Napoleonské války – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Napoleonské války

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tristine

 

 

 

NAPOLEON BONAPARTE  (1769 – 1821) „Malý Korsičan“

* na Korsice, zemřel na svaté Heleně

 • Vystudoval dělostřelectví
 • 1792 zásluha v bitvě u Valmy proti Rakousku a Prusku
 • 1793 uhájil před Brity pevnost Toulon
 • 1795 potlačil povstání royalistů
 • Při svém tažení 1796 zakládal loutkové státy = sesterské republiky:
  • Holandsko – Batávská republika
  • Švýcarsko – Helvétská republika
  • Itálie: Cisalpinská (Milán), Ligurská (Janov), Parthenopská (Neapol), Cispadanská (Modena), Římská (Vatikán) republika
 • Boje s Rakušany – 1797 porážka R. à mír v Campo Formio
 • 1798 dorazil do Egypta (kvůli ovládnutí obchodních cest do Asie – vliv VB)
  • Champollion objevil Rossetskou desku a rozluštil hieroglyfy
  • 1798 u Abukíru – proti Britům – vítězí; Horatio Nelson
 • 1799 hrozí převrat proti direktoriu à se vrací do Francie, potlačil jakobínské spiknutí
  a svrhl sám direktorium àVláda 3 konzulů – sám je 1.konzulem

  • Vydána nová ústava – občan. Práva a majetkové poměry jako za revoluce
 • 1801:
  • uzavření konkordátu s papežem
   • Zrušena přísaha duchovních x nechal si zkonfiskovaný majetek a malý vliv
  • Zavedení školského systému a Banque de France
 • Obklopen schopnými lidmi – šéf policie: Joseph Fouché (3 režimy), opíral se o armádu; centralismus; cenzura
 • 1802 doživotní konzulát
 • 1804 se korunoval císařem, vydání Code civil
 • 1805 počátek tažení a válek; nepřátelé: VB, Prusko, Rakousko, Rusko
  • u mysu Trafalgar (námořní) – admirál Nelson (padl) x Francie bez Napoleona (táhl na Slavkov) à vítězství Britů
  • u Slavkova =bitva tří císařů: Napoleon, Alexandr I. (vojevůdce Kutuzov), František I.
   • Vítězství N. proti nejednotné přesile
 • 1806 došel do Berlína, porazil Prusy a zrušil SŘŘ à * Rýnský spolek; František I. – císař rakouský
 • 1807 kontinentální blokáda v Tylži
  • Hospodářská blokáda Anglie (export x import)
  • Chtěl nahradit angl. Zboží francouzským x nekvalitní àvlastní výroba zemí (u nás *cukrovary)
 • 1808 vtrhl do Španělska
  • Šp.vedl ministr Godoy x povstání proti němu àsesadil G. a obsadil Šp. (Portugalska se bál – spojenci Anglie) àdosazen Josef Bonaparte(bratr) – kruté zacházení Fr. se Šp. àpovstání – partyzánský odboj = guerillaàmsta Fr. inspirace: F. Goya – Hrůzy války (povstání v La Moncloa)
 • 1812 tažení do Ruska – záminka: porušení kontinentální blokády
  • Vlastenecká válka Rusů
  • u Borodina – nerozhodná; Napoleon x Kutuzov
  • Rusové: taktika spálené země àtenčení zásobàruská zima – N.vojáci nepřipraveni
  • Před příchodem N. do Moskvy ji R. vyklidili a zapálili à při návratu N. nucen jít zpět spálenou zemí
  • u Bereziny – porážka N., nejkrvavější b.
 • 1813 u Lipska = bitva národů
  • Napoleon poražen: Rusové, Rakušané, Prusové, Švédi, Britové
 • 1814 kapitulace N. à deportován na Elbu
 • 1814 – 15 Vídeňský kongres: uspořádání Evropy po napoleonských válkách
 • Ve Francii restaurace Bourbonů, nástup Ludvíka XVIII.
  • konstituční monarchií, sílí vliv církve, návrat emigrantské šlechty (bez návratu majetku)
 • 1815 utekl z Elby à Stodenní císařství (20.3. – 22.6.) – podpora Fr., formování opozice
  • u Waterloo – N. poražen: Wellington, Blücher (pruský generál)
 • Abdikace N. ve prospěch syna Napoleona II. à odvezen na Svatou Helenu (ostrov v Atlantiku), zajatec VB – 1821 zemřel (arzenik?)


1 komentář u „Napoleonské války – maturitní otázka z dějepisu“

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy