Tvoření množného čísla v němčině – koncovka -/E/ N

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

němčina

 

   Otázka: Tvoření množného čísla – koncovka -/E/ N

   Předmět: Němčina

   Přidal(a): Petra Komárková

 

 

 – /E/ N –  KONCOVKA / die – /E/ N – Endung

Přehled a další koncovky zde: Studijni-svet.cz/tvoreni-mnozneho-cisla-v-nemcine-prehled

 

a) – Podstatná jména mužského rodu – se slabým skloňováním bez přehlásky

– e, -ent, – ant, -end, – and, – or, – ist, – oge, – loge, – nom, – at

Ve 2.+3.+.4.pádě přidáváme k podstatnému jménu N,EN + Plural

 

Zum Beispiel:

E – der Name → die Namen

der Affe → die Affen

der Löwe → die Löwen

der Kollege → die Kollegen

der Junge → die Jungen  / auch Jungs

der Bursche → die Burschen

der Bube → die Buben

der Knabe → die Knaben

der Kranke → die Kranken

der Kunde → die  Kunden

Národnosti – der Tscheche → die Tschechen

der Deutsche → die Deutschen

der Franzose→ die Franzosen

 

ENT – der Dozent → die Dozenten   / end – zastarale/

Der Klient → die Klienten

Der Patient → die Patienten

der Student → die Studenten

               

AND – der Doktorand → die Doktoranden

ANT – der Lieferant → die  Lieferanten / dodavatel/

der Elefant → die  Elefanten

der Laborant  → die Laboranten

 

OR – der Doktor → die Doktoren

das Labor  → die Laboren

der Traktor→ die Traktoren

 

OGE – LOGE – der Psychologe → die Psychologen

der Pädagoge → die Pädagogen

 

NOM – der Ökonom → die  Ökonomen

der Agronom → die Agronomen

 

AT – der Advokat → die Advokaten

AD – der Kamerad   → die Kameraden

IST – der Lagerist → die  Lageristen / skladník/

der Traktorist → die Traktoristen

 

Sonstige:       /ostatní/

Der Nachbar → die Nachbarn

Der Herr → die Herren

Der Mensch → die Menschen

Der Prinz  → die Prinzen

 

b) – Podstatná jména středního rodu – jen několik – bez přehlásky

zum Beispiel:

Das Auge  → die Augen

Das Ohr  → die Ohren

Das Herz  → die Herzen

Das Labor  → die Laboren

Das Bett  → die Betten

Das Ende  → die Enden

Das Hemd  → die Hemden

Das Theater  → die Theatern

 

c) – Podstatná jména ženského rodu – většinavždy bez přehlásky

 • Koncovka (E)N je typická pro ženský rod
 • Výjimky: die Mutter → die Mütter // die Tochter → die  Töchter
 • + Několik jednoslabičných podstatných jmen – s přehláskou: die Hand → die Hände //  die Maus → die Mäuse   / viz. oben die E-Endung/

 

Slova končící na -IN → die … zdvojujeme NN   → die –iNNen  / 1 Studentin → die 2 Studentinnen/

 

Pro ženský rod jsou typické tyto přípony: -E, -IN, – HEIT, -KEIT, – UNG, – SCHAFT, – ION, -EI, -IE, -ITÄT; -TÄT; -UR; -A; -ADE; -ETTE; -IK; -INE; -IVE; -SIS; -ITIS; -ÄRE; -ENZ

Pro ženský rod jsou typické tyto přípony:

 • – e – die Küche → die Küchen
 • die Straße → die Straßen
 • – in – zdvojujeme NN:
 • die Freundin → die Freundinnen
 • die Lehrerin → die Lehrerinnen
 • die Verkäuferin → die  Verkäuferinnen
 • die Sportlerin → die Sportlerinnen
 • die Ärztin → die Ärztinnen
 • – heitdie Gesundheit /zdraví/ , die Wahrheit  /pravda/
 • die Angelegenheit → die  Angelegenheiten   /záležitost/ → Ich muss mir meine persönlichen Angelegenheiten lösen.

/ Musím si vyřešit své osobní záležitosti./

 • die Gelegenheit  → die   Gelegeheiten   /příležitost/  → Bei den gesellschaftlichen Gelegenheiten trage ich meistens einen Rock, eine Bluse, einen Sakko und Pumps. – / Při společenských příležitostech – akcích – nosím nejčastěji sukni, blůzu, sako a lodičky./
 • die Faulheit /lenost/,    die Freiheit  /drzost/
 • – ungdie Wohnung , Übung, Zeitung , Leitung , Achtung , Fortsetzung, Erzählung, Meinung
 • – schaftdie Freundschaft-přátelství , Leidenschaft, Herrschaft, Meisterschaft, Mannschaft-mužstvo
 • – keitdie Möglichkeit , Kleinigkeit , Wirklichkeit, Heiterkeit, Schwierigkeit
 • – iondie Station , Situation, Million, Administration, Dimension, Tradition
 • – eidie Bäckerei , Bücherei, Metzgerei, Fleischerei, Konditorei, e Molkerei – e Käserei
 • – itättät – die Qualität , Universität, Realität
 • – iedie Kolonie, Theorie– Relativitätstheorie
 • – urdie Natur , Kultur, Kur

 

+ další přípony (cizího původu):

 • -a– Kamera, Aula
 • adeMarmelade, Schokolade
 • ette – Toilette, Marionette- loutka
 • ik – Musik, Kritik
 • ine – Maschine, Lawine
 • ive – Alternative, Offensive
 • sis – Basis, Skepsis
 • äre – Atmosphäre
 • itisHepatitis
 • enz – die Valenz, Tendenz / vazební schopnost/

 

Zum Beispiel:

Die Frau   → die Frauen

Die Straße   → die Straßen

Die Schule   → die Schulen

Die Blume   → die Blumen

Die Lehrerin   → die Lehrerinnen

Die Studentin   → die Studentinnen

Die Schülerin   → die Schülerinnen

Die Assistentin   → die Assistentinnen

Die Freundin → die Freundinnen

Die Ärztin → die Ärztinnen

Die Tafel   → die Tafeln

Die Bank → die Banke   /banky/

Die Bank → die Bänke  /lavice, lavičky /

Die Zigarette → die Zigaretten

Die Kippe → die Kippen

Die Wiese   → die Wiesen

Die Ampel    → die Ampeln   /semafor/

Die Bluse   → die Blusen

Die Jacke   → die Jacken

Die Socke   → die Socken

Die Schürze   → die Schürzen   /zástěra/

Die Bremse → die Bremsen /brzda/

Die Bremsscheibe → die Bremsscheiben /brzdový kotouč/

Die Rechnung → die Rechnungen   /účet, vyúčtování/

Die Strafe  → die Strafen  /trest, pokuta/

Die Bestrafung → die Bestrafungen   /potrestání/

Die Operation  → die Operationen

 

+ Výrazy množství při nakupování, vaření, konzumaci  apod:

Die Tasse → die Tassen   /hrnek, šálek/

Die Packung → die Packungen   /balení/

                    → Ich möchte 2 Packungen Bonbons, bitte.

Die Flasche → die Flaschen   /lahev/

Die Schachtel → die Schachteln  /malá krabička/

                      → Ich möchte 2 Schachteln Zigaretten, bitte.

Die Kiste → die Kisten    /velká krabice/

Die Stangel → die Stangeln        /šiska, karton/

Die Kanne → die Kannen    /konvice/

Die Tüte → die Tüten         /sáček, pytlík, taška/

Die Plastiktüte → die Plastiktüten     /igelitka/

Die Tone → die Tonen   /popelnice/

Die Tasche → die Taschen  /taška/

Die Schüssel → die Schüsseln  /mísa, miska/

Die Tafel → die Tafeln  /tabule, tabulka/

                → Ich möchte 2 Tafeln Schokolade, bitte.

Die Dose → die Dosen  /dóza, krabice, plechovka/

Die Platte → die Platten   /tác/

Die Kugel → die Kugeln   /koule, kulička, kopeček/

                 → Ich möchte 2 Kugeln  Vanillaeis, bitte.

Die Scheibe → die Scheiben  /plátek/

Die Blechbüchse → die Blechbüchsen   / konzerva, plechovka/