Územní plánovaní – katastrální správa

 

   Otázka: Územní plánovaní

   Předmět: Katastrální správa

   Přidal(a): Tereza Mrowiecová

 

Územní plánovaní

  • Je institut multidisciplinární činnosti a také nástroj státní správy pro racionální rozvoj určitého území.
  • Legislativa: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

 

Cílem je:

a) komplexní a funkční využití území

b) stanovení zásad organizace a uspořádání

c) časová koordinace

 

Hlavní úkoly:

  • komplexní řešení problémů životního prostředí ve vzájemných souvislostech
  • zajišťovat ochranu hodnot území
  • vymezovat veřejný zájem na využití území
  • územní prevence katastrof
  • určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území aj…

 

Nástroje územního plánování:

  • Územně-plánovací podklady
  • Územně-plánovací dokumentace
  • Územní řízení

 

Územně-plánovací poklady

a) urbanistická studie – řeší územně-technické, urbanistické a architektonické podmínky

b) územní generel – řeší podrobně bydlení, zemědělství apod.

c) územní prognóza – plán na dlouhou dobu dopředu

d) územně-technické podklady – momentální technické území, jsou účelově zaměřené a charakterizující momentální stav

 

Územně plánovací dokumentace

a) územní plán velkého územního celku (více obcí)

b) územní plán obce

c) regulační plán

 

Územní rozhodnutí

a) rozhodnutí o umístění stavby

b) rozhodnutí o využití území (stavební úpravy, terenní úpravy, výsadka, zcelování pozemků

c) rozhodnutí o chráněném území a ochranném pásmu (zákazy, omezení, zájmy společnosti)

c) rozhodnutí o stavební uzávěře (dočasné nebo trvalé zákazy stavební činnosti)

 

Orgány územního plánování

– obce, kraje, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo obrany

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!