byl dosažen růst HDP ve výši 2,8 %, pro rok 2016 počítá centrální banka podle odhadu z března 2016 s nárůstem HDP o 3,1 %. Pro podporu tohoto růstu počítá vláda s masivními investičními projekty, především v infrastrukturní oblasti a dále v telekomunikačním sektoru. Dlouhodobou strategií thajské vlády je posun směrem k výrobní základně produktů s vysokou přidanou hodnotou.

 

Použité zdroje:

  • Asijští tygři, 2014. Wikipedie. (online). 1.10.2014.
    • Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Asij%C5%A1t%C3%AD_tyg%C5%99i
  • Thajsko – ekonomika, 2016. Thajsko.com. (online). 14.04.2016.
    • Dostupné z: http://thajsko.com/zakladudaje/ekonomika/ekonomika.htm
  • Thajsko: základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled, 2016. Businessinfo.cz. (online). 1.06.2016
    • Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/thajsko-zakladni-charakteristika-teritoria-18721.html