Zkrocení zlé ženy – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Zkrocení zlé ženy

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): kacecil

 

 

 

 

William Shakespeare (24.9.1923-19.8.1994)

Nejvýznamnější anglický básník a dramatik.

 

Narodil se ve Stratfordu nad Avonou, kde i vystudoval gymnázium. V osmnácti letech se oženil s Anne Hathaway. Společně měli tři děti – dvojčata Judith a Hamleta (v 11 letech zemřel) a holčičku Susan.

 

Odešel do Londýna, aby se věnoval divadlu. Působil zde v několika divadelních společnostech. Upravoval hry jiných autorů. Poté začal i vlastní tvorbu.

 

Stal se spolumajitelem londýnského divadla The Globe Theatre.

Po dvaceti letech se vrátil do Stratfordu, kde i zemřel v 52 letech.

 

Je mu připisováno autorství 37 her, z toho 33 přeložil Josef Václav Sládek.

 

Jeho hry jsou nadčasové, hraj se i dnes, a stále oslovují diváka.

 

Dělení tvorby:

 

1. období – tvorba do r.1600 (optimismus, v renesančním duchu, především veselohry, náměty čerpá z anglických dějin nebo ze starověku, z antiky)

–          historické hry: Jindřich IV., Jindřich V., Jindřich VI., Richard II., Richard III. (nejhranější), Julius Caesar, Titus Andronicus

–          komedie: Zkrocení zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský, Mnoho povyku pro nic, Veselé   paničky windsorské, Jak se vám líbí, Večer tříkrálový

–          na konci období vznikla tragédie Romeo a Julie

 

 

2. období – tvorba po r. 1600 (optimismus vyprchává, pravděpodobně kvůli neuskutečnění humanistických ideálů, a do her proniká životní zklamání a pesimismus; hlavně tragédie; na sklonku života ustupuje pesimistické ladění her a dochází k vyrovnání = hry Zimní pohádka, Bouře)

–          tragédie: Hamlet, Otthelo, Macbeth, král Lear, Antonius a Kleopatra

 

 

 

Ke konci života (jisté smíšení a vyrovnání)

–          Zimní pohádka, Bouře

1)      hrdinové světští, přirození, jednají svobodně – zažívají všechny radosti i strasti života

2)      osudy vytvářeny jimi samými

3)      postavy zde hrdinské, tragické, vážné, směšné, ale i zlé a odpudivé

4)      hrdinové nadčasoví = žijí dodnes (žárlivci, nevěrníci, apod.)

5)      neomezenost místa, času a děje

6)      postavy i ženy = rozhodují o svém životě, jsou nepodřadné a samostatné

7)      lidové postavy = postava chůvy

8)      příčinou tragédií = lidská vášeň nebo náhoda, nikoli osud

9)      jazyk veršovaný, střídají se s prózou

10)  vliv antického dramatu – např. existencí chóru = uvést diváka do situace; autor využívá tzv. blankvers = nerýmovaný, pětistopý, jambický verš à ve verších se neustále objevují jednotky tzv.  stopy a jsou:  a) jamb: nepřízvučná a přízvučná |u-|u-|u-|

                                  b) trochej: |-u|-u|-u|

                                  c) daktyl: |-u|-uu|-uú| nepřízvučné

 

 

 

Charakteristika doby

RenesenaceProkop, Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století

Stručný obsah knihy

Hra začíná předehrou, kde Lord se svou družinou nalézá opilého, dřímajícího kotláře, Kryštofa Slyho, nebo-li Christophera Vykuka. Lord odnese Slyho do svého domu. Rozhodne se, že na něj vymyslí lest (udělá si z něj srandu) a přesvědčí jej, že je urozeným pánem, který probděl několik svých let. Kvůli své nemoci si ani nemohl povšimnout svého vznešeného původu. Sly okamžitě skočí na „špek“ a nasazuje pánovité chování. Převlečený Lord za sluhu sehraje společně s ostatními sloužícími a kočovnými herci scénku o zkrocení zlé ženy, která má představovat zkrocení jeho chotě – převlečeného sluhy.

Děj se odehrává střídavě v Padově a v Petruchiově domě na venkově.

V Padově žije bohatý kupec Baptista společně se svými dvěma dcerami, Biankou a Kateřinou. O Bianku se uchází, kde kdo. Má vše, oč muži žádají. O proti tomu Kateřinu nikdo nechce. O Kateřině se proslýchá, že je velmi drzá, panovačná, nikoho neušetří a muži mají problém ji zkrotit. Jejich otec si usmyslil, že Bianku provdá, jakmile udá svou prvorozenou dceru Kateřinu. Protože je o Bianku opravdový zájem, rozhodnou se její nápadníci obstarat starší sestře manžela. Gremio společně s Hortensiem se vydávají na cestu za manželem. O králových zájmech (provdat Kateřinou, najít učitele pro Bianku) se doslechne i Lucentio, syn zámožného měšťana Vincentia z Pisy. Otec jej poslal studovat univerzitu v Padově. Aby jej nikdo nesoudil, převlékne se do šatů svého sluhy Trania a vydá se do Baptistova domu. Cestou jej potká Gremio, který si jej vezme pod svou ochranu, aby mu pomohl svým učením k Biance.

Před Hortensiovým domem se objeví veronský šlechtic Petruchio společně se sluhy, který se vydal na svou pouť za ženou, zkušenostmi a štěstím, aby se vzpamatoval z nedávného umírtí svého otce Antonia. Hortensio vezme jeho slova vážně a nabídne mu sňatek s Kateřinou. Petruchio se nenechává zastrašit a jde si pro ni.

Biance je představen nový učitel Lucentio a Kateřině se dvoří urozený Petruchio. Kateřina neustále vzdoruje a odfrkává. Petruchio na ni použije vlastní taktiku. Místo toho, aby jí její urážky vracel, opěvuje ji samými krásnými slovy a vyslovuje svou náklonnost k ní. Mezitím se čím dál tím více stupňuje Lucentiova láska k Biance. Nakonec k sobě tak přilnou, že si jej vybere za svého chotě.

Otec je velmi překvapen Petruchiovým zájmem a sňatek okamžitě přijímá. Společně stanoví datum svatby a Kateřina se s tím musí vyrovnat.

Ve svatební den se všichni sejdou před baptistovým domem. Všichni jsou přítomni kromě ženicha. Kateřina je už nevrlá a odbíhá s brekem pryč. Nakonec Petruchio přijíždí se zpožděním oděn do starého šatu jako by byl tisíckrát použit. Po obřadu se Petruchio společně s Kateřinou přesunou na venkovské sídlo.

Na venkově Petruchio všechny peskuje. Vymýšlí si důvody, za které by je mohl napomenout. Dokonce i Kateřina se jich zastává. S časem si Kateřina uvědomuje své chování a to, co mohla sledovat na Petruchiovi se jí začíná protivit.

Hra končí scénkou, kdy se všichni sejdou v Petruchiově domě a polemizují, která z žen je nejposlušnější. Petruchio se vsází z přítomnými pány o sto korun, že ta jeho je nejposlušnější.

První posílá pro svou paní Lucentio. Biondello, sluha, přichází se zprávou, že žena je zaneprázdněna a nemá čas. Hortensio tedy posílá pro svou choť. Sluha opět přichází sám. Jako poslední posílá pro ženu Petruchio. Kateřina hbitě přiběhne do pokoje. Pánové jsou ohromeni. Poté ji posílá pro zbylé dvě dámy. Když přichází jsou znechuceny a hrubě komentují chování pánů. Kateřina je ihned okřikne a udělá jim přednášku o správném chování ke svému choti. Pánové zhodnotí, že opravdu udělal kus práce.

 

Hlavní postavy

Lord

Kryštof Sly – kotlář

Baptista – šlechtic v Padově

Vincentio – kupec v Pise

Lucentio – Vincentův syn, manžel Bianky

Petruchio – šlechtic Veronský, manžel, „krotitel Kateřiny“

Gremio, Hortensio – uchazeči o Bianku

Tranio, Biondello – Lucentiovi sluzi

Grumio, Curtis, atd. – Petruchiovi sluzi

Kateřina, Bianka – Baptistovy dcery

 

 

 

Úryvek z knihy

Petruchio : Nu, to je holka! – pojď mne políbit!

Lucentio :Ty, hochu, výskej; tys to dobře chyt.

Vincetio: je krásné, když se děti milují.

Lucentio: A hrozné zas, když ženy střečkují.

Petruchio: Pojď, Katuško, jdem spat. – My tři se brali, vám je lze jen přát. Já sázku vyhrál, ač jsem nehrál moc, a jako vítěz, – přeji dobrou noc.

Hortensio: Nu, jen si běž: tys zkrotil pěknou saň

Lucentio: A zázrak, dovolte, nepadne-li naň.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář