Zelinářské semenářství – zelinářství

 

   Otázka: Zelinářské semenářství

   Předmět: Zelinářství

   Přidal(a): Petr Pavel

 

 

Semenářství:

 • Vypěstování semen pro komerční účely

 

Šlechtění:

 • Proces vytváření nových odrůd, ale i druhů, zlepšování vlastností stávajících odrůd. Cílem je zvýšení hospodářské a ekonomické hodnoty. Je to dlouhodobí proces, šlechtitelé musí mít představu, čeho chtějí dosáhnout, musí využívat podmínky pro šlechtění a přesto nemusí dosáhnout žádaného výsledku.

 

Novošlechtění:

 • Odlišují se od rodičů, často podléhá vlivům prostředí a dochází ke změnám vlastností.

 

Udržovací šlechtění:

 • Upevnění vyšlechtěných vlastností

 

Šlechtitelské pojmy

Genotyp: Souhrn genetických informací, vlastností v buňkách, v jádře najdeme všechny informace.

Fenotyp: Genotyp ovlivněný vnějšími podmínkami.

Klon: Jedinec vzniklý vegetativním množením.

Kmen: potomstvo vzniklé pohlavní cestou.

 

Metody

1) Výběr: Nejstarší a nejjednodušší metoda, kdy vybíráme nejhezčí, nejkvalitnější jedince a dále je množíme.

 • Negativní výběr- Odstraňujeme nevyhovující, špatné jedince.
 • Pozitivní výběr- Vybíráme vyhovující a odpovídající jedince.

2) Křížení: Náročné a zdlouhavé.

3) Mutace: Geneticky ustálená odchylka.

4) Polyploidie: Zmnožení chromozómů.

5) Heterózní efekt: Vyskytuje se pouze u hybridních odrůd, v F1 generacích, vykazuje lepší vlastnosti než rodiče.

 

Uznávací řízení

 • je to zákonné opatření pro hodnocení porostů a osiv, do uzrálého řízení se musí přihlásit všechny množitelské plochy.

 

Postup:

1) Přihláška: Podává se v přesně stanovených termínech. U dvouletých zelenin se přihlašují zvlášť sazečky a zvlášť semenačky.

2) Přehlídky množitelských porostů: Provádějí je úředně oprávnění odborníci, každý porost se musí zhodnotit, alespoň jednou v době, kdy jsou na porostu patrné charakteristické znaky příslušného druhu a odrůdy. Dvouleté zeleniny se musí posuzovat nejméně 2x. termíny jsou předem stanoveny normou.

 • Posuzují se:
  • Čistota druhu a odrůdy. Výskyt rostliny příbuzného druhu a odrůd i zřetelně odlišných typů, zaplevelení, výskyt botanicky příbuzných plevelů, zdravotní stav, výskyt chorob a škůdců, dodržení izolační vzdálenosti. Po sklizni, výmlatu a vyčištění osiva se z každé partie odebírají předpisovaným způsobem úřední vzorky. Vzorky se laboratorně zkoušejí na čistotu, klíčivost, příměsi a plevely, vlhkost. Nesmí obsahovat živé škůdce s výjimkou roztočů.

3) Uznávací list: Je vydán na každou partii, vydává se i osivo z předešlého roku.

 

Zralosti osiva

Při zralosti dochází k ukončování růstu a vývoje rostliny a ty se stávají vhodnými ke sklizni a zužitkování. Všeobecně se akceptuje, že nejvyšší kvalita semen je dosažena ve fyziologické zralosti, charakterizované maximálně hmotností sušiny. Fyziologické stáří semen je ovlivněno mnoha faktory, nejdůležitější je vlhkost semen a teplota. Rozdíly ve fyziologickém stáří ovlivňují skladovatelnost a schopnost klíčit za stresových podmínek.

 

Rozlišujeme čtyři stupně zralosti

1) Mléčná zralost: Semena mají druhově a odrůdově typickou velikost a jakoby mléčný endosperm, není schopno klíčit, při poranění vytéká mléčná šťáva.

2) Vosková zralost: Semeno je typicky zbarveno, připomíná voskovou hmotu, semeno není zralé, do semena lze rýpat.

3) Žlutá zralost: Ještě lze vyrýt do semene, je již klíčivé, je ukončen přísun zásobních látek.

4) Plná zralost: Botanická-fyziologická, semeno je zcela zralé, klíčivé, dozrávající procesy jsou ukončeny.

 

Úprava osiva

Předčištění:

 • Musí proběhnout co nejdříve po sklizni, je nutné tehdy, jestliže vymlácená hmota obsahuje mnoho příměsí (kamínků, prachu, rostlin…).

Dosoušení:

 • Musí být šetrné, aby nedošlo ke snížení vitality a klíčivosti osiva.

Čištění:

 • Slouží k odstranění příměsi a k hrubé kalibraci osiva. Způsoby jsou na sítech, vzduchem, magnetické, odstředivé, nárazové, podle barvy, tvaru apod.

Moření:

 • Slouží k likvidaci patogenů přenosných semenem. Mořící přípravky lze rozdělit na prášky pro suché moření, smlčitelné prášky a tekuté přípravky.

Obalování:

 • Je to nejúčinnější ochrana osiva a je ekologicky nejvhodnější, protože používá jen malé množství účinné látky. Povrch semene se povléká tenkou vrstvou, která obsahuje fungicidy a insekticidy. Osivo může dosáhnout pravidelného tvaru, který umožňuje výsev přesnými secími stroji.

 

Izolace

Umístění semenářských porostů v bezpečném prostoru od ostatních porostů u cizosprašných rostlin.

1) Prostorová: Ve vzdálenosti 500-1000 km nejsou příbuzné rostliny a plevely.

2) Časová: Rostliny kvetou dřív nebo později než obvykle.

 

Kategorie osiva

1) Rozmnožovací materiál (SE1, SE2)

2) Základní rozmnožovací materiál (E)

3) Certifikovaný množící materiál (C)

4) Vyrábět standartní osivo

Další podobné materiály na webu: