Infekční a neinfekční onemocnění přežvýkavců

 

Otázka: Infekční a neinfekční onemocnění přežvýkavců

Předmět: Výživa a chov zvířat

Přidal(a): Lucie Barešová

 

a) Rozdělte onemocnění dle původu

uveďte příklady

 • Infekční
  • nemoci způsobené infekčními agens
  • virové (SLAK, IBR-IPV, mor skotu a malých přežvýkavců,…)
  • prionové (BSE, SKRAPIE)
  • bakteriální (brucelóza, tetanus, TBC; para TBC; pseudo TBC)
  • parazitární (škrkavičnost, plicní červivost, tasemnice, motolice)
 • Neinfekční
  • vrozené – genetické
  • získané – otravy – rostliny, organické a anorganické látky
  • zranění – sečné, řezné rány, zlomeniny, popáleniny
  • ostatní

 

b) Uveďte 3 parazitální choroby přežvýkavců

klinické příznaky, prevence, diagnostiku a léčbu

Plicní červivost

 • Klinické příznaky:
  • způsobují poškození jednotlivých orgánů, kterými projdou
  • kašel, průjem, hubnutí, slabá zvířata úhyn
  • při masivní invazi – úhyny
  • parazit se vyskytuje v srpnu a září
 • Diagnostika:
  • koprologie
  • klinické příznaky
  • pitva
 • Léčba:
  • provádí se
  • IVOMEC – antiparazitikum, podává se celkově
 • Prevence:
  • imunizace krav a telat vakcínou
  • pravidelné odčervení po pastvě, asanace pastvy

 

Motoličnatost

 • Klinické příznaky:
  • nízká užitkovost
  • u silných invazí – žloutenka,anémie,průjmy, až k úhynu
  • zánět jater, jizvy na játrech, ucpání žlučovodu
  • bolestivost břicha, koliky, krváceniny do střev
 • Diagnostika:
  • klinické příznaky
  • koprologie
 • Léčba:
  • enthelmintika – fenbendazolové preparáty
  • někdy ATB – při sekundární bakteriální infekci
  • podpůrná léčba vitamíny
 • Prevence:
  • vysušování pastvin, postřiky proti hlemýždům

 

Hypodermatóza = střečkovitost

 • Klinické příznaky:
  • Při náletu střečků dobytek tzv.střečkuje
  • poruchy motoriky
  • v únoru a březnu se objevují typické střečkovité boule – až velikost ořechu, na vrcholku mají otvory – postupně se otevírají při odumření larvy v bouli – alergické reakce
 • Diagnostika:
  • nález vajíček, kožních uzlů
  • zvíře střečkuje, hubne
  • pitva, klinické vyšetření
 • Léčba:
  • plošné ošetření Bo po návratu z pastvy – IVOMEC – injekčně
  • laváže omýváním nebo sprej s antiparazitárními účinky (5 % Arpalit )
  • neléčí se krávy v posledním měsíci březosti a laktující dojnice
  • Pokud je už ve stádiu kožních uzlů, je nejvhodnějším řešením mechanické odstranění larvy dýchacím otvorem po jeho případném rozšíření skalpelem a následné ošetření vzniklé rány. Některé uzly je zapotřebí nechat uzrát. Rozmáčknutí larvy v těle může vyvolat alergickou reakci.
 • Prevence:
  • omezit v době kladení vajíček pastvu, nebo pást ve stínu
  • použít přípravky obsahující avermektiny (ivermectin, moxidectin) od počátku července do konce listopadu
  • úklid hnoje, udržovat čisté stáje a výběhy
  • nehnojit pastvinu během pastevní sezóny
  • zvíře nedávat na mokré a špatně drénované pastviny

 

c) Uveďte 3 bakteriální choroby přežvýkavců

klinické příznaky, prevence, diagnostiku a léčbu

Tuberkulóza

 • Klinické příznaky:
  • dle místa napadení
  • tuhé, žlutobílé až šedivé uzlíky – různé velikosti
  • kolem plic v průběhu lymfatických cév – četné uzlíky = perlovina
  • tuberkly mohou být opouzdřené – mohou až kalcifikovat
  • někdy možný rozpad tkáně = kaseifikace
   • plíce – dyspnoe, suchý kašel, chátrání, hubnutí
   • střeva – střídání průjmu a zácpy, poruchy resorpce živin, celková sešlost, kachexie
   • děloha, varlata – poruchy reprodukční schopnosti, hlenohnisavé výtoky
   • mléčná žláza – vyvíjí se pomalu, zpočátku jen změněné mléko, v parenchymu postupně uzly, které splývají – vemeno asymetrické a hrbolaté
 • Diagnostika:
  • intradermální aplikace tuberkulinu – v místě vpichu vzniká otok, zánět
  • klinické vyšetření
  • mikrobiologické vyšetření – sekrety, exkrety, změněné orgány a mízní uzliny
  • pitva
 • Léčba:
  • neprovádí se – pozitivní zvířata se utratí
 • Prevence:
  • kontroly přesunů
  • pravidelné vyšetření

 

Brucelóza

 • Klinické příznaky:
  • reprodukční poruchy – potraty v poslední třetině březosti, zadržení lůžka
  • mumifikace plodu
  • u telat nakažených skrze mléko – artritidy
  • u samců orchitidy – nechuť k páření
  • plod – zduřelý pupeční provazec, krvavé podkoží
  • plodové vody jsou tmavé a obsahují vločky hnisu
  • přechodně zvýšená tělesná teplota
  • výtoky z močové trubice
  • po orchitidě a potratu vzniká doživotní sterilita
  • inkubační doba – 20-230 dní
  • Ho- horečka, záněty kloubů a šlach, bolesti svalstva
 • Diagnostika:
  • kroužková metoda – reakce vazby komplementů
  • stanovit hlavně při potratu – plodová voda u zmetka
  • sérologické vyšetření – určité populaci krav ze stáje – 2 x po 14 dnech
  • bakteriologické vyšetření – zdlouhavé
 • Léčba:
  • neprovádí se – je to zoonóza
  • sterilitu nelze vyřešit
  • izolace a utracení pozitivních zvířat
 • Prevence:
  • vyšetřování zmetků
  • karantény zmetajících zvířat
  • kontrola populace skotu
  • preventivní sérologické vyšetření
  • vyšetření po každém potratu

 

Tetanus

 • Klinické příznaky:
  • křeče začínají na hlavě, dále kaudálně
  • ztížený, zpomalený a strnulý pohyb
  • zhoršený příjem potravy – křeč žvýkacích a polykacích svalů
  • poruchy pohybu, napnutý krk
  • výhřez 3. víčka, rozšíření nozder, dyspnoe
  • vtažené břicho, zdvižený ocas
  • zvýšená dráždivost!
  • úhyn na udušení (postižení dých. svalů)
  • perakutní průběh- úhyn během 24 hodin
  • pozvolnější a při léčbě – odeznívání příznaků po 12-14 dnech
 • Diagnostika:
  • typické příznaky, bakteriologie
  • průkaz toxinu v krvi
  • biolog. pokus na myši (tulení postoj)
 • Léčba:
  • chirurgické ošetření místa poranění
  • hyperimunní sérum, ATB
  • symptomatická léčba (voda, výživa sondou)
  • klidný, temný box, lépe v závěsu
 • Prevence:
  • ošetřování poranění
  • preventivní podání séra
  • vakcinace

 

d) Uveďte 3 virové choroby přežvýkavců

klinické příznaky, prevence, diagnostiku a léčbu

SLAK

 • Klinické příznaky:
  • nejvýraznější u mladého skotu
  • začíná to horečkami nad 41°. Do 3 dnů vznikají afty a puchýřky (obsahují nezánětlivý exudát) v dutině ústní, na korunce, strucích… – slinění, kulhání
  • u mláďat je postižen myokard – smrt.
  • u dospělých vyzutí rohového pouzdra.
 • Diagnostika:
  • odebrání tekutiny z puchýřků do nádobky – odešle se do národní referentní laboratoře (přímo na SLAK)
 • Léčba:
  • není, euthanásie všech zvířat
 • Prevence:
  • karanténa nově nakoupených zvířat

 

Mor skotu a malých přežvýkavců

 • Klinické příznaky:
  • inkubační doba: 3-5 dní
  • perakutní forma:
   • výrazné zvýšení teploty, náhlý úhyn
  • akutní forma:
   • klasická forma, slinění, krvavý průjem, bolestivá dutina břišní, zástava bachorové motoriky, nechutenství, bolestivé zánětlivé změny na sliznicích (bílé zvětšující se nekrotické změny na sliznicích dutiny ústní )
  • subakutní průběh:
   • nízká mortalita
   • při pitvě nekróza na sliznicích, překrvení, krváceniny, mízní uzliny překrvené a edematózní…
 • Diagnostika:
  • ELISA, imunoprecipitační test
 • Léčba:
  • není – vnímavá zvířata v ohnisku vyvraždit
 • Prevence:
  • ochrana státního území před zavlečením – rizikové. Afrika, Asie

 

IBR-IPV

(infekční rhinotracheitida, infekční pustulární vulvovaginitida)

 • Klinické příznaky:
  • okulorespirační forma: u mladého skotu. Výtok z nosu, konjuktivitida, dušnost, vysoká úmrtnost. Uzdravení za 4-5 dní. Inkubační doba 2-6 dní.
  • genitální forma: – u dospělého skotu. Vulvovaginitis a balanopostittis (=zánět předkožky). Močení, vaginální výtok, otok vulvy, petechie na sliznici pochvy a předkožky, u březích potraty v 5.-6. měsíci březosti. Většinou uzdravení do 14 dní, jinak neplodnost.
  • generalizovaná forma: – u novorozených a mladých zvířat. Horečka 42°, malátnost, slinění, průjem, výtok z nosu a očí, zakalená rohovka, nervové syndromy. Často smrt.
  • nervová forma: – zánět mozku a mozkových blan, excitace (=podráždění), křeče, opistotus (=strnutí svalů, záklon hlavy), ataxie (= nekoordinovaný pohyb), úhyn do 1 týdne. Většinou součást generalizované formy.
 • Diagnostika:
  • podle symptomů
  • virologické vyšetření nosního a poševního sekretu, ejakulátu, výplašků z předkožkového vaku, abortů
 • Léčba:
  • symptomatická
 • Prevence:
  • IBR prosté chovy – karanténa při dovozu nového zvířete
  • IBR pozitivní chovy – eradikace (=vyřazení), opakované serologické vyšetření.
  • vyřazování pozitivních kusů
  • Každý rok se musí testovat celý chov- odběry krve

 

e) Uveďte 3 neinfekční choroby přežvýkavců

klinické příznaky, prevence, diagnostiku a léčbu

Otrava močovinou

 • Klinické příznaky:
  • zrychlený a ztížený dech
  • zvýšené slinění a bolestivost břicha
  • zastavená motorika bachoru
  • svalové křeče, tonickoklonické křeče
  • opistotonus (= ztuhlost )
  • ulehnutí s končetinami od těla
  • cyanóza
  • úhyn do 3 hodin
 • Diagnostika:
  • anamnéza a klinické vyšetření
  • vyšetření bachorové tekutiny
 • Léčba:
  • ocet
  • kyselina chlorovodíková, mléčná nebo mravenčí
  • výplach bachoru
  • glukóza, vápník, hořčík, kofein – intravenózně
  • inokulace zdravé bachorové tekutiny
 • Prevence:
  • postupný návyk na močovinu
  • dostatek energie v krmné dávce

 

Poporodní paréza

 • Klinické příznaky:
  • ulehnutí většinou 24 hodin po porodu
   • 1. stadium – excitace, svalové třesy, ataxie a slabost
   • 2. stadium
    • ulehnutí, paréza začínající od zadních končetin, neschopnost vstát
    • hlava stočená na bok
    • zastavená motorika trávícího systému
   • 3. stadium – koma, ochablost svalů, nehmatelný puls
    • slabé osrdeční ozvy, zpomalený dech
    • tympanie
 • Diagnostika:
  • anamnéza
  • klinické vyšetření
  • vyšetření plazmy (koncentrace Ca)
 • Léčba:
  • intravenózně roztok Ca
  • roztok obsahující fosfor
  • perorálně chlorid vápenatý (CaCl2 )
  • hořčíkové přípravky
 • Prevence:
  • nepřekrmovat Ca v době stání na sucho
  • správný poměr Ca a P v krmné dávce

 

Botulismus – otrava botulotoxinem, jedem

 • Klinické příznaky:
  • progresivní paralýza (= šířící se nevratné ochrnutí)
  • ataxie
  • dyspnoe – 1. příznaky paralýzy CNS
  • poruchy zraku, mydriáza (rozšíření zornice oka), ochrnutí jazyka, polykání, střevní peristaltiky
  • paralýza – nevratná destrukce CNS
  • k úhynu dochází při ochrnutí mezižeberních dýchacích svalů
  • inkubace – podle množství přijatého toxinu – několik hodin až dnů
  • není zvýšená teplota
 • Diagnostika:
  • otrava krmivem, které obsahuje botulotoxin – příznaky otravy
  • klinické vyšetření
 • Léčba:
  • obtížná, prakticky nelze
  • pouze na začátku možno sérum a projímadla
 • Prevence:
  • nezkrmovat zkaženou potravu

 

f) Uveďte prionové choroby přežvýkavců

klinické příznaky, prevence, diagnostiku a léčbu

BSE

 • Bovinní spongiformní encefalopatie
 • „Nemoc šílených krav“
 • Klinické příznaky:
  • zvýšená citlivost, ataxie, olizování předmětů, nervozita, snižování        hmotnosti…
  • končí to úhynem
 • Diagnostika:
  • na jatkách odběr prodloužené míchy
  • vyšetření na přítomnost BSE prionů
  • při pozitivním kusu se musí vše spálit
 • Léčba:
  • neprovádí se
 • Prevence:
  • zákaz zkrmování masokostní moučky

 

SKRAPIE – Klusavka

 • Klinické příznaky:
  • neklid, agresivita, bojácnost, tremor hlavy a těla (=třes), svědění kůže, nekoordinovaný pohyb (= ataxie), slintání, kulhání, některé kusy manifestují (= projevují) demenci
 • Diagnostika:
  • není
  • pozorovány změny temperamentu a chování
 • Léčba:
  • není, utracení, zvíře samo uhyne
 • Prevence:
  • není
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!