Žert – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Žert

Autor: Milan Kundera

Přidal(a): m.i.h.i

 

 

 

 

 

Žert je románem společenským a politickým, ale i filozofickým. Svým rozpětím mezi tragédií a fraškou naznačuje mnohovýznamovost motivů, témat a postav.

 

Celkové téma:Román ukazuje absurditu doby od konce 40. do 60. let 20. století v komunistickém Československu (obecně v totalitním systému) a její ničivý vliv na lidské osudy.

 

Hlavní téma: postihuje úděl intelektuála v totalitní společnosti. Příběh Ludvíka Jahna reflektujeobraz dějin českého národa v 50. letech 20. století

 

Vedlejší téma: Osudy zbylých vypravěčů

 

Motiv: Hlavním motivem románu je žert, který se proměňuje. Mezi další motivy patří symbol pomsty, rituálu – Jízda králů nebo vítání občánků.

 

Epizoda:

Kompozice: Kniha má sedm kapitol, dále dělených do podkapitol. 4 vypravěči (Ludvík, Helena, Jaroslav, Kostka), každou kapitolu vypráví jiný vypravěč, každá postava vyjadřuje svůj názor na daný problém. Většina textu retrospektivní vyprávění, v jiných chronologicky. Rafinovaná kompozice, která spočívá v doplňování a zpochybňování Ludvíkových názorů ostatními vypravěči příběhu. Naopak také Ludvík přispívá, jako do mozaiky, do životních příběhů Heleny, Jaroslava a Kostky.

 

Časoprostor:v Praze a na Moravě v letech 1948-1965, převážně však v 50. letech.

 

Literárně historický kontext:Česká literatura od počátku k dnešku jej řadí k tzv. deziluzováním románům. Tímto termínem jsou označována díla, která zachycují proměnu společnosti v druhé polovině 20. století. Výraznou proměnou pak procházejí především hrdinové těchto románů. Bezchybné, odvážné postavy nahrazují lidé chybující a váhající, kteří již mají pocit životního ztroskotání a ztráty hodnot. Do popředí se dostává soukromá sféra jejich života. Osobní problémy a krize jsou pro ně důležitější než budování národa.

 

Autobiografické rysy:

Postavy:

Ludvík:je zásadový, ze začátku dosti naivní a věrný

svým hodnotám a ideálům. Postupně se z něj stane chladný, uražený člověk,
který touží akorát po pomstě a není schopen odpustit.

Zemánek: je necitelný a nevraživý člověk, který se soustředí akorát na svoje úspěchy a kariéru.

Helena: je romantická žena, věrná svým zásadám, která
touží po opravdové lásce.

Markéta: je uzavřená sama do sebe, není ještě dospělá, snaží se budit dojem své milosrdnosti.

Kostka: je velice vyrovnaný člověk, je schopen odpouštět
i kritizovat, snaží se vycházet ke svému okolí vstříc. Lucieje uzavřená, nemá potřebu se svěřovat se svými problémy. Jaroslav: se příliš nezajímá o politiku, jeho jediným
zájmem je hudba a láska k českým tradicím.

 

Děj:Jak už jsem řekl, kniha má název Žert, ve skutečnosti jde ale o celou sérii žertů. Začne to nevinným žertíkem vysokoškoláka Ludvíka Jahna, který chce popíchnout svoji dívku Markétu. – (ukázka str. 38 “Chápala znamenitě botaniku…”)
Touto pohlednicí se Ludvíkovi úplně změní život. Je ihned vyloučen ze Strany i z fakulty. Má sice za kamaráda Pavla Zemánka, předsedu svazáckého fakultního výboru, ten ale také zvedá ruku proti němu, stejně jako Markéta, a zradí ho. Ludvík je poslán na vojnu, sám netuší, že bude přidělen k PTP (Pomocný technický prapor) jako tzv. nepřítel republiky.
– (ukázka str. 52-53 “Někteří tvrdili…”->”A tak to šlo den co den.”)
Zpočátku se Ludvík snaží bojovat za to, že je komunistou, ale nakonec to vzdá. Musí těžce pracovat v dolech, po nocích navštěvuje celý sedřený Lucii, kterou ale nakonec ztrácí stejně jako Markétu. Po letech se vrací Ludvík domů, seznámí se s Helenou, Zemánkovou manželkou, a rozhodne se pro největší žert svého života – svést ji. To se mu povede a Helena se do něj zamiluje. Na tradiční folklórní události “Jízdě králů” Ludvík potkává Pavla Zemánka. – (ukázka str. 277 “Zemánek pojednou ukázal…”->”mám si na něho dát pozor.”)
Pomsta se tedy nepovede, Zemánek se svou ženou už dávno nežije. Na vše doplácí Helena – když se dovídá, že byla jen nástrojem msty a že ji Ludvík doopravdy nemiluje, tak chce spáchat sebevraždu, otrávit se. Na scénu přichází další žert a to když si Helena splete prášky s projímadlem. Helenin kolega, který ji miluje, napadne Ludvíka, aby se mu pomstil
za předstíranou lásku k Heleně. Karta se ale obrací a on sám od Ludvíka dostává. Kniha má otevřený konec, když Ludvíkův kamarád dostává infarkt a je odvážen do nemocnice.”

 

 

Vlastní názor:  Po překonání počáteční nechuti mě kniha velice zaujala,

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář