Konstrukce motorových vozidel – maturita

 

Otázka: Konstrukce motorových vozidel

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): jakubis2002

 

 

Ventilové rozvody čtyřdobých motorů

Základní části rozvodového mechanismu 

 • Ventily – sací a výfukové, otevírají a zavírají sací a výfukový kanál 
 • Vačková hřídel, na ní umístěné vačky stlačují ventily směrem do spalovacího prostoru, u 4T motoru musí mít přesně poloviční otáčky než kliková hřídel
 • Ventilové pružiny – vracejí ventil do uzavřené polohy po ukončení zdvihu vačky 
 • Vahadla, zdvihátka, zdvihací tyčky – pomocné části pro přenos síly z vačky na ventil, použití podle druhu rozvodu 
 • Pohon vačkové hřídele, otáčí hřídelí v přesné poloze vůči klikové hřídeli a polovičními otáčkami

 

Druhy rozvod u 4T motorů 

 • SV – Side Valves — Vačkový hřídel v bloku motoru, ventily také v bloku na jedné straně
 • OHV – Over Head Valves — Vačkový hřídel v bloku motoru, ventily v hlavě motoru
 • OHC – Over Head Camshaft Vačkový hřídel nahoře na hlavě motoru, ventily v hlavě motoru
 • 2xOHC

 

Zdroje elektrické energie motorových vozidel

 • Zdrojem elektrické energie v motorových vozidlech je akumulátorová autobaterie, dobíjená pomocí generátoru (t. j. dynama nebo alternátoru).
 • Prvotním úkolem elektrické soustavy (akumulátoru) je poskytnout energii ke spuštění-nastartování spalovacího motoru a pro jeho zapalovací soustavu, jestliže je to motor zážehový.
 • Elektřina se dále používá zejména pro osvětlení a pro jeho ovládací, signalizační a regulační soustavy

 

Akumulátor 

 • Je zdroj elektrické energie v motorových vozidlech se spalovacím motorem, jejíž primárním úkolem je nastartovat motor. 
 • Jedná se o chemický zdroj elektrické energie. 
 • Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor v klidu. 
 • Pokud motor běží, tak je zdrojem elektrické energie alternátor či dynamo a baterie je dobíjena. 
 • Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně 2,1 V. 
 • Skládá se z nádoby (z plastu), deskových elektrod (kladná – záporná) separátoru a elektrolytu (obvykle H2SO4 + H2O)
 • Olovo se používá kvůli schopnosti dodat najednou velký proud (při startování vozidla) bez poškození.
 • Autobaterii prospívá časté používání. 
 • Pokud ji dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci). 
 • Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík (proto také u nabíjené baterie nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme). 
 • Nabíjíme zdrojem stejnosměrného proudu stejným napětím, jaké má baterie, proudem o velikosti jedné desetiny kapacity baterie. 
 • Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít destilovanou vodou. 
 • Vývody baterie by měly být čisté (bez koroze), svorky dobře utažené a s vývody nakonzervované.
 • Plně nabitá baterka 12,6–12,9 V 100%
 • Vybitá 11,8 V 0%

 

Alternátor 

 • Je typ elektrického generátoru měnící točivou mechanickou energii na střídavý elektrický proud. 
 • Přeměňuje kinetickou energii (pohybovou energii) rotačního pohybu na energii elektrickou ve formě střídavého proudu a střídavého napětí, čímž se liší od dynama generující proud stejnosměrný. 
 • Alternátor pracuje na principu elektromagnetické indukce – ve vodiči je indukováno napětí, pokud se vodič a magnetické pole vůči sobě pohybují.
 • Alternátory generují elektřinu stejným způsobem jako generátory stejnosměrného elektrického proudu, zejména když se mění magnetické pole kolem cívky. 
 • V cívce je pak indukován elektrický proud. 
 • Zpravidla se otáčí otočný magnet – rotor uvnitř pevně umístěných vinutí na železných jádrech – stator. 
 • Stator alternátoru je statickou elektrickou částí, nejčastěji se třemi cívkami
 • Rotor je pohyblivou částí alternátoru. Na hřídeli je navinuta klasická cívka, jejíž dva konce jsou připojeny na sběrný kroužek a dále po obvodu cívky se nacházejí pólové nástavce, ke  kterým je připevněn interní ventilátor
 • Na sběrný kroužek dosedají uhlíky regulátoru, přes které dochází k nabuzení rotoru.

 

Pohyblivé části motoru

 • klikové ústrojí: – píst. pístní kroužky, pístní čep – ojnice – klikový hřídel se setrvačníkem

 

Palivová soustava zážehových motorů

 • Podávací čerpadlo – pístové, tlak 1 – 1,5 bar

 

Vstřikovací čerpadlo a vstřikovače

vstřikovače

 • Jejich úkolem je pod vysokým tlakem dávkovat/vstřikovat směs paliva ze vstřikovacího čerpadla do spalovacího prostoru jednotlivých válců, a to v co nejlépe spalitelném skupenství (= co nejmenší částice).
 • Otevirací tlak pružina až 200 bar možnost seřízení čepové a otvorové trysky

vstřikovací čerpadlo

 • vstřikovací jednotka (výtlak paliva, regulace množství podle polohy pístu)
 • omezovací regulátor (regulace volnoběžných a maximálních otáček)

 

Rozvodovky a diferenciály

 • Rozvodovka společně s diferenciálem v oblasti převodových systémů u automobilu tvoří poslední výstupní část sloužící pro jeho pohon. 
 • Tato část přímo přes hnací hřídele pohání hnací kola automobilu. 
 • Rozvodovka s diferenciálem se nachází v oblasti hnací nápravy mezi hnacími koly automobilu.

Rozvodovka

 • je u běžných automobilů tvořena soukolím stálého převodu společně s diferenciálem.
 • Stálým převodem u rozvodovky rozumíme čelní nebo kuželové soukolí, jehož účelem je přenos krouticího momentu na diferenciál.

Diferenciál

 • U automobilu je diferenciál důležitou součástí převodového systému, který umožňuje rozdělení momentu mezi obě hnací kola nápravy v závislosti na jejich odporu valení. 
 • Umožňuje tak plynulou jízdu, obzvláště při průjezdu zatáčkou.
 • Diferenciál je tvořen symetrickým planetovým převodem s kuželovým soukolím, které je uloženo v kleci diferenciálu.

 

Ložiska a těsnění

 • Ložiska – slouží k vedení a podpírání hřídelí a náprav – snižují tření a opotřebení 

typy: 

a) podle směru – axiální (ve směru osy) 

 • radiální (kolmo na osu) 
 • axiálně-radiální 

b) podle principu

 • kluzná 
 • jednovrstvá (ojniční pouzdra, bronz, mosaz) 
 • vícevrstvá (šálky) 
 • nízkoúdržbová 
 • bezúdržbová
 • valivá
 • kuličková (jednořadá, dvouřadá) 
 • válečková 
 • jehlová
 • kuželíková 
 • soudečková
 • radiální ložiska: – zachycují síly kolmo k hřídeli
 • axiální ložiska: – zachycují síly ve směru osy hřídele
 • kluzná ložiska: – hřídel klouže v pouzdru ložiska
 • valivá ložiska: – mezi hřídelí a ložiskem jsou valivé prvky (kuličky, válečky…)

 

Těsnění

Statická těsnění – utěsňují nepohyblivé díly typy:

 • kovová 
 • těsnění z měkkých materiálů (guma …) 
 • těsnící hmoty (tmely) 
 • tvarová těsnění (O kroužky …) 
 • manžety 

 

Dynamická těsnění – utěsňují pohybující se díly typy:

 • gufero

chlazení motorů

 • spočívá v odvádění přebytečného tepla z těch částí motoru, které jsou při spalování paliva nadměrně ohřívané. Je to velmi nutné proto, aby byla udržována nejvhodnější a také nejvyšší teplota, která těmto částem motoru, a mazacímu oleji nejlépe vyhovuje.
 • Nejvhodnější pracovní teplota motoru je 80 až 95°C

 

Chladič 

 • víčko chladiče – funguje jako přetlakový a podtlakový ventil
 • vodní čerpadlo – lopatkove
 • termostat – udržuje teplotu v požadovaném rozmezí.
 • malý okruh – kapalina cirkuluje jen v bloku motoru přes topení – motor se rychleji ohřívá 
 • velký okruh – otvírá ho termostat a kapalina proudí přes chladič, kde se odvádí teplo do okolí.

zapalování zážehových motorů

 • U všech zážehových motorů je směs paliva a vzduchu zapalována cizím zdrojem. 
 • To se provádí elektrickou jiskrou vyrobenou zapalovacím systémem. 
 • Provedení zapalovacího systému se liší způsobem získání vysokého napětí, způsobem jeho rozdělení a přenosu, způsobem regulace předstihu.
 • Na základě toho rozlišujeme čtyři hlavní varianty zapalovacích systémů – 
 • Konvenční cívkové zapalování (SZ),
 • tranzistorové zapalování (TZ), 
 • elektronické zapalování (EZ) 
 • plně elektronické zapalování (VZ).

 

mazání motorů

Mazání motorových vozidel plní tyto základní funkce:

 • zmenšuje tření a opotřebení pracovních ploch
 • odvádí teplo vzniklé třením a část tepla ze spalovacího prostoru
 • těsní spalovací prostor motoru
 • oplachuje nečistoty pracovních ploch vzniklé otěrem
 • chrání před korozí
 • snižuje hlučnost motoru
 • U mazací soustavy je nutné kontrolovat množství oleje v motoru (měrkou), dále je nutné provádět pravidelnou výměnu oleje a olejového filtru dle údajů výrobce (nejčastěji po ujetí stanoveného počtu kilometrů nebo motohodin).
 • Tlak oleje v mazací soustavě se pohybuje od 0,5 do 1,5 MPa při teplotě oleje 100°C

 

Spouštěče

 • Používají se pro spouštění menších motorů používaných v osobních a dodávkových automobilech, menších nákladních automobilech a traktorech.

Účel 

 • spuštění spalovacího motoru, musí být roztočen na takovou rychlost otáčení, při které probíhá spalovací proces tak, aby stačil mechanickým výkonem nejen překonávat odpory motoru, ale současně ho i urychlovat 

Základní parametry 

 • jmenovité napětí: 12V – os.+ střední auta, traktory
 • 24V – těžká nákl. auta
 • 48V – stacionární motory a kolejová vozidla
 • výkon: 150-800 W
 • jednostopá, bez vysouvání pastorku; 0,5 – 1,5 kW – os. aut.; 2-5 kW stř. aut., traktory

 

Pevné části motorů

pevné části:

 • skříň motoru 
 • blok válců 
 • kliková skříň 
 • hlava motoru 
 • víka motoru

 

Vzduchové brzdy

 • Používají se u těžkých nákladních automobilů, jejich přívěsů, návěsů a autobusů.
 • Brzdnou sílu nevytváří řidič nohou na brzdovém pedálu, ale ovládáním brzdového pedálu pouští tlakový vzduch ze vzduchojemů do brzdových válců na nápravách u kol
 • Objem vzduchojemu je 20 litrů. 
 • Ovládání vzduchových brzd přívěsu je co do účinnosti brzdění sladěno s brzděním traktoru tak, aby bylo možno citlivě řídit brzdový účinek obou vozidel.

 

třecí kotoučová spojka

 • Traktory I UŘ
 • mají dvoukotoučovou, dvojúčelovou spojku.
 • Spojka Zetor 7245 I UŘ je : suchá, dvoukotoučová , dvojúčelová , třecí.
 • Účel : přerušit kroutící moment pojezdu.
 • Pořadí je tak jak se montuje.
 • a) Setrvačník motoru
 • b) Lamela pojezdu – dlouhý konec náboje směrem do motoru (nosem k motoru)
 • c) Přítlačný kotouč pojezdu
 • d) Přítlačné orgány (talířová pružina-vinuté pružiny)
 • e) Přítlačný kotouč náhonu
 • f) Lamela náhonu
 • g) Štít spojky s vypínacími páčkami

 

brzdy motorových a přípojných vozidel

 • Ruční brzda-parkovací-je mechanická 
 • Nožní brzdy-jsou kapalinové/čelisťové. U brzdového systému traktoru je použito dvou pedálového systému brzd s automatickým vyrovnávačem, aby bylo možno brzdit jen jedno kolo nezávisle na druhém. 
 • Rozpojené pedály je povoleno používat jen při práci v terénu a na poli při otáčení traktoru na místě. Pro jízdu na silnici je nutno spojit oba pedály západkou.

 

geometrie podvozku kol a řízení

 • Geometrie kol
 • Seřízení geometrie a také sbíhavosti kol spočívá v seřízení úhlu náklonu kol tak, aby se jednotlivé pneumatiky co nejméně sjížděly. 
 • Geometrie kol je rovněž zásadní pro celkovou stabilitu vašeho vozu. 
 • Seřízení geometrie kol se provádí při každé výměně letních a zimních pneumatik

 

Kola a pneumatiky

 • Úkolem kol je přenášet tlak nápravy na vozovku, spolehlivě vést vozidlo po zvolené dráze a přenášet na vozovku brzdné a vodící popř. hnací síly. 
 • Zároveň se podílejí na tlumení rázů způsobených nerovností vozovky.

 

Konstrukce kola:

 • kolo se skládá z ráfku a disku kola se středovým otvorem a otvory pro šrouby

 

Rozměry a značení na ráfcích

 • skládá se ze dvou rozměrů, šířky a průměru ráfku v palcích

 

Pneumatiky

 • přenáší hmotnost vozidla
 • zachycují a tlumí nárazy od vozovky
 • přenáší hnací, brzdné a boční vodicí síly

 

Konstrukce pneumatik

Diagonální pláště

 • vložky kordové tkaniny jsou přes sebe pokládány diagonálně tak, že nitě kordu svírají se směrem jízdy vždy ostrý úhel

Radiální pláště

 • všechny nitě kostrového kordu leží vedle sebe a probíhají radiálně, tzn. v úhlu 90° ve směru jízdy

 

Tlumiče a pérování

 • Jejich úkolem je tlumit kmitání podvozku a karoserie při propérování a tím zvýšit bezpečnost a komfort jízdy.
 • Umisťují se mezi zavěšení kol a karoserii. Kmitání kol a karoserie mají různý kmitočet. 
 • Tlumič musí být nastaven tak, aby byl účinný pro obě kmitání.
 • Používají se hlavně hydraulické tlumiče pérování, u nichž se pohybuje píst ve válci a protlačuje přitom olej malými otvory nebo ventily.

 

měření kompresních tlaků motoru

 • K měření kompresních tlaků se zpravidla používá tzv. kompresiometr či celá sada pro měření komprese.
 • Změřená hodnota má být 1,2 až 1,3 MPa.
 • Klesnou-li naměřené hodnoty kompresních tlaků válců pod 1 MPa, svědčí to o zhoršeném mechanickém stavu motoru – netěsné kroužky nebo ventily.

 

ventilové rozvody čtyřdobého motoru OHC

 • Varianty tohoto rozvodu se zna čí: 

SOHC – Single OHC

 •  Jeden vačkový hřídel nahoře na hlavě motoru, ventily v hlavě motoru ve dvou řadách

DOHC – Double OHC (2xOHC) 

 • Dva vačkové hřídele nahoře na hlavě motoru, pro každou řadu jeden, ventily opět v hlavě motoru ve dvou řadách.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!