Utrpení mladého Werthera – rozbor

rozbor

 

Kniha: Utrpení mladého Werthera (J. W. Goethe)

Předmět: Český jazyk – literatura

Přidal(a): nataliiii

 

Die Leiden des jungen Werthers, překlad – Erik Adolf Saudek

Vydání první

 

Literární žánr/útvar

  • Epika/román v dopisech

 

Kompozice

  • Dílo je psáno ich-formou
  • Děj jde chronologicky za sebou

 

Hlavní postavy:

  • Werther – mladý umělec, romantik, velmi citlivý, řídí se více srdcem, než rozumem, opovrhuje namyšlenými příslušníky šlechtických stavů, oblíbený dětmi, bezhlavě zamilovaný do zadané Charlotty, je zaslepen láskou, vidí ji bezchybnou
  • Charlotta – přezdívaná Lotta, mezi lidmi velmi oblíbená, oddaná svému muži Albertovi, srdečná,
  • Albert – Lottin manžel, zaneprázdněn svou prací, v průběhu příběhu Wertherův přítel, časem přátelství pomine
  • Vilém – Wertherův přítel, kterému píše dopisy

 

Časoprostor

  • odehrává se  v Německu mezi lety 1771 a 1772

 

Děj (obsah) díla

Werther pobývá na venkově, kde obdivuje přírodu a píše svému příteli Vilémovi své příhody a především se vyžívá v popisování svých pocitů a trápení. Při příležitosti plesu se seznámí s Lottou, do které se zamiluje. Lotta je ale zasnoubena s Albertem, který je tou dobou pryč, aby urovnal věci po smrti svého otce. Werther začne pravidelně každý den navštěvovat Lottin dům, nebo se s ní vydává na procházky, je doslova posedlí její krásou a charakterem. Dobře si rozumí s jejím otcem a jejími sourozenci. Werther je zkroušen tím, že se nemůže sám stát Lottiným mužem.

Když se Albert vrátí, toleruje Wertherovi návštěvy a stávají se dobrými přáteli. Wertherův smutek se však prohlubuje, když se musí sledovat Lottu společně s Albertem.

Werther uposlechne Vilémovu radu, aby odešel a přijal pracovní místo u vyslance. Nejdřív je tam šťastný, je zavalen prací, a tak nemá čas zabývat se Lottou ani svým smutkem. Časem ale začne být nespokojený, díky vyslancově povaze a projevy příslušníků vyšších stavů. Propadá depresi a nakonec propadne i svým citům a rozhodne se požádat o propuštění a vrátit zpět k Lottě.

Ani v její blízkosti však nenalézá útěchu. S Albertem si přestanou být blízcí, což narušuje i vztah mezi Lottou a Albertem. Následně na Albertovo přání Lotta požádá Werthera, aby je nenavštěvoval tak často, což je pro Werthera poslední rána, je plně rozhodnut spáchat sebevraždu.

Poslední večer se rozhodne strávit s Lottou, která je právě doma sama, předčítá jí z Ossianových zpěvů. Jsou dojati příběhem, Werther se neudrží a políbí Lottu, ta se zamče v jiném pokoji, nerozloučí se s ním.

Další den pošle sluhu k Albertovi se prosbou o vypůjčení jeho pistolí, sama Lotta je sluhovi vydá. Poté co odbije dvanáctá se Wether zastřelí, ráno ho najde sluha ještě na živu, dá poslat pro lékaře, v poledne Werther umírá.

 

Citát – (str. 92)

„Váží si také víc mého rozumu a mých schopností než mého srdce, které je přece jedinou mou pýchou, které je jediné pramenem všeho, veškeré síly, veškerého blaženství a veškeré bídy. Ach, co vím, může každý vědět – Své srdce mám jen já jediný.

 

Osobní stanovisko

  • Překvapila mě síla Wertherovi lásky, až posedlost Lottou a vyústění sebevraždou. Příběh mě zaujal, ale kniha se nedobře četla díky příliš složitým souvětím.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!