Tracyho tygr – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Tracyho tygr

Autor: William Saroyan

Přidal(a): Johi21

 

 

 

 

 

Tracyho tygr (Tracy’s Tiger)

v  Literární forma – próza

 • Literární druh: epika
  • Literární žánr: novela (symbolická pohádka pro dospělé)/ rozsáhlejší povídka
  • Literární směr/sloh:  americká próza 2. poloviny 20. století (vydáno roku 1951)

 

v  Stylistická charakteristika textu a slovní zásoba

 • jednoduchost – krátké srozumitelné věty, stručnost, opakování stejných slov i vět, stejná počáteční písmena ve jménech dvou hlavních postav, optimismus, vyprávěcí slohový postup, nespisovný jazyk – lámaná angličtina Dr. Pitzingera, přímá řeč i nepřímá řeč (převládá), ironie (výsměch americkému bulvárnímu tisku, reklamě, dravému byznysu a senzacechtivosti), nevšední téma; Saroyan v této knize popírá hranici mezi realitou a fikcí a smyslem a nesmyslem

 

v  Tematická výstavba

 • William Saroyan měl rád tygry a jeho hrdiny jsou většinou mladící, kteří něco hledají. Námětem je tedy hledání.

 

v  Vypravěč

 • Příběh je vyprávěn v er-formě – má podobu monologu ve 3. osobě. Vypravěč se staví do role nezaujatého pozorovatele, tzn. že autor komentuje, popisuje, ale nezasahuje do děje, tudíž má větší odstup vůči příběhu a prožitkům postav.

 

v  Děj

 • Thomas Tracy jednou v dětství (ve třech letech) slyší básničku o tygrovi (William Blake: Tygr) a od té chvíle po něm touží. Když se později v patnácti letech prochází zoologickou zahradadou, uvidí tam černého pantera. Řekne si, že je to jeho tygr a od té chvíle ho tygr všude následuje. V jednadvaceti letechodjede Tracy ze San Francisca do New Yorku a nastoupí u OttoSeyfanga, dovozce kávy, na Warrenově ulici jako nosič pytlů. Po dvou týdnech práce požádá svého nadřízeného Valoru o nejprestižnější místo – ochutnávače kávy, na které jiní čekají i 21 let. Řekne Valorovi, že nechce nikoho předběhnout ani si nepřeje smrt nejstaršího ochutnávače Nimma, čímž by se uvolnilo jedno místo. Chce se stát ochutnávačem, protože umí ochutnávat kávu. Na začátku rozhovoru za Tracyho mluví tygr, který však mezitím z nudy usne. Tracyho odvaha a drzosttím zmizí a proto se raději pod výhrůžkou ztráty stávajícího zaměstnání stáhne. Jednoho dne o polední pauze uvidí Tracy na Warrenově ulici procházet krásnou dívku v přiléhavých pletených žlutých šatech a zamiluje se do ní. Dívka se jmenuje Laura Luthyová a Tracy ji po pár dnech pozve na oběd. Na obědě se Tracyho tygr seznámí s Lauřinou tygřicí. Jednou jde Tracy na návštěvu k Lauře, kde se seznámí s jejími rodiči. V jednu chvíli, kdy je sám s její matkou Violou, ji políbí, i když sám neví proč. Laura ho však nachytá a ihned se s ním rozejde. Její tygřice zuří vzteky a Tracyho tygr uteče. Tracy odejde. Další den čeká před sklady až Laura zase půjde kolem. Nepřijde ten den ani žádný další. Brzy na to, po smrti ochutnávače Nimma, dá Tracy výpověď a odjede z města. Po šesti letech se do New Yorku vrací. Místo skladů kávy Otty Seyfanga nachází Keeneyovy sklady nábytku. Prochází se s tygrem po městě, když tu začanou lidé kolem nich utíkat nebo se schovávat. Vidí Tracyho tygra a utíkají před ním. Pak přijede policie a tygra postřelí. Podaří se mu ale utéct. Tracy je zatčen a od policistů se doví, že jeho tygr je černý panter, který utekl z cirkusu. Následuje dlouhý výslech Tracyho psychologem, starým Dr. Pingitzerem (sám je blázen). Na závěr Dr. Pingitzer prohlásí o Tracym, že je zdráv. Tomuto závěru ale neuvěří mladý Dr. Scatter a vlastním postupem dospěje k závěru, že Tracy patří do blázince. Tygr je stále na útěku a je na něj vypsána i tučná odměna. V Bellevue, ústavu, kam byl Tracy zavřen, drží i Lauru. Laura Tracyho nepozná, je zničená jako její tygřice, mluví nesmysly. Po Tracyho příchodu do Bellevue se začnou dít zajímavé věci. Pacienti se více scházejí a občas se i smějí. Beznadějný stav Laury Luthyové se začne lepšit. Nikdo nechápe, co se děje, doktoři se tomu snaží zabránit, ale marně. Do ústavu chodí za Tracym policista Huzinga, který má se svým nadřízeným poručíkem Blythem případ na starosti. Huzinga uvěří Tracymu, že jim dokáže tygra nalézt a přesvědčí o tom i Blytha. Tracy chce zinscenovat Warrenovu ulici před šesti lety. Obnoví se sklady kávy se žoky, které bude Tracy nosit. Ve skladech jsou původní ochutnávači a Pingitzer. O půl jedné má jít po Warrenově ulici Laura Luthyová. Vše se tak stane. Když přijde Laura, objeví se i tygr. S ní a s Tracym přejdou do prodejny obrazů, kde je podle domluvy klec. Z prodejny následně vyjde jen Tracy a Laura. Když policisté, kteří celou akci sledovali, vejdou do prodejny, žádné zvíře v ní nenajdou, klec je prázdná.

 

v  Kompozice

 • Kompozice je chronologická a dílo je rozdělené do 15ti kapitol. (?)

 

v  Postavy

 • Thomas Tracy – mladík, který má svého „tygra“ (již od mala pociťoval potřebu mít něco, co bude jeho součástí); zamiluje se do Laury, i po rozchodu s ní ji neustále miluje; sledujeme jeho přeměnu v muže
 • Tracyho tygr – ve skutečnosti má podbobu černého pantera; zosobňuje vše, co člověk potřebuje; tvoří část Thomase a pomáhá mu proplouvat životem; symbol touhy a lásky (poslední věta: „A tak končí příběh o Thomasu Tracym, Lauře Luthyové a tygrovi, jenž je láska.“); druhé já, které v sobě většina lidí potlačuje (energické, živelné, nespoutané konvencemi, plné emocí)
 • Laura Luthyová – hezká, černovlasá, mladá dívka, do které se Tracy zamiluje; má tygřici; později se zblázní a Thomas ji nalezne v psychiatrické léčebně

 

v  Čas a prostor

 • 20. století
 • San Francisco, New York (Warrenova ulice, kostel sv. Patricka – největší neogotická katedrála v Sev. Americe, Léčebný ústav Bellevue – dnes nemocnice?)

 

v  Význam sdělení

 • I v obyčejném životě lze hledat neobyčejné věci. Láska je pro život důležitá a nelze bez ní žít.

 

v  Politická situace

 

v  Základní principy fungování společnosti v dané době

 

v  Kontext dalších druhů umění

 

v  Kontext literárního vývoje

 

v  Život autora + vlivy na dané literární dílo

 

v  Život autora + vlivy na jeho tvorbu

 • William Saroyan se, stejně jako jeho hrdinové, celý život potýkal s finančními problémy, které byly způsobeny jeho účastí v různých hazardních hrách, ale i dobročinných akcích. Veškeré jeho dílo má autobiografické prvky. Když mu peníze docházely, psal a protože docházely rychle, psal stále častěji a více.(Napsal přes sto titulů.) Také kritika mu tuto kvantitu na úkor kvality nejvíce vytýká.

v  Další autorova tvorba

 • Odvážný mladý muž na létající hrazdě, Jmenuji se Aram, Lidská komedie, Tati, tobě přeskočilo,…
 • dramata: Mé srdce je v horách, Stará sladká píseň lásky, Jeskynní lidé, Jim Dandy hladovějící tlouštík,…

 

v  Inspirace literárním dílem

 • několikrát divadelně zpracován: u nás – divadlo Nablízko (několik variant: normální a s překladem do znakové řeči)
 • inspirace pro název hudební skupiny Laura a její tygři

 

v  Jak dané literární dílo inspirovalo další vývoj literatury

 

v  Dobové vnímání literárního díla a jeho proměny

 • Po druhé světové válce o povídky a divadelní hry Saroyana již není zájem, jeho sentimentalita s ohledem na prožité válečné hrůzy u čtenářů už nenachází odezvu.

 

v  Kritika a její proměny

 • Podle odborníků rozmělnil později svůj talent nadprodukcí (viz život autora).

v  Posouzení aktuálnosti tématu a zpracování daného literárního díla

 

Johanna Kozánková, 6.A

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář