Svislé nosné konstrukce – pozemní stavitelství (2)

 

   Otázka: Svislé nosné konstrukce

   Předmět: Pozemní stavitelství

   Přidal(a): Kryštof Michalík

 

Rozdělení

 • tvar – sloup, stěna, pilíř, stěnový pilíř
 • provádění – zděné, monolitické, prefabrikované, prefamonolitické
 • materiály – kamenné, cihelné, keramické tvárnice, betonové tvárníce, dřevěné, monolitické a prefabrikované

 

Požadavky

 • architektonické, protipožární, akustické, tep. tech., přenos veškerého zatížení, ztužující fce

 

Princip zdění

 • Vazba
  • zajišťuje celistvost = vzájemné provázání zdících prvků má vliv na roznášení zatížení
  • typy – holandská, polská, křížová, polokřížová, běhounová, vazáková
  • názvosloví
   • běhoun: cihla položená rovnoběžně ze zdí
   • vazák: cihla položená kolmo k délce zdi
   • styčná spára: svislá mezera mezi jednotlivými prvky
    • CPP 10mm (malta)
    • Kámen 40mm (malta)
    • PTH broušený/nebroušený se nemaltuje (P+D)
    • Ytong 1mm (malta) nebo P+D
   • ložná spára: vodorovná vrstva vyplněna maltou
    • CPP 15-25mm (malta)
    • Kámen 40mm (malta)
    • PTH broušený 1mm (tenkovrstvý tmel, pěna)
    • PTH nebroušený 12mm (TI malta)
    • Ytong 1mm (malta)
   • převazba zdících prvků
    • CPP – o ¼ nebo ½ cihly
    • Cihelné tvarovky – min. o 100mm, většinou ½ tvarovky
    • Kamenné zdivo – převázáno i do hloubky, jinak dodržovat zásady vazby

 

Kamenné zdivo

 • Typy: řádkové, haklíkové, kvádrové, kyklopské, smíšené zdivo
 • Kyklopské zdivo:
  • Převážně estetické (sokly, opěrné stěny)
  • Nepravidelné 4-8 úhelníky
  • V líci zdiva se v 1 místě může potkávat pouze 3 spáry
  • Nesmí vzniknout průběžná svislá spára
  • Nedodržena ložná spára => méně nosné
 • Princip vazáku: hloubka vazáku min. 300mm, tl. Stěny min. 450mm, převazba i do hloubky, vazák buď přes celou stěnu, nebo širší stranou do zdiva

 

Cihelné zdivo

 • CPP rozměry:
  • základní – 290x140x65
  • skladebný – 300x150x75
 • Doplňkové cihly: ½C (145x140x65), ¼C (75x140x65), ¾C (215x140x65), pásek (290x70x65)
 • Vazby: holandská, polská, křížová, polokřížová, běhounová, vazáková
  • Běhounová vazba:
   • Převazba buď o ½C, nebo o ¼C
   • 75mm a 150mm
  • Vazáková vazba:
   • Převazba o ¼C
   • 300mm
  • Křížová a polokřížová:
   • 300
   • jedna řada vazáková, druhá běhounová
   • polokřížová má běhounové spáry v jedné rovině
   • křížová je mají posunuty o ½C

 

Zdivo moderní

 • Cihelné tvárnice
  • Umožňují vazbu bez dělení cihly
  • d/v – broušené 248×249
   • nebroušené 248×238       (pozn.: šířka podle typu cihly, základní rozměry)
  • Modul 250 (viz obrázek)
  • Styčná spára se nemaltuje (P+D)
  • Ložná – broušená 1mm
   • z nebroušená 12mm
 • Pórobetonové zdivo (Ytong)
  • Lehčený bet s plyno- nebo pěnotvornou přísadou
  • hmotnost 400-1200 kg/m³
  • Výborné TI vlastnosti
  • Únosnost pouze 6 podlaží
  • Ložná 1mm, styčná P+D nebo 1mm
  • Může se libovolně řezat

Monolitické svislé kce

 • Výhody – cena, menší náklad na dopravu, libovolný tvar kce,
 • Nevýhody – bednění, není okamžitě únosný, nestálé vlastnosti bet., sezonní práce, tech. Přestávka, pracné ošetřování bet.
 • rozměry – stěna 150mm, sloup 200x200mm průřez

 

Prefabrikované svislé konstrukce

 • Výhody: okamžitá únosnost, nesezónní, kvalitnější rychlá výzdoba
 • Nevýhody: dražší, doprava, těžké zvedací mechaniky, uniformita staveb, spoje problematické
 • Prefabrikované Sloupy
  • Různé tvary
  • průřez: 200×200 (většinou 250×250 – 600×600)
  • Spojování:
   • Přivařením výztuže vyčnívající ze spodního sloupu k ocelové botce sloupu horního
   • Dodatečným protažením hlavní nosné výztuže sloupů otvory v prefabrikátech a zainjektovat

Prefamonolitické svislé konstrukce

 • Prefabrikované dílce tvoří ztracené bednění. Po nalití betonu se stává součástí kce
 • Příklady – suterénní stěny, opěrné stěny, nadzemní stěny
 • Dřevocementová tvárnice
  • výška 250mm, délka 820 – 1100mm
  • obvodová stěna tl. 300-350 (TI 70-150mm)
  • vnitřní kce tl. 150-300
  • provádění: výstavba se provádí po 4 vrstvách (1m), vložení výztuže s přesahem do dalších vrstev

 

Dřev. stěny

 • Tradiční kce používaná od začátků stavitelství
 • Výhody – estetické, dobrá únosnost v tahu i tlaku, obnovitelný zdroj, stavba dýchá
 • Nevýhody – hořlavost, nasákavost, plísně a škůdci, kroucení, pracnost
 • Roubená kce stěn
  • Postavená z hraněných nebo polohraněných trámů vyskládaných na sebe
  • Spoje buď na P+D, nebo na kolíky
  • Spáry vymazávány hliněnou maltou, konopným krouceným, pryskyřicí nebo mechem
  • Spojení rohu: rybina nebo s přesahem zhlaví
  • Podezdívka min. 600mm nad terén
 • Dřevěné sloupové stěny
  • Kce opláštěná ze dvou stran uvnitř s TI
  • Nízkoenergetické a pasivní domy
  • Dřevěná hraněná kce menších průřezů, os. vzdálenost sloupků 400-625mm
  • Opláštění – OSB, SDK, Cetris, MFP (vnější deska povrchová úprava)
  • Vnitřní strana nutná parozábrana

 

Sloupy

 • Velká únosnost v tlaku i v tahu
 • Otevřený či uzavřený průřez
 • Svařované či válcované průřezy
 • Tvary U L I O (viz obrázky)
 • Možnost kombinace s betonem buď jako výplň nebo obetonování => vyšší únosnost a požární odolnost
 • Požární odolnost zajištěna – nátěrem, nástřikem, obkladem, obezděním, obetonováním
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!