Vegetační pásy České republiky – otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Vegetační pásy ČR

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Veronika

 

 

Střídání chladných a teplých období formovalo georeliéf ČR a tím pádem výrazně ovlivnilo i vegetační pásy.

Přírodní krajina (bez zásahu člověka) se mění v kulturní krajinu (činnost člověka) → úbytek lesů
– Místo původních lesů byly vysazovány rychle rostoucí smrky (dnes tvoří většinu lesních porostů).
– Lesnatost ČR je v porovnání s ostatními státy poměrně vysoká
– ČR leží v mírném teplotním pásu (střídání 4 ročních období), tím pádem spadá do pásma listnatých, opadavých lesů. S přibývající nadmořskou výškou se zvyšuje podíl jehličnatých lesů.

 

KULTURNÍ KRAJINA V JEDNOTLIVÝCH VÝŠKOVÝCH STUPNÍCH
Faktory, které ovlivňují přírodní podmínky a hospodářské využití:
1) Nadmořská výška (výškový rozdíl určitého místa k hladině moře)
2) Výšková členitost (roviny, pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny)

– vlivem odlišného podnebí vznikaly v jednotlivých výškových stupních různé půdní typy a vegetační společenstva

 

Hlavní typy reliéfu:
roviny a sníženiny (do 300 m.n.m.)
pahorkatiny (300-600 m.n.m.)
vrchoviny (600-900 m.n.m.)
hornatiny (nad 900 m.n.m.)

 

a) ROVINY
podnebí: nejteplejší oblasti v ČR
půda: černozemě a hnědozemě
lesy: lužní lesy (okolo řek)
dubové lesy
– v Polabí, roviny České tabule, Moravské roviny (= úvaly) – podél toku řeky Moravy a jejích přítoků (Hornomoravský úval, Dolnomoravský úval, Dyjskosvratecký úval)

 

b) SNÍŽENINY
podnebí: nejteplejší oblasti v ČR
půda: černozemě a hnědozemě
lesy: lužní lesy (okolo řek)
dubové lesy
pánve = nejrozsáhlejší sníženiny
– Jihočeské pánve (Českobudějovická, Třeboňská)
brázdy = sníženiny protažené v určitém směru
– Boskovická brázda
kotliny = sníženiny malých rozměrů

 

c) PAHORKATINY
podnebí: mírně teplé → dobrá úrodnost
půda: hnědozemě
lesy: bukovo-dubové + dubovo-bukové
– Středočeská pahorkatina, Plzeňská, Jičínská

 

d) VRCHOVINY
podnebí: mírně teplé až chladné → omezené zemědělské využití
půda: hnědé půdy (méně výživné)
lesy: bukové, jedlovo-bukové, dubovo-jehličnaté
– Českomoravská vrchovina + Drahamská vrchovina, Nízký Jeseník + Zlatohorská vrchovina, Broumovská vrchovina + Děčínská vrchovina (severní pohraniční pásmo Čech)
– také České středohoří, Mikulovská vrchovina (= Pálava)

 

e) HORNATINY
podnebí: nejchladnější v ČR
půda: převládají podzoly (neúrodná půda jehličnatých lesů)
lesy: silné zalesnění
          krajinářsky nejcennější oblasti- několik vegetačních výškových stupňů:
smrkovo-bukovo-jedlové lesy
horské smrkové lesy
__________
1250m hranice lesů____________________________________
kleč
– Hrubý Jeseník, Orlické hory, Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory, Český les, Šumava, Novohradské hory, Bílé Karpaty, Javorníky, Moravskoslezské Beskydy

Další podobné materiály na webu: