VUT – fakulta stavební

Fakulta stavební spadající pod VUT Brno nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Nejstarší fakulta brněnského VUT.

 

Bakalářské studijní programy

1) Pro prezenční formu studia

 • Enviromentální vyspělé budovy – seznámení se s progresivními a pokročilými metodami návrhu environmentálně vyspělých budov
 • Stavební inženýrství – získání teoretických vědomostí, všeobecných, technických, odborných a praktických poznatků a dovedností v celé šíři oblasti stavitelství, tento studijní program se dělí na další specializace (všeobecná, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, konstrukce a dopravní stavby, vodní hospodářství a vodní stavby, management stavebnictví)
 • Městské inženýrství – odborné znalosti v oblastech územního plánování, veřejné infrastruktury, městských staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, průmyslového stavitelství, stavební ekonomiky, moderního řízení
 • Geodézie a kartografie – získání teoretických i odborných vědomostí z oboru stavebnictví
 • Architektura pozemních staveb
 • Civil engineering – studijní obor v anglickém jazyce

2) Pro kombinovanou formu studia

 • Stavební inženýrství

 

Přijímací zkoušky a přípravné kurzy

Škola nabízí přípravné zkoušky pro zájemce o studium. Uchazeči o studium architektury musí absolvovat talentové zkoušky, proto škola pořádá dva druhy přípravných kurzů. Kurz matematiky a fyziky a přípravný kurz na talentové zkoušky.

 

Jde to i bez přijímacích zkoušek

Bez přijímaček budete přijati pokud:

 • absolvujete přípravný kurz z matematiky a fyziky a v závěrečném testu získáte alespoň 20 bodů
 • průměr známek ze střední školy máte 2,20 a méně
 • jste obhájili středoškolskou práci vedenou doktorandem fakulty, nebo jste se umístili na STAVOKSu a do 3. místa
 • jste v Národních srovnávacích zkouškách matematické části a v testu Obecných studijních předpokladů dosáhli percentilu 40 a více

Toto neplatí pokud se hlásíte na obor Architektura pozemních staveb, tam budete muset projít dvou kolovým přijímacím řízením (talentovky a SCIO testy).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy