Umělecké směry 20. století – Přehled

dějiny

 

   Otázka: Umělecké směry 20. století – Přehled

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): chikita

 

Umělecké směry 20. století:

 • Realismus
 • Impresionismus
 • Postimpresionismus
 • Neoimpresionismus, Pointilismus, Divizionismus
 • Symbolismus
 • Abstrakce
 • Fauvismus
 • Kubismus
 • Expresionismus
 • Secese

 

Realismus (podobná slova: realita, reálný= vycházející ze skutečnosti)

 • Charakteristické znaky: 
  • objektivně, bez iluzí a fantazie
  • zachycení dokonalé fyzické reality, často jde až o dokonalé naturalistické kopii skutečnosti
  • pravdivě, bez idealizace, měli zájem o konkrétní všední skutečnost
  • soustředění na život bohatých a spokojených lidí nebo historických osob
 • Představitelé: 
  • Soběslav Hippolyt Pinkas: Stařec a smrt (1863)
  • Dělníci na Montmartru (1858)
  • Karel Purkyně. Umělcovy děti (1868)
  • Antonín Chitussi: Pohled na Paříž z Montmartru (1887) 
  • Barbizonská škola: T. Rousseau: Kamenný most u Meudonu (1834)
  • Ch.-F. Daubigny: Kérity le Vareck (1867)
  • G. Courbet: Žena s kvítím na klobouku (1857)
 • Datace: 
  • Francie: 30.-60.léta 19.století
  • Čechy a zbytek Evropy: 50.-80.léta 19.století

 

Impresionismus (I´impression = franc. dojem)

 • Charakteristické znaky:
  • Reakce na ateliérovou malbu, jeho cílem je malba v přírodě pokouší se zachytit okamžitou atmosféru dané chvíle, okamžik duševního rozpoložení, ztracení detailu, rychlá práce
 • Představitelé: 
  • C. Monet: Dámy v květinách (1875)
  • C. Pissarro: Zahrada ve Val Hermeil (1880)
  • A. Renoir: Milenci (1875)
  • Antonín Slavíček: Zahradní zeď (1900)
 • Datace:
  • Francie: konec 60.let 19.století – 1886
  • střední Evropa: konec 80.let až do konce 19.století a i přes

 

Postimpresionismus (post=lat. po, následný)

 • Charakteristické znaky: 
  • nelogické
  • deformace tvarů přímo závisí na osobnosti umělce
  • Základní prvek= skvrna
  • nešlo o snahu zachytit předměty v tradičním pojetí světla a stínu tvůrčí osobnost
  • jasné a ploché barvy
 • Představitelé: 
  • P. Gauguin: Útěk (1902)
  • V. van Gogh: Zelené obilí (1889)
  • H. de Toulouse-Lautrec: Moulin
  • Rouge (1892)
  • P. Cézanne: Dům v Aix-en-Provence (1885-87)
 • Datace: 
  • 1880-cca 1905

 

Neoimpresionismus (neo=řec. nový)

Pointilismus (le point=franc. bod)

Divizionismus (diviser=franc. dělit, rozdělit)

 • Charakteristické znaky:
  • dojem mnoha různých barev
  • technika založena na schopnostech vnímání oka a mysli
 • Představitelé: 
  • G. Seurat: Přístav v Honfleur (1886)
 • Datace: 
  • 1884-cca 1900

 

Symbolismus (symbolon=řec. poznávací znamení)

 • Charakteristické znaky:
  • znázorňuje ideu, vyjádření pomocí tvarů, syntetické = tvary
  • obecný význam
   subjektivní, dekorativní, emotivní
 • Představitelé: 
  • A.Rodin: Sv. Jan Křtitel (1878)
  • J.Preisler: Černé jezero (1904)
  • M. Švabinský: Chudý kraj (1900)
 • Datace:
  • Svět: (1885-1905)
  • Čechy: (90.léta 19.století do roku 1915)

 

Abstrakce (l´abstraction=franc. neskutečnost, nereálnost)

 • Charakteristické znaky:
  • nekonkrétní, neobjektové, nefigurativní, někdy označované i jako čisté umění
 • Představitelé: 
  • F. Kupka: Dvoubarevná fuga (1912)
  • V. Preissig: Kruhy (1936)
 • Datace: 
  • Svět: (po roce 1911)

 

Fauvismus (le fauve=franc. šelma)

 • Charakteristické znaky:
  • sytost barev, barevné plochy, zjednodušování linie, změna perspektivy a pojetí barev, osvobozovali se od tlumených barev a akademických tradic
 • Představitelé: 
  • H. Matisse: Joaquina (1910)
 • Datace: 
  • Francie: (1904-08)

 

Kubismus (le cube = franc. kostka)

 • Charakteristické znaky:
  • zobrazení předmětu z mnoha úhlů současně
  • zobrazovaný předmět byl rozkládán na nejjednodušší geometrické
  • tvary ty byly pomocí fantazie skládány do obrazu
  • deformované
  • počítali i s další dimenzí nekonečnem
 • Představitelé: 
  • P. Picasso: Klarinet (1911)
  • G. Braque: Housle a klarinet (1912)
  • E. Filla: Salome (1912)
  • O. Gutfreund: Kubistické poprsí (1913-14)
 • Datace: 
  • Francie: (1907-08) přípravná fáze (1909-11) analytický kubismus
  • Čechy: (1911-14)

 

Expresionismus (expressio=lat. výraz)

 • Charakteristické znaky: 
  • vnitřní psychické stavy, projevuje se deformací barev a tvarů
  • melancholie, smutek
  • protiklad světla a stínu
  • používali čisté barvy, nesnažili se o perspektivu
 • Představitelé: 
  • E. Munch: Tanec na břehu (1900)
  • O. Kokoschka: Podobizna básníka A. Ehrensteina (1913-14)
  • Emila Filla: Čtenář Dostojevského (1907)
  • Bohumil Kubišta: Hráči (1909)
 • Datace: 
  • (1900-14) Německo: (1905) skupina Die Brücke (1911) skupina Der Blaue Reiter
  • Čechy: (1907) skupina Osma

 

Secese

 • Charakteristické znaky: 
  • soulad s lehkostí a ladností zobrazených témat, využívala ornamentálnost přírodních tvarů: siluet stromů a listů, leknínů, mořských vln a rozevlátých ženských vlasů
  • motivy obrazů -tiché balady a tajemná erotika
  • harmonie myšlenek, citů, linií, proporcí a jemných bare
 • Představitelé: 
  • Alfons Mucha: Zvěrokruh
 • Datace: 
  • 90.léta 19.stol.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!