Starověká Čína, Malá Asie – maturitní otázka

 

Otázka: Starověká Čína, Malá Asie

Předmět: Dějepis

Přidal(a): elis

 

Starověká Čína

Říše ČOU 110 – 249 př.n.l.

 • a) období jar a podzimů (2.-5.st.př.n.l.) – války, bronz
 • b) období válčících států (5.st.-222 př.n.l.) – železo

3 filozofické směry

a) Konfucianismus

 • Konfucius 6/5 stol. Př.n.l. – cestovatel
 • Mravnost, konání dobra
 • Sebezdokonalování
 • Být přísný sám k sobě, ale laskavý k druhým
 • Panovník má být vzorem

b) Legismus

 • lex, legis – zákon
 • Právnický systém
 • ,,Musíme společnost ochránit zákony”

c) Taorismus 

 • Lao – C 6 st.př.n.l.
 • Náboženský
 • ,,člověk je zkažen civilizací – je třeba vrátit se k přírodě”
 • Nebyl podporován ze strany vlády
 • ,,pokladnice TAO – zbírka”

 

Říše Čchin 

 • 221 – 202 př.n.l.
 • Jing Čeng
 • Panovník
 • 1. svrchovaný císař Čchinů (z toho Čína) – označoval se tak
 • Přívrženec legismu
 • Zastavil boje – zakázal vlastnit zbraně
 • Sjednotil míry a váhy v Číně
 • Sjednotil písma v Číně – psali na hedvábí štětcem, nebo na papír
 • Zboural vnitřní hradby – postavil velkou čínskou zeď
 • Vybudoval silnice
 • Výměra daní z polností
 • Terakotová armáda – v nadživotní velikosti
 • Miliony lidí zemřelo na úkor staveb

 

Říše Chan 

 • Četná rolnická povstání
 • Největší rozmach
 • Vynálezy
 • Papír a hedvábí
 • Kompas
 • Střelný prach
 • Akupunktrura
 • Porcelán

 

Malá Asie

a) Chetité – Chetitská říše

 • Hl. Město – Chatušaš
 • Bedřich Hrozný – rozluštil Chetičtinu
 • 1270 př.n.l. – 1. mírová smlouva

 

b) Frygové – Frýgie (8 – 7 stol. Př.n.l.)

 • Hl. Město – Gordion – gordický uzel – A. Veliký přesekl uzel
 • Král Midas – zlato, oslí uši
 • Kult velká matka

 

c) Lýdové – Lýdská říše (7-6 st.př.n.l.)

 • Hl. Měso – Sardy 
 • Nejvýznamnější panovník KROISOS – největší územní rozmach
 • Kroisos x Kýros Veliký – Kroisos padl

 

d) Syřané – Sýrie

 • Městské státsy: Ebla, Mari, Ugarit
 • Bůh : El- moudrý stařec, otec bohů
  • Baal – bůh hospodář

 

e) Foiničané – Foinikie (Fenicie)

 • Městské státy : Tyros, Byblos, Sidom
 • Foimos – červené barvivo
 • Kolonizace – Kart Chadaš = Nové město – KARTÁGO
 • Hláskové písmo

 

f) Peršané – Persie (írán)

 • Hl. Město – Peorgad
 • Kýros veliký – dobyl Babylon, pustil Židy do Jeruzléma
 • Kambýses – Kýrův syn
 • 525 př.n.l. – dobyl Egypt a pridalho k Persii
 • Dáreios I. 
 • Provedl správní reformu, rozdělil území Persie (strapie – část země, satrapa – spisovatel)
 • První spionážní sítě
 • Založil nové hl. Město – SUSY (persky) = PERSEPOLIS (řecky) – Královský palác
 • DAREIOS vedl boje proti Řekům – počátek řeckoperských válek
 • Náboženství 
 • ZARATHUŠTRA
 • Zavedl nocého boha – Amaramazda – bůh světla a dobra
 • politesmus.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!