Tiskové barvy pro jednotlivé tiskové techniky – Polygrafie

Polygrafie

 

Otázka: Tiskové barvy pro jednotlivé tiskové techniky

Předmět: Polygrafické materiály

Přidal(a): eM.13

 

 

Obsah: vlastnosti barev určených pro knihtisk, flexotisk, ofset, hlubotisk, tampónový tisk, sítotisk

 

Každá tisková technika požaduje tiskové barvy určitých specifických vlastností. Tyto vlastnosti závisí na tom,  jaký zvolíme tiskový princip a druh potiskovaného materiálu.

 

 KNIHTISKOVÉ BARVY

 • nanáší se asi 3 mikrometry tiskové barvy
 • v mnohém se podobají barvám ofsetovým
 • vysokoviskózní (2-150 Pa x S)
 • pseudoplastické, tixotropní
 • zasychají zapíjením (oxypolymerace, UV vytvrzení)

 

FLEXOTISKOVÉ BARVY

 • svým složením jsou podobné barvám hlubotiskovým, ze kterých byly odvozeny
 • nízkoviskózní (50-500 mPa x S)
 • tenká vrstva barvy (asi 3 mikrometry)
 • musí docházet k úplnému zaplnění a vyprázdnění jamek aniloxového válce, ze kterého se barva přenáší na flexibilní tiskovou formu
 • běžně jsou dodávány ve formě koncentrátu
 • obsahují velmi těkavá rozpouštědla
 • zasychají odpařováním rozpouštědla

 

OFSETOVÉ BARVY

 • ofsetem se nanáší nejnižší tloušťka barvové vrstvy ze všech tiskových technik (1-2 mikrometry)
 • jsou vysokoviskózní až pastózní (2-100 Pa x S)
 • pseudoplastické, tixotropní – snižování viskozity (námaha, čas)
 • nejsložitější barevník
 • čím víc se barva roztírá mezi válci v barevníku, tím více se snižuje její viskozita
 • nesmí obsahovat příliš těkavé kapalné složky, agresivní složky
 • musí se vytvořit stabilní emulze tiskoé barvy – vlhčící roztok

 

HLUBOTISKOVÉ BARVY

 • větší tloušťka barevné vrsty (6-8 mikrometrů)
 • nízkoviskózní (nejméně viskózní) – 10-200mPa x S
 • nejjednodušší barevník
 • obsahuje velmi těkavá rozpouštědla, protože barva musí rychle zasychat při tisku mokrá do suché, ale zároveň nesmí zasychat už v jamkách hlubotiskového válce
 • zasychají odpařováním rozpouštědla a základním rozpouštědlem je toluen

 

TAMPONOVÝ TISK

 • jsou podobné barvám sítotiskovým
 • větší tloušťka barvové vrstvy (10 mikometrů)
 • zasychají odpařováním ebo UV zářením

 

SÍTOTISKOVÉ BARVY

 • má nejvyšší tloušťku barvové vrstvy (8-30 mikrometrů)
 • mezi nízkoviskózními a pastózními barvami (1,5-4 Pa x S)
 • viskozita souvisí s typem barvy, požadovanou tloušťkou barevného filmu a hustotou síta
 • viskozita nesmí být příliš řídká, aby neprotekla rychle skrz síto a nesmí být příliš hustá, aby se dostala přes oka síta
 • pseudoplastické, tixotropní
 • široká oblast využití sítotisku vyžaduje různé druhy tiskových barev
 • nesmí obsahovat příliš těkavá rozpouštědla, protože forma je otevřená a barva by zaschla na sítu
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!