Trávicí soustava – maturitní otázka


Otázka: Trávicí soustava 

Předmět: Veterinářství

Přidal(a): Kateřina Paulusová

 

 

Přehled orgánů trávicí soustavy:

 • Dutina ústní (cavum oris)
 • Hltan  (pharynx)
 • Jícen (oesophagus)
 • Žaludek (ventriculus, gaster)
 • Střevní trakt (intestinum, enteron)
 • Játra (hepar)
 • Slinivka břišní (pancreas)

 

Stavba stěny trávicí trubice:

 • Sliznice (kutánní, žláznatá)
 • Podslizniční vazivo (cévy, nervy, mízní tkáň)
 • Svalová vrstva (žíhaná – hladká svalovina, vnitřní kruhová, zevní podélná)
 • Povrchová vrstva (adventicie – seróza)
  • pohrudnice (pleura)   
  • pobřišnice (peritoneum)      
   • okruží  
   • opona 
   • vaz

     

Dutina ústní (cavum oris) 

 • Pysky: dolní, horní – mulec (bo), nosní zrcátko (ov), chřípí (eg), rypák (su), čenich (ca)
 • Tváře: kuželovité bradavky (bo)
 • Dásně: val kolem zubního lůžka, skusná deska (Ru)
 • Tvrdé patro: patrový šev, patrové lišty, řezáková bradavka a kanálek – Jacobsonův orgán (flémování)
 • Měkké patro: patrový oblouk, mandle
 • Jazyk: kořen, tělo, hrot (jazylka, uzdička), slizniční bradavky (houbovité + hrazené + lístkovité = chuťové pohárky; nitkovité)

Mandle

 • lymfatický orgán
 • nahloučeniny bílých krvinek
 • obranyschopnost organismu

Zuby (dentes) 

Podle postavení v čelisti:

 • řezáky – dentes incisivi
 • špičáky – dentes canini
 • třenáky – dentes praemolares
 • stoličky – dentes molares

Podle délky trvání:

 • mléčné – trvalé

Podle délky růstu:

 • trvale rostoucí – s omezenou dobou růstu (hypselodontní – brachyodontní)

Slinné žlázy (glandulae salivales)

Velké slinné žlázy: 

 • Příušní slinná žláza – glandula parotis
 • Podčelistní slinná žláza – glandula mandibularis
 • Podjazyková slinná žláza – glandula sublingualis

Malé slinné žlázy

Sliny 

 • zvlhčování sliznice i potravy
 • rozpouštějí chuťové látky
 • obsahují enzymy (α-amyláza, lysozym)
 • udržují stálé pH předžaludku přežvýkavců

Hltan (pharynx) 

 • 7 otvorů
 • vystlán kutánní sliznicí 
 • křížení cesty trávicí s cestou dechovou
 • Epiglotis= hrtanová příklopka (z elastické chrupavky)

Jícen (oesophagus) 

 • Polykání
 • Krkání
 • Zvracení (eq, hlodavci, zajícovci!!!)
 • Rejekce (bo, ov, cap)
 • Pobřišnice (peritoneum): 
  • Nástěnná  
  • Vmezeřená
   • okruží
   • opony 
   • vazy
  • Orgánová  
   • vystán kutánní sliznicí 

Žaludek (ventriculus, gaster) 

 • česlo (kardie), vrátník (pylorus), tělo (fundus)
 • nachází se v brániční kopuli, sinistrálně
 • vakovitý orgán
 • shromažďuje a částečně tráví potravu
 • podle stavby: 
  • Žaludek jednoduchý- žláznatá sliznice
  • Žaludek složitý- kombinace sliznic, kutánní sliznice od jícnu + slepý vak, zbytek žláznaté 
 • podle počtu komor: 
  • Jednokomorový
  • Vícekomorový (Ru)
 • zvířata, co nezvrací- složitý žaludek s kutánní sliznicí (eq, hlodavci, zajícovci)

 

Funkce žaludku 

 • Mechanické zpracování (0,5 – 2 h) 
 • Chemické zpracování 
  • Anorganické látky – HCl (koagulace bílkovin, aktivaci pepsinogenu na pepsin), kyselá reakce/prostředí
  • Organické látky         
   • enzymy proteolytické- enzym pepsin (bílkoviny – AK – játra) 
   • enzymy lipolytické- enzym žaludeční lipáza (tuky- glycerol a mastné kyseliny)
   • mucin (hlen)- ochrana sliznice před kyselou reakcí 

 

Předžaludek a žaludek přežvýkavců (proventriculus et ventriculus)

 • vývojově u Ru jako vychlípeniny jícnu  

předžaludky:

 • Bachor (rumen) – papily, levá strana dutiny břišní (DB), kutánní sliznice
 • Čepec (reticulum) – hřebeny-na malé straně papily, sklípky, levá strana DB, kutánní sliznice
 • Kniha (omasus) – listy, kutánní sliznice, pravá strana DB
 • vlastní žaludek:
 • Slez (abomasus) – žláznatá sliznice, bez papil, pravá strana DB
 • vláknina (celulóza) trávena v předžaludcích nálevníky 
 • čepcobachorový splav- u telat, když nejsou plně vyvinuté předžaludky, mléko teče přes něj, vynechá předžaludky a teče přímo do slezu

 

Bachor (rumen) 

 • sinistrálně v břišní dutině 
  • 100-120 l (bo)
  • 20 l (cap,ov) 
 • vaky odděleny brázdami- odpovídají bachorovým pilířům 
 • kutánní sliznice, 1 cm vysoké papily 

 

Čepec (reticulum)

 • ve ventrální polovině brániční kopule 
 • kraniálně od bachoru 
 • s bachorem spojen čepcobachorovým spalevem
 • 5-8 litrů 
 • kutánní sliznice, 1 cm vysoké hřebeny
 • sklípky pokryty papilami

 

Kniha (omasum) 

 • dextrálně a kaudálně od čepce a nad slezem v dextrální polovině brániční kopule
 • 10-15 litrů
  • kutánní sliznice, listy kryté papilami
  • bo: 100 listů 
  • ov,cap: 80 listů  

 

Slez (abomasum) 

 • =vlastní žaludek přežvýkavců 
 • dextrálně na spodině předního úseku dutiny břišní 
 • 10-20 litrů 
 • žláznatá sliznice 

 

Funkce předžaludků a žaludku přežvýkavců 

Mechanické zpracování potravy (vlákniny)

 • kontrakce předžaludků (bachorové rotace + bachorové pauzy/období klidu)¨
 • přežvykování + kontrakce předžaludků
 • přežvykování = ruminace:
  • hltavé přijímání potravy a hromadění v bachoru 
  • rejekce (antiperistaltické pohyby + proslinění
  • přežvykování (60x/min)
  • polykání a mechanické zpracování potravy

Chemické trávení (enzymy mikroorganismů)

 • bakterie 80 % a nálevníci 20 % mikroorganismů 
 • enzymatické štěpení potravy – těkavé mastné kyseliny, plyny (CO2, CH4…)
 • nálevníci: požírají rostlinné a bakteriální bílkoviny (bílkoviny vlastního těla)
  • strávení po přechodu do slezu – těkavé mastné kyseliny + mikrobiální protein = zdroj živin pro přežvýkavce 
  • + syntéza vitaminu B (B-komplex) a K bakteriemi

 

Střevní trakt (enteron, intestinum) 

 • Tenké střevo (intestinum tenue): vstřebávání hl. živin, pak vody
  • dvanáctník (intestinum duodenum)
  • lačník (intestinum jejunum)- nejintenzivnější vstřebávání 
  • kyčelník (intestinum ileum)
 • Tlusté střevo (intestinum crassum): vstřebávání hl. vody, pak živin
  • slepé střevo (intestinum coecum)- největší u býložravců nepřežvýkavých (eq)
  • tračník (intestinum colon)- tračníkové bludiště
  • konečník (intestinum rectum)- anus (anální ampule)
 • délka střeva závisí na charakteru potravy – býložravci (herbivora) – všežravci (omnivora) – masožravci (carnivora)
 • slepé střevo koně, koprofagie u drobných hlodavců, cekotrofie u zajícovců

 

Funkce střev

Mechanické zpracování zažitiny (chymus)

 • pohyby segmentační, kývavé, peristaltické a pohyby klků (mikroskopické) 

Chemické trávení

 • střevní šťáva (NaHCO3, hlen) – zásaditá reakce, neutralizuje kys. prostředí žaludku)
  • Proteolytické enzymy: bílkoviny – aminokyseliny
  • Lipolytické enzymy: tuky – glycerol, masné kyseliny
  • Glykolytické enzymy (sacharolytické): složité cukry (škrob) – jednoduché cukry
  • Mikrobiální enzymy: býložravci nepřežvýkaví (kůň, králík)

Vstřebávání živin a vody – zůstatek – trus (faeces), kálení (defekace)

 

Jiné mechanismy trávení 

 • Koně – velké slepé střevo, hlodavci, zajícovci
 • a) celulolytické střevní bakterie
  • E. Coli, bez nálevníků 
  • uvolňují se mastné kyseliny, zdroj živin
  • mastné kyseliny vstřebávané v tračníku
 • b) plyny
  • vylučovány větry (flatulencí)
  • CH4, CO2
  • u hlodavců- fyziologická koprofágie, lepší využití těch živin (výkal 2x projde trávicím traktem)
 • c) u zajícovců
  • měkké bobky jsou oddělovány od tvrdé
  • měkké bobky při stěně střeva, trvdé bobky odcházejí ven (středem)
  • měkké bobky ráno vyjídávány od řitě

 

Slinivka břišní (pancreas)

Exokrinní funkce 

 • bledě růžové, žláza s vývodnou částí
 • produkuje pankreatickou šťávu (zásaditá, NaHCO3, hlen), součást trávicího traktu
 • vyústění pankreatickým vývodem do dvanáctníku
 • Proteolytické enzymy: bílkoviny – aminokyseliny
 • Lipolytické enzymy: tuky – glycerol, masné kyseliny
 • Glykolytické enzymy (sacharolytické): složité cukry (škrob) – jednoduché cukry

Endokrinní funkce

 • do krve, bez vývodu, hormony
 • Langerhansovy ostrůvky endokrinní tkáně produkují inzulín a glukagon (udržují homeostázu-stálou hladinu cukru v krvi)
 • glukagon-zvyšuje hladinu cukru v krvi
 • inzulín-snižuje hladinu cukru v krvi

 

Játra (hepar)

 • největší žláza trávicí soustavy
 • v předním úseku brániční kopule, dextrálně (v dutině břišní)
 • hnědočervená barva v normálním stavu
 • tuhá ale křehká struktura (jako bahno)
 • kraniokaudálně zploštěná 

 

Stavba jater

 • na povrchu vazivová blána, vmezeřené vazivo, jaterní lalůčky, jaterní bky (hepatocyty)

 

Krevní oběh jater

 • (1) výživný (jaterní tepna- O2); (2) funkční (vrátnicová žíla- živiny, z nepár. org.-žaludek, střeva)
 • 7 jaterní lalůčky (centrální žíla)
 • jaterní žíla – zadní dutá žíla

 

Žlučové cesty

 • jaterní bky – žlučové kapiláry – žlučovody – (žlučový měchýř) – žlučový vývod – dvanácterník
 • žlučový měchýř fyziologicky chybí u koní, potkanů, jelenů, srnců, holubů

 

Funkce jater

 • Metabolická (zpracování a ukládání živin, glykogen, ale i tuk a vitamíny A,D,E,K a B12)
 • Detoxikační (NH3 – močovina, odstraňování toxinů)
 • Tvorba a odbourávání krve (embryonální erytropoéza=produkce červených krvinek-erytrocytů, odumírání erytrocytů, uvolňování železa)
 • Srážení krve (fibrinogen, protrombin-bílkoviny, hlavně heparin-antikoagulační látka)
 • Zásobárna krve (až 20% veškeré krve organismu)
 • Součást imunitního systému (ve stěnách jaterních cév, fagocytóza)
 • Tvorba žluče
 • Tvorba tepla

 

Žluč 

 • tvořena neustále, žluto-zlatá barva
 • shromažďována ve žlučníku, tam zahušťována a obohacena o mucin – žlutozelená barva
 • potrava ve střevě – žluč začne téci – dvanácterník
 • Složení žluče
  • voda, NaHCO3, žlučové kyseliny, hlen (ochrana sliznice), žlučová barva (bilirubin, biliverdin)
  • pH: 7,7-8,2 (zásadité)

 

Funkce žluče

 • emulgace tuků (smísení tuků s tekutou složkou)
 • aktivace lipolytických enzymů
 • umožňuje vstřebávání vitamínům rozpustných v tucích (A, D, E, K) 
 • úprava pH dvanáctníku pro působení pankreatických a střevních enzymů 
 • podporuje motorickou činnost střev
 • baktericidní vlastnosti

 

Termoregulace

 • řízena neurohumorálně (nervově a hormonálně)
 • teplota se zvyšuje: během dne (v noci klesá), s příjmem potravy (při hladovění klesá), při svalové práci, říji, vzrušení, březosti
 • tvorba tepla je zajištěna oxidací cukrů a tuků + pohyb a svalový třes
 • výdej tepla je regulován pocením, vztyčením chlupů nebo peří a rozšířením kožních cév
 • podle stálosti teploty:
  • živočichové s nestálou tělesnou teplotou (poikilotermní)- ryby, plazi, hadi
  • živočichové se stálou tělesnou teplotou (homoiotermní)-savci, ptáci
 • zimní spánek (hibernace)
 • nepravý zimní spánek (pseudohibernace)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!