70. léta 19. století – rok 1918 – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: 70. léta 19. století – rok 1918

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Kateřina Bažantová

 

 

1) ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ

– změny v organizaci výroby – příčina: hospodářská krize -> příčina: nadvýroba

-> vznik monopolů – nejnižší stupeň = kartel

možnost spojení v 1 velkopodnik:

a) dohodou vlastníků -> a.s.

b) silnější odkoupí slabší

=> období MONOPOLNÍHO KAPITALISMU

 

technicko-vědecká revoluce = vědy zasahují přímo do výroby

a) pokrok ve vědách:

– fyziky (Einstein, Tesla, Röntgen), chemie (Mendělejev), biologie (Darwin, Mendel), lékařství (Pasteur)

b) nové zdroje energie:

– ropné produkty

– elektřina -> vyřešení problémů výroby (Kaplan); elektromotor (Tesla)

– chemický průmysl -> koks, svítiplyn

c) nová průmyslová odvětví

– chemický – Spolek pro chemickou a hutní výrobu Ústí n. Labem – J. Schicht

– elektrotechnický – T.A. Edison, Křižík, Siemens

– zbrojní

d) změny v dopravě:

– kolo -> motocykl – Laurin a Klement

– automobil (z kočáru) – Benz

 – pneumatiky – Dunlop

– tramvaj – Křižík

– velké ocelové lodě (Titanic)

– kanály (Suezský, Panamský)

– letectví – vzducholoď – Zeppelin

– letadlo (X dopravní) – Blériot, Kašpar, Wrightové

e) změny ve spojích

– telefon – Bell

– bezdrátová telegrafie – Popov

– kinematografie – Kříženecký, Lumiérové, Ponrepo

– fonograf -> gramofon – Berliner

 

2) ZMĚNY VE SPOLEČNOSTI

– konzervatismus (šlechta, církev) -> upadá

– liberalismus (buržoazie) -> prosazen v celé Ev. => konstituční monarchie, republiky (x Rusko – revoluce 1905)

– nacionalismus – částečné prosazení

– nenaplněn v: R-U (x krom Maďarů)

Poláci, Irové, Židé -> sionismus (x antisemitismus; Dreyfusova aféra)

-> v čele sionismu T. Herz

-> vlastní stát v Palestině x Arabové

-> tvorba samosprávných vesnic

 

– socialismus:

A) marxismus (=leninismus) = zestátnění prům. podniků

> rozvoj z V.I. Lenina (revoluce -> nastolení diktatury bolševické strany)

B) reformismus = přijmout soc. zákony

-> hl. p. – E. Bernstein (revoluce pro získání volebního práva -> volby -> soc.-dem.)

C) křesťanský soc. = výzva papeže Lva XIII. k respektu k dělníkům (na základě Bible)

-> volby (křest.-soc. strana)

-> nutné všeobecné volební právo (boj za to)

-> demonstrace (Chicago – 1. května 1889 -> svátek práce)

-> dosažené (cca 1900) -> reformismus a kř. soc. se dostává do vlády => vznik soc. zákonů

+ hnutí žen za rovnoprávnost – vzdělání, volební právo (ve VB = sufražetky)

 

3) ZMĚNY V POLITICE VELMOCÍ

– technicko-vědecká revoluce -> potřeba více surovin + nových odbytišť

+ potřeba uplatnit zvýšenou populaci

=> zájem o kolonie -> imperialismus (obsazovaní, financování, budování)

A) obsazování nových území – výchozí situace

– Amerika – Kanada – VB

– zbytek – nezávislý

– Asie – Indie – VB

– Indočína – Fr.

– Indonésie – Niz.

– Austrálie – VB

X R-U, Něm., It., USA, Jap., Rusko -> nemají nic

=> nové kolonie – Afrika

-> průzkum (D. Livingston, E. Holub)

=> Libye, část Somálska -> It.

V, J-Z – Něm.

X nejvíc opět VB a Fr.

 

B) boje o kolonie

     – Afrika – VB – Búrská válka – obsazení J

-> myšlenka: C. Rhodes – vytvoření pásu kolonií S->J

x Fr. myšlenka: pás kolonií

=> střet ve Fašodě (expedice) -> dohoda (Fr. Ustoupila a získala Tunis a Maroko)

x zájem jiných států -> VB, Fr. x Něm., It.

   – Blízký východ – ropa -> velký zájem

– VB x Něm.

– Dálný východ – Čína -> Čínsko-Japonská válka (1894-95) -> výhra J., získání Tchajwanu

-> pronikání velmocí do Číny

-> Rusko-Japonská válka (1904-05) -> výhra J., získání Korey

– Filipíny – USA

    – Balkán = „Evropský sud prachu“

– patří Turecku (= „malomocný muž na Bosporu“)

-> Rusko-Turecká válka (1877) – výhra R.

x 1878 – Berlínský kongres -> Rusko donuceno ke stažení se -> R-U obsazuje Bosnu a Hercegovinu

=> R-U x R

VB, Fr., R. x It., N., R-U

 

RAKOUSKO-UHERSKO

– 1800-1848 – František II., Ferdinand V. Dobrotivý

– metternichovský absolutismus -> konzervatismus X liberalismus, socialismus, nacionalismus

=> revoluce

– 1848-1900 – František Josef I.

– bachovský neoabsolutismus

– 1918 – rozpad R-U

 

FRANTIŠEK JOSEF I.

– konstituční monarchie

1) vnitřní politika – Předlitavsko

a) vláda – E. Taaffe (předseda vlády)

-> bez programu, řeší věci postupně a odděleně -> úspěch

-> sociální zákony = 1888 – úrazové a nemocenské pojištění

 

b) parlament – Říšská rada

– aktivní politika Staročechů a Mladočechů -> ústupky od vlády

-> tzv. drobečková politika

Př. Streymayerova jazyková nařízení = vnější úřadování v jazyce podání

Rozdělení pražské univerzity – česká/německá

Jednání o punktacích (nárůst rozporů Čechů a Němců -> rozdělení na české a německé okresy X nevýhoda => rozpad Staročechů

1897 – všeobecné volební právo

1907 – rovné volební právo -> socialistické strany v parlamentě

 

Liberalismus Nacionalismus Socialismus Jiné
Staročeši (F. Rieger)

Mladočeši (Grigerové)

-sociální demokracie

-> celorakouská (V. Adler)

-> československá (J.B. Pecka)

-křesťansko-demokratická strana

 

-agrární strana

(A. Švehla)

-realistická strana

(T.G. Masaryk)

                       -národně-sociální strana

-pokrokové hnutí (Omladina)

 

2) zahraniční politika

– 1888 – získání Bosny a Hercegoviny

– součást trojspolku -> centrální mocnosti (N., It.)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy