Základy elektroinstalace (vyhláška 50)

 

   Otázka: Základy elektroinstalace

   Předmět: Fyzika, Elektrotechnika

   Přidal(a): Johny

 

 

Paragrafy

§3 Pracovníci seznámeni

 • Mohou samostatně obsluhovat jednoduché el. zařízení malého a nízkého napětí
 • Obsluha nemůže přijít do styku s částmi pod napětím
 • byly organizací o rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy a zacházení s el. zařízeními

 

§4 Pracovníci poučení

 • byly organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na el. zařízeních; školeni v této činnosti; upozorněni na možné ohrožení el. zařízeními a seznámeni s poskytováním 1. pomoci při úrazu el. proudem
 • mohou samostatně obsluhovat jednoduché zařízení všech napětí
 • mohou pracovat na částech nízkého napětí bez napětí
 • nesmějí pracovat v blízkosti nekrytých částí nízkého napětí pod napětím
 • mohou pracovat na vypnutých zařízeních VN a VVN s dohledem
 • může pracovat v blízkosti částí pod napětím při dodržení bezpečných vzdáleností pod dozorem
 • na částech pod napětím pracovat nesmí
 • smí měřit zkoušecím přístrojem

 

§ 5 Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním – Pracovníci znalí

 • mají ukončené předepsané odborné vzdělání a po zaškolení složili zkoušku
 • mohou samostatně obsluhovat el. zařízení
 • mohou pracovat na částech nízkého napětí samy a to jak na částech bez napětí, tak i v blízkosti částí pod napětím a i na částech pod napětím
 • mohou pracovat na zařízení VN a VVN samy

 

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost

 • mohou pracovat samostatně
 • jedná se o pracovníky znalé s vyšší klasifikací
 • splňují požadavky na pracovníky dle paragrafu 5
 • mají alespoň nejkratší možnou praxi (do 1000V, 1 rok)
 • prokázali zkoušku znalostí pro samostatnou činnost

 

§7 pracovníci pro řízení

 • 2 roky praxe
 • Pracovník znalý s vyšší kvalifikací

 

§8 Řízení činnosti dodavatelským způsobem

 • 6 let praxe (4 roky SOŠ, 2 roky VOŠ nebo VŠ)

 

§9 Pracovníci pro provádění revizí

 • ukončené odborné vzdělání
 • platí zvláštní předpisy

 

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování

 • musí složit zkoušku
 • mají ukončení odborné vzdělání
 • mají praxi určenou předpisy

 

§11 Zvláštní případy

 • absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích školy všech stupňů

 

Prostředky sloužící pro ochranu před úrazem

Prostředky pro zajištění ochrany při poruše

Ochranné pospojování

-pospojují se kovové části, ochranné vodiče a uzemňovací uzel zdroje

Oddělení obvodu              

-dotyk dvou vodičů zároveň

Přídavná izolace            

-izolace navíc, pro větší ochranu

Ochranné stínění     

-aby nevznikly statické potenciály

Nevodivé okolí      

-úplné odizolování všech částí

Doplňková ochrana        

-chránění něčím navíc (chrániče)

 

Prostředky k zajištění ochrany

základní izolace

– brání k dotyku nebezpečných živých částí

přepážky a kryty

zábrany

– zabrání k přístupu do prostoru

omezení napětí                     

omezení ustáleného dotykového proudu a náboje

– (jistič, chránič)

 

Prostředky ochrany při poruše (ochrany před dotykem)

 • Přídavná izolace
 • Ochranné pospojování
 • Ochranné stínění
 • Samočinné odpojení od zdroje
 • Jednoduché oddělení obvodů
 • Nevodivé okolí
 • Řízení potenciálu

 

Prostředky zvýšené ochrany

Zesílená izolace

– musí odolávat (elektrickému, mechanickému a tepelnému namáhání)

Ochranné oddělení obvodů

– jedna ochrana + druhá ochrana

Zdroj omezeného proudu

– navrženo tak, aby se nepřekročil bezpečný proud

Ochranné impedance

– musí spolehlivě omezovat dotykový proud

 

Kompletní opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem

Samočinné odpojení

Dvojitá nebo zesílená izolace

Ochranné pospojování

Elektrické oddělení

Nevodivé okolí

SELF a PELV

SELF

Ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna

– omezením napětí v obvodu

– ochranným oddělením od všech obvodů a jednoduchým oddělením od země

PELV

Ochranné opatření, při němž je ochrana zajištěna omezením napětí v obvodu, který může být uzemněn, nebo na menších částech, které mohou být uzemněny

– ochranným oddělením sítě od všech ostatních obvodů

 • Omezení proudu a náboje


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy