Výkrm prasat a ekonomika výroby vepřového masa – Chov zvířat a veterinářství

 

   Otázka: Výkrm prasat a ekonomika výroby vepřového masa

   Předmět: Chov zvířat a veterinářství

   Přidal(a): Baruu

 

 

 

 

Výkrm prasat

Jatečné prase konečný produkt chovu

Roste intenzivněji je zralé za 6-7 měsíců

Přírůstek- předvýkrm 400g

-výkrm 700-850g

Konverze- z co nejméně krmiva co nejvíce přírůstku, ekonomická efektivnost

-2.5- 2.7kg/kg přírůstku

Průměrná hmotnost je 115 kg

 

Typy výkrmu

  • Podle kvality jatečných půlek
  1. Porkový- získává se především libová kýta, hodně jemné maso, náročné na kvalitu výživy, do 80 kg
  2. Bekonový- bílé ušlechtilé, landarasa, libová půlka- souvislá tenká vrstva podkožního tuku, do 90 kg
  3. Výsekový- nejčastější typ výkrmu u nás, produkt je maso na přímou spotřebu nebo masný výrobek, 115-120 kg
  4. Sádelný- vyzrálé maso, trvanlivé masné výrobky, sádlo- vyřazené prasnice, Mangalica do 150 kg

 

Organizace- kontinuální- nepřetržitý, prasata různého stáří, plynulé ubývání a naskladňování

-turnusový- najednou vyskladnit, najednou naskladnit

-oba typy mohou být rozděleny na předvýkrm 25-30 kg-> samotný výkrm

Konzistence KD- suché krmení- do koryta je suchá směs

-mokré krmení- smícháno s vodou

-zvlhčované krmení- prasata si sama mokří krmení

 

Ustájení

Stájové mikroklima- ovlivňuje výsledky výkrmu

Předvýkrm- 20-25C, vlhkost 60-75%, proudění vzduchu 0.2m/s

Výkrm- 18-20C, vlhkost 60-75%, proudění vzduchu 0.3m/s

Jak poznáme horko?- vyhledávají místa kde je vlhko a leží na boku)

Jak poznáme zimu?- nohy pod sebou, leží a spotřebují více krmiva

Technologie- bezstelivová, roštová s produkcí kejdy

Předvýkrm- dělíme kotec na lože a kaliště, napáječka, samokrmítko, vyhřívaný prostor, 10-20 ks pokračují i společně do výkrmu

Výkrm- celý kotec zaroštován a před korytem pás plné podlahy, napáječka, koryto

 

Krmení

Kompletní krmené směsi

Krmení řízeno počítačem

Automatické krmné boxy

Technologie- suché krmení- suchá krmná směs, omezuje se, ve stáji hodně prachu

-mokré- řízeno počítačem, rozšířené, větší žravost-> větší přírůstek, větší nároky na hygienu, 3-4 denně

-zvlhčované- suchá směs a prase si samo na směs pouští vodu, málo se používá

Technika- založeno na kompletních krmných směsí-> musí zajistit tvorbu masa

-A1- pro prasata v předvýkrmu, do 35 kg

-A2- první fáze výkrmu 35-65 kg

-A3 (CDP)- od 65 kg do konce výkrmu, nejkvalitnější

-každá směs má jiné složení

-krmit v tomto pořadí

 

Ošetřování

ZD, klid, nestresovat, náročné na začátku a na konci výkrmu, čistota kotců

 

Zpeněžování jatečných prasat

Jatečná hodnota- pro stanovení ceny zemědělských výrobků

-zajímá obchodníky a spotřebitele

Porážková prasata- zdravá, bez zranění, čistá a  12 hodin nenakrmení

Porážka prasat- dovezeme prase na jatka

-projdou veterinární prohlídkou

-uspávají se plynem

-vykrvení, opaření, vykolení, půlení

-následuje druhá veterinární prohlídka

-konečná úprava jatečného těla a potom klasifikace

Klasifikace JUT- dříve podle hmotnosti jatečného prasete

-dnes systém SEUROP

– zařazuje maso do jatečných tříd podle podílu libového masa

-pouze klasifikace s příslušnou zkouškou

 

Základní pojmy

JUT-dvě k sobě náležící půlky s hlavou, kůží, bez štětin, bez ušních a očních výkrojů, bez jazyka, bez mozku a míchy, bez pohlavních orgánů, bez orgánů břišní  a pánevní dutiny, bez bránice a ledvin, bez špárků

Hmotnost JUT- vážíme po 45 minutách od vykrvení, po celé porážce a veterinární prohlídce

Podíl libové svaloviny- udává % svaloviny z JUT

Jakostní třída- udává  podíl svaloviny v %

-naše prasata- E, U       pod 60kg JT-N/ nad 120kg JT-T

-slouží pro stanovení ceny

 

S E U R O P
60 a víc % 55-59,9 50-54,9 45-49,9 40-44,9 pod 40

 

 

Klasifikace

Požadavky- musí být spolehlivá

-snadná a rychlá, bez hygienického rizika

-nesmí snižovat hodnotu JUT

-ekonomicky nenáročná

-používá se levá půlka- do 45 minut od vykrvení

Metody- přístrojová- přístroj- choirometr- schválený a povolený přístroj, pravidelně kontrolován a testován, přesně stanovené místo

-vpichové přístroje- píchnu a ukáže %svaloviny

-ultrazvukové přístroje

-dvoubodová metoda- změří se tloušťka sádla, svaloviny a v tabulce najdeme % svaloviny

 

Označení JUT-razítko, jakostní třída, na obě půlky, na kýtu a na nožičku

 

Protokol- pro jednu skupinu prasat od 1 dodavatele, dodanou v 1 den

-číslo klasifikátora

-číslo jatek

-číslo dodavatele, datum množství prasat, váha jednotlivých JUT

-jakostí třída JUT

-protokol dostane dodavatel, musí taky zůstat na jatkách

-musí se archivovat

 

Ekonomika výroby vepřového masa

Ekonomika chovu prasat- ekonomika výroby selat

-ekonomika výkrmu

Ekonomika výroby selat

Tržní produkt kvalitní sele

Faktory- plodnost prasnice

-odstav selete

Náklady- na prasnice, odchov selat, na prasničky, největší položka- krmiva (ovlivníme nakupováním krmiva nebo vlastní zdroje), pracovní náklady, veterinární služby, plemenářský, energie, opravy technologií, prasnice stojí ročně 16-20 tisíc

Tržby-prodej selat, prodej vyřazených prasnic

 

Ekonomika výkrmu

Jatečná hmotnost 108 kg

Náklady- krmivo, veterinářství, pracovní náklady na sele, energie, mzdy

Tržby- jen za prodaná jatečná prasata

1kg 33-38kč

Faktory zlepšení- zvýšení koncentrace zvířat

-snížení úhynu

-zvýšení přírůstku

-vyšší využívání genotypu

-volba technologie

-zlepšení ZD

-kvalifikace ošetřovatele

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy