Žel. betonové deskové stropní konstr. – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Železobetonové deskové stropní konstrukce

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ŽELEZOBETONOVÉ DESKOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE

Desky pnuté v jednom směru

 • princip výpočtu,
 • zvolíme předběžné rozměry – z empirických vztahů nebo podle ohybové štíhlosti,
 • určíme dimenzační veličiny (max. momenty v polích a podporách),
 • navrhneme výztuž na maximální momenty,
 • ověříme kční zásady (vzdálenost prutů, stupeň vyztužení),
 • posoudíme průřez → ověříme platnost podmínky spolehlivosti,
 • navrhneme rozdělovací výztuž,
 • charakteristiky,
 • nosná výztuž v jednom směru, kolmo na ni rozdělovací výztuž,
 • poměr stran větší než 1:2,
 • použití – běžné trámové stropy,

 

Desky pnuté v obou směrech

 • princip výpočtu,
 • zvolíme předběžné rozměry – z empirických vztahů nebo podle ohybové štíhlosti,

 • nepotřebujeme rozdělovací výztuž,
 • dále postupujeme jako u desky pnuté jedním směrem,
 • ve vnitřních čtvrtinách bude 100% výztuže na max. moment, v krajních stačí 50%,
 • u kloubově uložené desky pozor na přizvedávání konců (částečné vetknutí),
 • charakteristiky,
 • nosná výztuž v obou směrech,
 • poměr stran do 1:2,
 • použití – kazetové stropy, stropy s hřibovými hlavicemi.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy