Trh a jeho typy, subjekty trhu, nabídka a poptávka

 

   Otázka: Trh: typy, subjekty, nabídka/poptávka

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Laďka

 

 

 

 

TRH, ZÁKLADNÍ TYPY TRHU. TRH A JEHO SUBJEKTY. NABÍDKA, POPTÁVKA, ROVNOVÁŽNÁ CENA

= v místě a čase koncentrovaná nabídka a poptávka

Vznik na základě existence dělby práce –  s dělbou práce vznikla potřeba výměny mezi jednotlivými výrobci  nejprve naturální směna (barter) – později zprostředkovaně pomocí peněz

Funkce : umožňuje svobodnou tvorbu cen, odpovídá na základní ekonomické otázky – co a kolik vyrobit, jak vyrábět, pro koho vyrábět, směna

 

Subjekty trhu:

 • Domácnosti – přicházejí na trh s cílem maximalizovat svůj užitek a uspokojovat svoje potřeby, na trhu výrobních faktorů jsou na straně nabídky – nabízejí práci, na trhu zboží a služeb jsou poptávající
 • Firmy, domácnosti – cílem je maximalizovat zisk, jsou to subjekty vyrábějící za účelem prodeje, aby získali finanční prostředky na nákup výrobních faktorů za účelem další výroby
 • Stát – snaží se o regulaci trhu, usměrňování, odstraňuje negativní dopady ekonomiky a stimuluje pozitivní vlivy

 

Předměty obchodu na trhu:

Zboží – výsledek lidské činnosti, který podnik nakupuje za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu, je to statek či služba určená pro trh, ke směně, je bráno jako zásoba  a v účetnictví řazeno do oběžného majetku,

 • Hodnotu zboží tvoří :
 • Užitná hodnota – vlastnosti zboží které jsou schopny uspokojovat potřeby lidí
 • Vlastní hodnota – dána množstvím a cenou výrobních faktorů nutných k jeho výrobě
 • Směnnou hodnotou – poměr ve kterém je jedno zboží směňováno za druhé

 

Materiál (materiálové zásoby) – vstupy do výrobního procesu

Nedokončená výroba, polotovary – produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, budou dokončny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu – nedají se v této podobě prodat (nezahuštěná, nedochucená omáčka)

Polotovary – produkty které neprošly všemi výrobními operacemi, budou dále zpracovány nebo se dají již prodat (instantní polévka)

Výrobek  – jakýkoliv hmotný statek či služba, určený ke směně na trhu nebo určen k uspokojování potřeb

Peníze = základní finanční aktivum, které je všeobecně používáno při placení za zboží a služby nebo je používáno k úhradě dluhů

 • Nejlikvidnější aktivum – likvidita = okamžitá schopnost a použitelnost na nákup zboží a služeb či úhradu závazků
 • Kupní síla peněz = množství zboží a služeb, které lze při existujících cenách za peníze získat

 

Předpoklady fungování tržní ekonomiky – úloha státu

3 situace na trhu

1/ nedostatek zboží – poptávka je větší než nabídka, ceny se zvedají a na trh přichází konkurence

2/ přebytek zboží – nabídka je větší než poptávka, snižování cen

3/ rovnost – trh se přirozeně vyrovnává

Pokud to nefunguje, zasáhne stát.

 

Zásady státu do fungování trhu

 • Parlament, ministerstva, vláda, krajské a obecní úřady, ČNB, NKÚ
 • Nástroje státu: zákony, předpisy, vládní nařízení, daně, cla a celní politika, cenové stropy a cenové podlahy, regulace množství peněz v oběhu a nebo zajišťování zdravého konkurenčního prostředí

 

Vláda ČR – hlavním nástrojem pro trh je státní rozpočet, daně, vládní výdaje, veřejné statky a služby

ČNB – povinné minim.rezervy – musejí je mít všechny banky u ČNb v záloze

 • Diskontní sazby – úroky ze které půjčuje ostatním bankám
 • Operace na volném trhu – nákup a prodej cenných papírů

 

POPTÁVKA na trhu

Poptávka – množství statků a služeb, které si kupující na trhu za určitou cenu koupit.

 • Platí zákon klesající poptávky, se zvyšující se cenou jsou ochotni koupit menší množství

Poptávku ovlivňuje: cena, příjmy, důchody, módnost, sezónnost, věk, pohlaví, existence  substitutů

Substitut – statky a služby, které se dají vzájemně nahradit

Existence komplementů – statky a služby, které doplňují /auto-gumy/

 

Vztah jednotlivých druhů zboží k poptávce

Zboží normální – zákon klesající poptávky

Zboží nezbytné – nakupujeme i  když se zvýší cena /jídlo,voda/

Zboží podřadné – stojí málo, ale jakmile stoupne cena – nekupujeme

Zboží luxusní – jakmile se sníží cena, zvýší se poptávka

 

Nabídka

 • Množství statků a služeb, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu na trhu prodat
 • Zákon rostoucí nabídky se zvyšuje cenou, jsme ochotni více prodat

Co ovlivňuje nabídku? – cena prodejní, ceny výrobních faktorů, existence substitutů, existence komplementů, očekávání prodávajících, změnu výrobních podmínek, změna vnějších podmínek

 

Členění nabídky

 • agregátní – veškerá nabídka na trhu
 • dílčí – nabídka jen jednoho druhu zboží
 • jednotlivce – individuální – nabídka jednoho prodejce

 

struktura trhů – neboli členění

 1. podle předmětu obchodování – trh výrobních faktorů, trh statků a služeb, trh finanční (kapitálový, peněžní, devizový)
 2. podle počtu zboží – agregátní (veškerý) a dílčí (jeden druh)
 3. podle vztahu nabídky a poptávky – nasycený a nenasycený
 4. podle územního hlediska – trh světový, národní, oblastní, místní, regionální
 5. podle konkurence – monopolní – diktuje si podmínky, zdravě konkurenční – jsou si rovni
 6. podle zapojení místní ekonomiky do mezinárodní dělby práce – otevřený a uzavřený
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy