Tiskové barvy pro jednotlivé tiskové techniky – Polygrafie

 

   Otázka: Tiskové barvy pro jednotlivé tiskové techniky

   Předmět: Polygrafické materiály

   Přidal(a): eM.13

 

TISKOVÉ BARVY PRO JEDNOTLIVÉ TISKOVÉ TECHNIKY
VLASTNOSTI BAREV URČENÝCH PRO KNIHTISK, FLEXOTISK, OFSET, HLUBOTISK, TAMPÓNOVÝ TISK, SÍTOTISK

 

 KNIHTISKOVÉ BARVY
– nanáší se asi 3 mikrometry tiskové barvy
– v mnohém se podobají barvám ofsetovým
– vysokoviskózní (2-150 Pa x S)
– pseudoplastické, tixotropní
– zasychají zapíjením (oxypolymerace, UV vytvrzení)

 

FLEXOTISKOVÉ BARVY
– svým složením jsou podobné barvám hlubotiskovým, ze kterých byly odvozeny
– nízkoviskózní (50-500 mPa x S)
– tenká vrstva barvy (asi 3 mikrometry)
– musí docházet k úplnému zaplnění a vyprázdnění jamek aniloxového válce, ze kterého se barva přenáší na flexibilní tiskovou formu
– běžně jsou dodávány ve formě koncentrátu
– obsahují velmi těkavá rozpouštědla
– zasychají odpařováním rozpouštědla

 

OFSETOVÉ BARVY
–  ofsetem se nanáší nejnižší tloušťka barvové vrstvy ze všech tiskových technik (1-2 mikrometry)
– jsou vysokoviskózní až pastózní (2-100 Pa x S)
– pseudoplastické, tixotropní – snižování viskozity (námaha, čas)
– nejsložitější barevník
– čím víc se barva roztírá mezi válci v barevníku, tím více se snižuje její viskozita
– nesmí obsahovat příliš těkavé kapalné složky, agresivní složky
– musí se vytvořit stabilní emulze tiskoé barvy – vlhčící roztok

 

HLUBOTISKOVÉ BARVY
– větší tloušťka barevné vrsty (6-8 mikrometrů)
– nízkoviskózní (nejméně viskózní) – 10-200mPa x S
– nejjednodušší barevník
– obsahuje velmi těkavá rozpouštědla, protože barva musí rychle zasychat při tisku mokrá do suché, ale zároveň nesmí zasychat už v jamkách hlubotiskového válce
– zasychají odpařováním rozpouštědla a základním rozpouštědlem je toluen

 

TAMPONOVÝ TISK
– jsou podobné barvám sítotiskovým
– větší tloušťka barvové vrstvy (10 mikometrů)
– zasychají odpařováním ebo UV zářením

 

SÍTOTISKOVÉ BARVY
– má nejvyšší tloušťku barvové vrstvy (8-30 mikrometrů)
– mezi nízkoviskózními a pastózními barvami (1,5-4 Pa x S)
– viskozita souvisí s typem barvy, požadovanou tloušťkou barevného filmu a hustotou síta
– viskozita nesmí být příliš řídká, aby neprotekla rychle skrz síto a nesmí být příliš hustá, aby se dostala přes oka síta
– pseudoplastické, tixotropní
– široká oblast využití sítotisku vyžaduje různé druhy tiskových barev
– nesmí obsahovat příliš těkavá rozpouštědla, protože forma je otevřená a barva by zaschla na sítu

Další podobné materiály na webu: