Vznik Spojených státu amerických

dějiny

 

   Otázka: Vznik Spojených státu amerických

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

Vznik Spojených státu amerických

 • kolonie Anglie, Nizozemí, Španělska, Francie
 • 3 druhy kolonií – korunní (podléhají přímo králi), soukromé (král takto splácel své dluhy – Pensylvánie) a samosprávné – (měly svůj kongres a královského guvernéra – New York)
 • 13 kolonií na jihovýchodě a USA

S kolonie

 • více průmyslové
 • hodně manufaktur (hornatý povrch)
 • proti otrokářství na J

J kolonie

 • více plantáží, velkostatků (bavlna, cukrová třtina, tabák, indigo)
 • otroci

 

Francie – území Louisiany a Kanady

 • 1763 – končí sedmiletá válka, ztráta veškerých kolonií na území Ameriky

 

Velká Británie – východní pobřeží (budoucích 13 samostatných států)

 • Hudsonův záliv – lov, výroba kožešin
 • kolonie byly samostatné, vlastní řízení, vláda, parlament
 • ekonomicky byly závislé na Velké Británii
 • Britským koloniím (žili tam i Američané) vadilo, že jim Angličané zakázali obchodovat s okolními zeměmi – musely odvádět vysoké daně, vydržovat britskou armádu (ta zde zůstává po sedmileté válce) – vyhrocení situace
 • 1766 vydán zákon o kolkovném – kolek musel být na každé úřední nebo veřejné listině
 • kolonie se spojily proti Britům (chtěly mít v Britském senátu zastoupení)
 • prosince 1773 Bostonské pití čaje – první otevřený protest proti Britům
 • osadníci se převlékli za indiány a vyhodili obsah lodí (poblíž Bostonu) do moře

 

1. kontinentální kongres ve Filadelfii

 • v roce 1774
 • hlavní představitel George Washington – bohatý plantážník z Virginie
 • dohoda o společné válce za nezávislost – cílem války bylo odtržení od Anglie, pokus o vznik americké armády – ozbrojené oddíly (milice)

 

Válka za nezávislost (1775 – 1781)

2. kontinentální kongres ve Filadelfii

 • v roce 1775
 • zastoupení všech 13 osad (států)
 • přijata dohoda o vzniku americké armády (vůdce G. Washington)
 • července 1776 „Deklarace nezávislosti“ – autor Thomas Jefferson
 • ta ještě neobsahovala základní lidská práva (to až v Bill of Rights 1791 – lidé mají právo na život, svobodu a rovnost před zákonem)
 • moc vychází z lidu – lid má právo odvolat vládu, která nechrání lidi, a nahradit ji jinou
 • první ústava vůbec – požadavky demokracie

→ svět vidí Ameriku jako stát

 • Francie pomohla finančně, poslala i armádu – Benjamin Franklin zařídil, aby do Ameriky přijelo 6000 vojáků z Francie (generál La Fayette)
 • Rusko vyhlásilo neutralitu a umožnilo zásobování do Ameriky
 • 1782 Británie uznala nezávislost USA
 • byly dva hlavní názory na to, jak by měla Amerika vypadat
 • konfederace – volnější spojení zemí, každá země má samostatnou vládu
 • federace – také samostatné vlády, ale se silnou ústřední vládou (a se stejnou hlavou státu)

 

1789 – federativní uspořádání, volba prvního prezidenta

 • posílení centrální moci
 • vychází z Rousseaua
 • všeobecné volby
 • senát je tvořen zástupci států

Zvoleny 3 pilíře státní moci – kongres (parlament), prezident a nejvyšší soudní dvůr

Plnoprávní občané byli jenom běloši (černoši a indiáni neměli žádnou pravomoc)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy