Kutná Hora – maturitní otázka

dějiny

 

Otázka: Kutná Hora

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Adéla

 

Úvod

 • rozhraní Českomoravské vrchoviny a Polabí
 • UNESCO od roku 1995
 • voda Vrchlice – Maleč
 • Malín a Sedlec 1950 – železnice
 • poloha – úplně mimo
 • vznikla chaoticky – tam, kde se těžilo, tam se teď nacházíme (žádné čtvercové náměstí)

 

Přehled vývoje Kutnohorska v pravěku

 • prvohory – tropické moře
 • druhohory – křídové moře, zkameněliny, (střídání studeného a teplého podnebí)
 • neolit – naleziště v Bylanech – nálezy např. lineární keramika – spirálky, (cca před 8. tis. lety) – první obyvatelé Keltové
 • keltské opidum – Karlov (mladší doba železná, před 2. tis. lety)

 

Vznik a význam Sedleckého kláštera

 • 1142 – založen Sedlecký klášter – zasvěcen Panně Marii
 • klíčový bod na obchodní stezce, zakladatel: Miroslav z Cimburka
 • po založení bylo nalezeno stříbro na pozemcích kláštera – zbohatnutí kláštera – vznik rozsáhlého komplexu (viz pověst o mnichu Antonínovi)
 • cisterciáci – přísná řehole, žili pouze duchovně, rozšířili svůj vliv na území celé dnešní Kutné Hory
 • 1783 – zrušen Josefem II. (nevzdělával, ani neléčil)
 • 1812 – od toho roku se v areálu nachází Tabačka
 • přestavoval Jan Blažej Santini – BAROKNÍ GOTIKA, zapálen husity

 

Vznik Kutné Hory

Počátky, rozvoj a úpadek dolování a mincování ve městě a jeho význam pro český stát

 • 1. osada v Malíně (985) – rod Slavníkovci (sv. Vojtěch) – ražba stříbrného denáru
 • po vyvraždění Slavníkovců v Libici nad Cidlinou 995 – ražba ukončena – k moci Přemyslovci
 • 1142 založení Sedleckého kláštera + objevení stříbra
 • 1276 – první zmínka o obyvatelích hornické osady, pověst o Antoňovi
 • 1289 – název CUTHNA ANTIQUA (Stará Kutna) – název Kutná Hora (nebo od slova kutat) není datum, kdy byla KH založena, vznikla chaoticky
 • Kutná Hora nebyla plánována – několik nezávislých hornických osad se spojilo
 • 1300 – vydán Horní zákoník – Václav II., Kutná Hora se stává královským městem
  • obsah: dokončena stavba Vlašského dvora
  • mincovní reforma a centralizace všech mincoven českého království 16/17?
  • začátek ražby Pražského groše
  • horní zákoník JRM
 • 250 let ražby Pražského groše 1300-1556? (Marie Terezie zavedla bankovky)
 • 1304 a 1307 – římský král Albrecht se pokouší dobít (obranné hradby)
 • Kutná Hora se díky dolování stala druhým nejvýznamnějším městem Českého království
 • pod celým územím Kutné Hory se nachází spletité bludiště dolů, většina je bohužel zatopena, území Kutné Hory se místy propadá, kvůli poddolování – důl Osel konec 16. století
 • na konci 14. století se zásoby stříbra vyčerpávají – 1547 konec ražby Pražských grošů (dovážení stříbra ze zámoří) – konec ražby kvůli vyčerpání ložisek – horší dobývání stříbra + dovoz ze zámoří
 • další významné události:
  • 1409 – Dekret kutnohorský (Václav IV., upravuje poměr hlasů na UK ve prospěch Čechů)
  • 1419–1420 – husitské války – Kutná Hora katolické město, proto husity vypálena, ukládání husitů do šachet
  • 1471 – volba Vladislava II. Jagelonského českým králem
  • 1422 – vypálení KH Zikmundem – Žižka hasil
  • 1424 – vypálení KH Žižkou
  • 1991 – zavření posledního dolu v KH – na Kaňku
  • 1995 – UNESCO

 

Nejvýznamnější památky

GOTIKA

Chrám sv. Barbory

 • 1388–1905, raně gotický (500 let pauza ve výstavbě – nebyly peníze), architekt: Petr Parléř, chrám postaven z prostředků města, stojí za hradbami města (mimo katastrální území Sedleckého kláštera), Barbora = patronka horníků, chrám měl být větší (2krát takový), ale kvůli nedostatku financí stavba zrušena, dřív bývalo propojeno s Jezuitskou kolejí

 

Kostel sv. Jakuba

 • 1330–1380 (raně gotický), arciděkanský kostel (stojí u něj farnost KH), nejstarší a nejvyšší kostel KH, původně 2 věže – nestabilita

 

Kamenný dům

 • pozdně gotický, dochovaný měšťanský dům, spadá pod České muzeum stříbra, z kamene – ostatní stavby ze dřeva – požár

 

Kamenná kašna

 • zásobárna pitné vody, architekt: Matyáš Rejsek, voda dováděna z pramene sv. Vojtěch u Bylan, mívala dřevěnou střechu

 

Hrádek

 • tvrz, součást městského opevnění, majitel Jan Smíšek z Vrchoviště (černá huť), důl Osel, dnes: České muzeum stříbra, původně dřevěná pevnost, která měla strážní funkci nad obchodní stezkou, která vedla pod ní, přestavěno na kamenný honosný dům, Jan Smíšek z Vrchovišť si tu měl natajno razit své vlastní mince, pro své potřeby (zvelebování sídla)

 

Kostel Všech svatých

 • taky kostnice, pozůstatky obětí morové epidemie, v Sedlci

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci

 • centrum cisterciáckého opatství v KH

 

RENESANCE

Vlašský dvůr

 • původně tvrz, královská rezidence, od 1300 královská mincovna, od 1770 radnice, byla předělávána téměř od základů

 

BAROKO – nemá rádo rovný linie

Jezuitská kolej

 • 1660-1750, vybudována Jezuity v rámci rekatolizace jako škola, architekt: Domenico Orsi, propojeno s chrámem sv. Barbory, 1773 zrušení jezuitů, poté sloužilo jako vojenský sklad a kasárny, dnes středočeská galerie GASK
 • 13 soch (např. Barbora, Izidor, Václav), architekt: František Baugut, 1709-1718 a 1740,

 

Morový sloup

 • 1714-1715, památka přeživších morové epidemie v 17. století, architekti: František Baugut a Jan Jakub Vogler (sloup rozdělen na 3 “světy“ – horníci, světci, Panna Marie), prošel mnoha rekonstrukcemi

 

Kostel sv. Jana Nepomuckého

 • jediný čistě barokní kostel v KH, unikátní – vmáčknut mezi domy → oltář orientován na sever (všechny katolické kostely orientace na východ), výzdoba ze zlata, pravidelně se v něm konají vánoční koncerty, pasování na prvňáčky, bývalá aula GJO, architekt: František Max. Kaňka

 

Klášter sv. Voršily

 • 1735-1743, 2013 ho řád Voršilky opustily, architekt: Kilián I. Dientzenhofer, není dostavěný – uprostřed chrám s kaplí

 

KLASICISMUS, EMPÍR

 • dům u Rytířů na Rejskově náměstí
  • 1824, František Svoboda
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!