Zelinářské semenářství – zelinářství

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Zelinářské semenářství

   Předmět: Zelinářství

   Přidal(a): Petr Pavel

 

 

Semenářství:

 • Vypěstování semen pro komerční účely

 

Šlechtění:

 • Proces vytváření nových odrůd, ale i druhů, zlepšování vlastností stávajících odrůd. Cílem je zvýšení hospodářské a ekonomické hodnoty. Je to dlouhodobí proces, šlechtitelé musí mít představu, čeho chtějí dosáhnout, musí využívat podmínky pro šlechtění a přesto nemusí dosáhnout žádaného výsledku.

 

Novošlechtění:

 • Odlišují se od rodičů, často podléhá vlivům prostředí a dochází ke změnám vlastností.

 

Udržovací šlechtění:

 • Upevnění vyšlechtěných vlastností

 

Šlechtitelské pojmy

Genotyp: Souhrn genetických informací, vlastností v buňkách, v jádře najdeme všechny informace.

Fenotyp: Genotyp ovlivněný vnějšími podmínkami.

Klon: Jedinec vzniklý vegetativním množením.

Kmen: potomstvo vzniklé pohlavní cestou.

 

Metody

1) Výběr: Nejstarší a nejjednodušší metoda, kdy vybíráme nejhezčí, nejkvalitnější jedince a dále je množíme.

 • Negativní výběr- Odstraňujeme nevyhovující, špatné jedince.
 • Pozitivní výběr- Vybíráme vyhovující a odpovídající jedince.

2) Křížení: Náročné a zdlouhavé.

3) Mutace: Geneticky ustálená odchylka.

4) Polyploidie: Zmnožení chromozómů.

5) Heterózní efekt: Vyskytuje se pouze u hybridních odrůd, v F1 generacích, vykazuje lepší vlastnosti než rodiče.

 

Uznávací řízení

 • je to zákonné opatření pro hodnocení porostů a osiv, do uzrálého řízení se musí přihlásit všechny množitelské plochy.

 

Postup:

1) Přihláška: Podává se v přesně stanovených termínech. U dvouletých zelenin se přihlašují zvlášť sazečky a zvlášť semenačky.

2) Přehlídky množitelských porostů: Provádějí je úředně oprávnění odborníci, každý porost se musí zhodnotit, alespoň jednou v době, kdy jsou na porostu patrné charakteristické znaky příslušného druhu a odrůdy. Dvouleté zeleniny se musí posuzovat nejméně 2x. termíny jsou předem stanoveny normou.

 • Posuzují se:
  • Čistota druhu a odrůdy. Výskyt rostliny příbuzného druhu a odrůd i zřetelně odlišných typů, zaplevelení, výskyt botanicky příbuzných plevelů, zdravotní stav, výskyt chorob a škůdců, dodržení izolační vzdálenosti. Po sklizni, výmlatu a vyčištění osiva se z každé partie odebírají předpisovaným způsobem úřední vzorky. Vzorky se laboratorně zkoušejí na čistotu, klíčivost, příměsi a plevely, vlhkost. Nesmí obsahovat živé škůdce s výjimkou roztočů.

3) Uznávací list: Je vydán na každou partii, vydává se i osivo z předešlého roku.

 

Zralosti osiva

Při zralosti dochází k ukončování růstu a vývoje rostliny a ty se stávají vhodnými ke sklizni a zužitkování. Všeobecně se akceptuje, že nejvyšší kvalita semen je dosažena ve fyziologické zralosti, charakterizované maximálně hmotností sušiny. Fyziologické stáří semen je ovlivněno mnoha faktory, nejdůležitější je vlhkost semen a teplota. Rozdíly ve fyziologickém stáří ovlivňují skladovatelnost a schopnost klíčit za stresových podmínek.

 

Rozlišujeme čtyři stupně zralosti

1) Mléčná zralost: Semena mají druhově a odrůdově typickou velikost a jakoby mléčný endosperm, není schopno klíčit, při poranění vytéká mléčná šťáva.

2) Vosková zralost: Semeno je typicky zbarveno, připomíná voskovou hmotu, semeno není zralé, do semena lze rýpat.

3) Žlutá zralost: Ještě lze vyrýt do semene, je již klíčivé, je ukončen přísun zásobních látek.

4) Plná zralost: Botanická-fyziologická, semeno je zcela zralé, klíčivé, dozrávající procesy jsou ukončeny.

 

Úprava osiva

Předčištění:

 • Musí proběhnout co nejdříve po sklizni, je nutné tehdy, jestliže vymlácená hmota obsahuje mnoho příměsí (kamínků, prachu, rostlin…).

Dosoušení:

 • Musí být šetrné, aby nedošlo ke snížení vitality a klíčivosti osiva.

Čištění:

 • Slouží k odstranění příměsi a k hrubé kalibraci osiva. Způsoby jsou na sítech, vzduchem, magnetické, odstředivé, nárazové, podle barvy, tvaru apod.

Moření:

 • Slouží k likvidaci patogenů přenosných semenem. Mořící přípravky lze rozdělit na prášky pro suché moření, smlčitelné prášky a tekuté přípravky.

Obalování:

 • Je to nejúčinnější ochrana osiva a je ekologicky nejvhodnější, protože používá jen malé množství účinné látky. Povrch semene se povléká tenkou vrstvou, která obsahuje fungicidy a insekticidy. Osivo může dosáhnout pravidelného tvaru, který umožňuje výsev přesnými secími stroji.

 

Izolace

Umístění semenářských porostů v bezpečném prostoru od ostatních porostů u cizosprašných rostlin.

1) Prostorová: Ve vzdálenosti 500-1000 km nejsou příbuzné rostliny a plevely.

2) Časová: Rostliny kvetou dřív nebo později než obvykle.

 

Kategorie osiva

1) Rozmnožovací materiál (SE1, SE2)

2) Základní rozmnožovací materiál (E)

3) Certifikovaný množící materiál (C)

4) Vyrábět standartní osivo