Základní pojmy a funkce databáze – informatika

 

   Otázka: Základní pojmy z oblasti databází

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): J.T.

 

Základní pojmy

 • Databáze (neboli datová základna) je určitá uspořádaná množina informací (dat) uložená na paměťovém médiu

 

 • Databázový řídící systém
  • – softwarové prostředky integrované do systému, který umožňuje:
  • – definici databáze
  • – efektivní manipulaci s databází
  • – ochranu  dat
  • – zotavení se z chyb systému

 

Databázový systém

– databáze spolu s databázovým řídícím systémem

 

Administrátor dat

– rozhoduje o logické struktuře uložených dat na základě znalosti potřeb organizace

– určuje způsob manipulace s daty

– odpovídá za bezpečnostní politiku přístupu k databázi

 

Administrátor databázového systému opovídá za:

– technickou stránku správného chodu  databázového systému

– uložení dat na fyzické úrovni

– zálohování dat

 

ANSI/SPARC architektura databázového systému předpokládá 3 úrovně:

– konceptuální hladina – poskytuje globální logický pohled na data; jeho vytvoření je prvním krokem databázového návrhu

– externí hladina – poskytuje okno do konceptuální hladiny

– interní hladina – obsahuje popis dat nižší úrovně; poskytuje interface operačnímu systému

 

Databáze

 • Je uspořádaná množina informací vložená na datové medium
 • Předchůdcem byli papírové kartotéky
 • Databázový systém (DBS)
 • Umožňuje shromažďovat různé informace
 • Ukládá a udržuje v platném stavu

 

 • DBS = skládá se ze tří částí
 1. SŘBD (Systém řízení báze dat)
  • Program, jehož úkole je pracovat s ulož. Informace (organizuje je a udržuje platné)
 2. DBA (Databázová Aplikace)
  • Program umožňující manipulaci s data (výběry, prohlížení, aktualizace)
 3. DB (Báze dat)
  • Množina informací, o kterých chceme mít přehled

 

Báze dat lidí

Jméno Příjmení Věk Rok narození
Lukáš Tauc 55 1958
Jiři Novák 50
Jakub Nešický
 • Řádky = záznamy (3)
 • Název sloup. = položky (4)

 

SŘBD

 • Definice dat
 • Údržba dat
 • Manipulace dat
 • Integrita Dat (chrání data před vnějšími činiteli)
 • Zobrazování dat – není nutné pro vnitřní funkci databáze, ale pro uživatele ANO

 

Databázový model

 • Popis fungování databáze
 • Popisuje, jak jsou dat zpřístupňována uživatelů a jak programátorům
 • Popisuje vztahy mezi objekty
 • Využívá Abstrakci
 • Zachycuje vlastnosti objektu

 

ANSI/SPARC Architektura SŘBD

 • EH
  1. Popisuje část reality z pohledu uživatele
 • Datová analýza + konceptuální schéma
  1. Společný pohled uživatelů
  2. Jaká data v databázi a jaké vztahy mezi nimi
 • IH
  1. Definuje fyzické záznamy
  2. Souvisí se SŘBD
  3. Fyzická reprezentace Dat v PC

 

Návrh databáze

 • Modelování – jedním z často použ. Postupů je
  • Entitně-Relační (ER) model
 • E/RM
  • Využívá Např. grafické vyjádření pomocí UML Diagramy Tříd

 

E/R model pojmy

 • Entita – objekt reálného svět, který je schopen samostatné existence
 • Typ Entity – množina objektů stejného typu
 • Vztahy mezi Entitami
 • Kardinalita Vztahu (násobnost)
  • 1:1
  • 1:N
  • M:N
 • Kandidátní klíč
  • Minimální množina atributů, která jednoznačně identifikuje každou entitu
 • Primární klíč
  • Kandidátní klíč který, jednoznačně identifikují entitu

 

IS-A Hierarchie

 • Supertřídy – (zaměstnanec)
 • Subtřída – (sekretářka)
  • Dědí atributy (vlastnosti) supertřídy a může mít navíc své vlastní atributy
  • Subtřída je samo o sobě také třídou

 

UML

 • Unified Modelling Language
 • Slouží ke specifikaci, vizuálnímu popisu, tvorbě a dokumentaci
 • Jednotlivé součásti SW systému
 • Vizuální model jazyk pro OO (objektové orientovaný) modelování

 

Diagramy UML

 • Diagram případu užití (use case diagram)
 • Diagram Tříd (clase diagram)
 • Diagram chování
 • Stavová diagram

 

Pojmy

 • Třída – kategorie nebo skupina věcí, které mají podobné vlastnosti a stejné nebo podobné chování
 • Objekt – určitá věc, která má specifické hodnoty vlastností
 • Kardinality
  • 1 = Právě jeden
  • * = nula nebo více
  • 0 … 1 = 0 nebo 1
  • m … n
 • Agregace x kompozice
  • Agregace – nadřízená třída se skládá z podřízených, ale podřízená třída může být agregována i jinde
  • Kompozice – nadřízená třída sama řídí životní cyklus objektů podřízeným tříd a t jsou na nadřízené závislé

 

Selekce

– relace A na základě podmínky vytvoří relaci se záhlavím relace A a tělem obsahujícím n-tice splňující podmínku.

Další podobné materiály na webu: