Univerzita Karlova v Praze

Nejvýznamnější a zároveň nejstarší česká vysoká škola. V řadě oborů je UK jedinou vysokou školou v České republice, která dané vzdělání nabízí. Prioritou UK je vědecká a výzkumná činnost a klade důraz také na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi.

 

Proč na UK

Škola byla založena již v roce 1348, což z ní děla univerzitu s nejdelší tradicí v České republice. To škole přináší prestiž a proslulost. Univerzita nabízí opravdu velké množství studijních programů, ze kterých si vybere každý. Pokud chcete studovat na Karlovce, s největší pravděpodobností si zvolíte fakultu sídlící v hlavním městě. Existuje ale také možnost studovat v Hradci Králové (kde sídlí Lékařská a Farmaceutická fakulta) anebo v Plzni (také tam se nachází Lékařská fakulta). Všechna tři města mají hodně co nabídnout a určitě si v nich studenti vychutnají naplno i studentský život se vším, co k němu patří.

 

Fakulty

Škola se skládá ze 17 fakult, z toho 14 je v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni.

 • Katolická teologická fakulta
 • Evangelická teologická fakulta
 • Husitská teologická fakulta
 • Právnická fakulta
 • lékařská fakulta
 • lékařská fakulta
 • lékařská fakulta
 • Lékařská fakulta v Plzni
 • Lékařská fakulta v Hradci Králové
 • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
 • Filozofická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Matematicko-fyzikální fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta sociálních věd
 • Fakulta tělesné výchovy a sportu
 • Fakulta humanitních studií

 

Přijímací řízení

Jednotlivé fakulty UK mají odlišné požadavky na formu, náležitosti a přílohy přihlášky, a proto je třeba dbát pokynů příslušné fakulty, která studijní program/obor realizuje. Přihlášky ke studiu uchazeči podávají přímo na fakultu, která uskutečňuje jimi vybraný program. Podrobné informace naleznou uchazeči na oficiálních stránkách UK. Některé fakulty pořádají přípravné kurzy pro uchazeče a některé i nulté ročníky pro neúspěšné uchazeče.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy