Vstupní zařízení – maturitní otázka

 

Otázka: Vstupní zařízení

Předmět: Informatika

Přidal(a): Karel Ztracený

 

 

Co jsou to vstupní zařízení

 • do této kategorie zařazujeme zařízení, která umožňují předávání dat do PC a ovládání PC
 • hardware, kterým obsluha počítače pořizuje data
 • součást uživatelského rozhraní (ale může se jednat třeba i o čtečky čárových kódů, senzory apod.)

 

Klávesnice

 • hardware, který umožňuje uživateli pracovat s počítačem tak, že po zmáčknutí klávesy nebo kombinace kláves dojde k odeslání číselného kódu do PC, který je následně převeden na znak. Odvozena od psacího stroje. Převod se řídí nastavenou tabulkou znaků, nikoli tím, co je na klávese vyobrazeno. Tabulka znaků byla dříve označována jako ASCII (American Standard Code for Information Interchange), dnes si tabulku můžeme prohlédnout v programu Mapa znaků. V podstatě se jedná o kódovou tabulku, která definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky z informatiky. Existují mnohá přednastavení klávesnice (seřazení kláves), např. v ČR se používá QWERTZ, v anglicky mluvících zemích QWERTY a ve Francii třeba AZERTY. Funguje na principu systémového přerušení.
 • alfanumerická část klávesnice, funkční klávesy (F1-F12), numerická část, speciální klávesy (Esc, Alt, Ctrl, PrintScreen, CapsLock, NumLock, šipky, Backspace, tabulátor…), systémové klávesy (Windows…)
 • drážky na klávese F a J pro psaní všemi deseti
 • různé specializované klávesnice, podsvícené, voděodolné apod.
 • dnes se připojuje k počítači už jen skrze USB
 • kontaktní x membránové (omyvatelné, odolné proti znečištění)
  • kontaktní – pod klávesami je vytvořena mřížka z vodičů, při stisku se protnou a vyšlou signál do PC (výrobci Logitech, Genius, Yenkee)

 

Počítačová myš:

 • malé polohovací zařízení, které převádí informace o svém pohybu po povrchu plochy do počítače, což se projevuje na monitoru pohybem kurzoru
 • nachází se na ní jedno či více tlačítek a jedno či více koleček – stisk, doubleclick, ukázání kurzorem, drag and drop…
 • herní myši disponují větším počtem tlačítek, větším rozlišením DPI (Dots Per Inch) a nastavitelnými podpůrnými body pro ruku pro komfort
 • bezdrátové myši – fungují pomocí Bluetooth vysílače
 • místo myši lze využít například dotykové zařízení, jako TouchPad na notebooku nebo grafické tablety (s přenosem obrazu z PC nebo bez, používá se speciální tužka, která snímá pohyb i když jen levituje nad tabletem a přímo se ho nedotýká), dotykové obrazovky
 • starší provedení – mechanická myš (s kuličkou) – při pohybu myši se pohybuje po podložce kulička, její pohyb je přenášen na dvě osy, jejichž směr a rychlost otáčení je převáděn na elektrický signál pomocí světelné diody a fotobuňky (dnes se nepoužívají, jen ve formě trackballů)
  • Vnitřek myši je velmi jednoduchý. Kulička je umístěna ve středu myši. Ve směru osy X a Y jsou umístěny dva válečky, doléhající na kuličku. Otáčením kuličky se pohyb rozkládá na oba válečky. Na konci každého válečku je nalisován malý disk s otvory po obvodu (na obrázku označen jako „utínací kolo“). Na jedné straně disku je zabudován zdroj světla (nejčastěji infračervená dioda), na druhé pak optický senzor. Jak se disk otáčí, infračervené světlo je střídavě propouštěno a blokováno. Tím vznikají záblesky, které optický senzor detekuje a elektronika myši je převádí na elektrický signál. Signál je posílán kabelem do počítače, který jej vyhodnocuje.
 • novější – optická / laserová – zdroj světla bliká směrem k podložce a odráží se zpět, snímač v myši registruje posun mezi vyslaným a odraženým světlem, důležitá je rychlost snímání, od které se odvíjí citlivost a odezva myši
  • potřebuje rovnou a pevnou podložku, nesmí být průhledná a světelně propustná (například sklo), funguje jen na matném povrchu
  • laserová je přesnější než optická
  • výrobci Logitech, Asus, SteelSeries
  • připojení pomocí USB

 

Skener

 • slouží k převedení fyzické 2D či 3D předlohy do digitální podoby. Při snímání předlohy svítí směrem k papíru a současně registruje odražené světlo zpět. Podle intenzity odraženého světla dopočítává odstín (barvu), buď v odstínech šedi, nebo v RGB složkách u barevného snímání. Často součástí multifunkční tiskárny.
 • OCR (Optical Character Recognition) – převod nasnímaného textu do textové podoby

parametry

  • barevná hloubka (množství barev, které je schopný nasnímat)
  • velikost
  • rychlost skenu
  • denzita (schopnost prosvítit předlohu)
  • rozlišení (DPI)
 • ruční – nutno scannerem ručně přejíždět po snímané předloze, malá kvalita nasnímaného obrazu (nízké rozlišení snímače a nutnost přesného ovládání uživatele)
 • stolní – předloha se pokládá na sklo, pod nímž projíždí strojově ovládané snímací rameno, princip je tedy podobný jako u kopírovacího stroje (některé snímají i diapozitivy a negativy kinofilmových fotografií)
 • bubnový – profesionální, v grafických studiích (až 4000 dpi)

 

Webová kamera

 • pořizování snímků / videozáznamů v reálném čase (videohovory). Používají se i na zabezpečení určitého prostoru nepřetržitým monitorováním v reálném čase, kdy se obraz odesílá do počítače / mobilu.

 

Mikrofon

dnes součástí každého notebooku či headsetu. Pro vstup se používá obvykle 3,5mm jack. Existuje několik typů mikrofonů:

 • kondenzátorový – pracuje tak, že akustické kmity rozechvívají membránu, která je jednou z elektrod kondenzátoru připojeného do elektrického obvodu
 • elektretový mikrofon – typ kondenzátorového, u něhož je elektrické pole nezbytné pro funkci, vytvářeno elektretem, tedy nevodivou hmotou, která je permanentně elektricky nabitá
 • dynamický – membrána pohybuje cívkou v magnetickém poli, vytvořeném permanentním magnetem, čímž je vytvářen elektrický proud. Zvláštním případem dynamického je páskový mikrofon. Membránou je kovový pásek, nejčastěji proužek tenké hliníkové fólie, umístěný v magnetickém poli. Konstrukce je velmi jednoduchá.
 • uhlíkový – první prakticky použitelný mikrofon (30. – 40. léta, v telefonech od 80. let). Membrána stlačuje uhlíková zrnka, čímž mění jejich odpor.

 

Vstupní zařízení pro tělesně postižené

 • klávesnice
  • barevně rozlišené klávesy 
  • rozměr jednotlivých kláves dvojnásobný oproti standardní, potisk kláves je zvětšenými písmeny
  • s braillovým písmem
 • předčítání pro slepé
 • ovládání pomocí pohybu očí / hlavy / hlasem

 

Další vstupní zařízení

 • volant – vstupní i výstupní. Novodobé volanty nejen zpracovávají data, ale také je posílají do volantu zpět jako force feedback (zpětná vazba volantu na aktuální dění auta na vozovce v softwaru). Volant už není jen jedno vstupní zařízení, můžeme ho koupit i s řadicí pákou a pedály. Pro přehlednost jsou na volantu huby pro zapojení již zmiňovaných pedálů a páky a následně je z něj veden jediný kabel, který vstupuje do PC přes USB 2.0
 • joystick – herní vstupní zařízení. Zapisuje pohyb po ose X a Y podobným způsobem jako myš. Na joysticku se počet tlačítek různí a i jejich konkrétní účel může být volitelný. Letecký joystick může obsahovat pedály pro ovládání zadních křídel, druhý knipl pro přidávání či ubírání tahu motoru a i malý displej pro výšku atd.
 • gamepad – neodlučitelný prvek pro konzole, nahrazuje jak klávesnici pro zapisování hodnot, tak i myš pro pohyb po obrazovce. Většina ovladačů je založená na jednom z prvních ovladačů od firmy Sony (Playstation).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!