Práce s nezpěváky – Hudební výchova

 

   Otázka: Práce s nezpěváky

   Předmět: Hudební výchova

   Přidal(a): Lída

 

 

 

 

VNÍMÁNÍ VÝŠKY TÓNU

–    je zásadní pro čistotu zpěvu

–    je základem hudebního sluchu, musí se speciálne cvičit

–    nedostatečný rozvoj je u dětí často kompenzován témbrovým sluchem = s výškou se mění i barva = témbr

–    na základě témbrového sluchu děti vnímají výšku tónu – světlejší, tenčí jsou vysoké, temné, těžké a baňaté jsou pro ně hluboké

–    témbrový sluch, (který je vivinutý dřív než sluch pro vnímání výšky) využíváme v různých hrách

–    pro děti je nutné, aby to co slyší napodobily hlasem a naznačily pohybem = vytváří správnou hudební představu

 

HRY:

 Ptáček a medvěd

–    rozlišování výšky pomocí témbrového sluchu, pohybu a zapojení hlasu

–    děti srovnávají dva úplně odlišné tóny

–    medvěd – hluboko, ptáček – vysoko

–    medvěd – chodíme v kruhu a pohybem napodobujeme medvěda, hlasem bručíme jako medvědi

–    ptáček – děto poskakují snožmo, ruce mají na ramenou a pípají jako ptáček

–    tóny k sobě postupně přibližujeme a tím zvyšujeme obtížnost

–    je dobré, aby děti samy vyjádřily hlas, protože, to co samy produkují, si lépe uvědomují

 

Z kola ven

–    rozlišování výšky v jednočárkové oktávě, rozvíjí sluchovou pozornost a soustředění

–    děti stojí v kruhu obličejem vn, aby „neopisovaly“, dospělý stojí uprostřed kruhu

–    dospělí zazpívá tři odlišné tóny v jedné oktávě

–    dítě si zapamatuje, že na ten nejvyšší si stoupnou do výponu, na střední připaží a na nejnižší si dřepnou

–    děti si samy ověřují svým hlasem tón od učitele, takže učitel musí počkat, až se děti rozhodnou

–    kdo cvik udělá špatně, vypadává ze hry

 

Zpíváme svá jména

–    hra s výškou tónu, rozvíjení hudební představivosti a tvořivosti

–    děti zazpívají své jméno v různé poloze

–    ostatní hádají, zda to bylo vysoko, nízko nebo středně vysoko

–    nakonec můžeme poradit i pohybem ruky

 

Vyšší – nižší

–    hra s výškou tónu, tvořivostí, komunikací

–    hra na tichou poštu

–    děti si posílají tón

–    v rozšířené verzi, můžou pak i ukazovat rukou, zda tón má být vyšší nebo nižší

–    pak můžeme zkusit, jak na sebe tóny nyvazují a utvořit tak melodii

 

Pohyb podle zvuku

–    stoupání a klesání melodie

–    s dětmi zpíváme glissando a pohybem ruky naznačujeme, kam se tón bude pohybovat, můžeme toto hrát i obráceně, kdy učitel zpívá a děti ukazují směr

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!