Vůle, volní jednání

 

   Otázka: Vůle, volní jednání

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Katka

 

 

 

 

Vůle

 • Zajišťuje dosahování cílů, zejména tehdy, když je třeba překonávat překážky

Volní jednání

 • Řízené a vědomé uskutečňování cesty k dosažení cíle, probíhá v etapách

Vůle se skládá:

 • Volní vlastnosti:
  • charakterové vlastnosti, které se projevují v individuálních rysech jednání (např. vytrvalost, zodpovědnost)
  • Volní procesy:
   • umožňují cílené a vědomé ovlivňování duševních procesů jako je myšlení a pozornost
   • výsledkem je sjednocení všech psychických procesů za účelem rozhodnutí, naplánování a realizace konkrétní aktivity

 

Proces volního jednání

1.       Přípravná fáze

 • Hlavní roli zde hraje motivace, protože musí vzniknout důvod, proč vůbec potřebujeme jednat

Příklad: dívka je na koupališti a líbí se jí tam nějaký kluk

 • Motiv (touha po seznámení)
 • Střet zájmů (oslovit ho, či neoslovit)
 • Rozhodnutí a přijetí zodpovědnosti za rozhodnutí (rozhodne se, že ho osloví)
 • Sebeorganizování: organizování všech procesů potřebných k realizaci záměru (přemýšlení jak ho oslovit)

2.       Realizační fáze

 • Vlastní jednání
 • Důležitou roli zde hraje regulace prováděné činnosti
 • (Dívka chlapce osloví, vnímá jeho reakci a podle ní se tváří, cítí…)

3.       Cílová fáze

 • Kontrola, zda se blížíme k cíli
 • Pokud ho dosáhneme, zhodnocení celého procesu
 • Aktivují se vlastnosti, týkající se svého vlastního sebeobrazu (svého Já): sebevědomí, sebeúcta, sebepodceňování, kritičnost
 • Dívka uvolněně mluví s chlapce, který s ní flirtuje (cíl byl dosažen), cítí se krásná, obdivována


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy