Adaptace a maladaptace na nemoc – psychologie

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Adaptace a maladaptace na nemoc

   Předmět: Psychologie a komunikace

   Přidal(a): Marek Braun

 

Adaptace a maladaptace na nemoc

1) adaptace pasivní

 • člověk se dané situaci přizpůsobí

2) adaptace aktivní

 • člověk si danou situaci přizpůsobí sobě a svým potřebám ­

 

Maladaptace

 • opakem adaptace
 • jde o způsob chování, jímž se nemocný člověk brání negativnímu prožívání ­
 • chování P/K může být přiměřené nebo nepřiměřené ­
 • vždy se ptáme PROČ ­> pak teprve jeho chování hodnotíme ­
 • maladaptace má podobu AGRESE nebo ÚNIKU

 

Formy maladaptačního chování ­

 • EGOCENTRISMUS
  • slouží k upoutání pozornosti na vlastní osobu ­
  • u dětí se setkáme s nápadným chováním –pláčem nebo křikem ­
  • u dospělým má projev skrytou formu – vyzývavé chování, úprava, oblečení ­
  • dospělý P/K si stěžují na zdravotnický personál i na spolupacienty ­

 

 • IDENTIFIKACE
  • ztotožnění se s osobností druhého pacienta ­
  • může mít jak kladný tak záporný význam ­
  • kladný – když se ztotožní s P/K, u něhož došlo ke zlepšení zdravotního stavu ­
   • P/K přebírá optimismus a názory druhého P/K ­
  • záporný – identifikace spočívá v přebírání negativního postoje od P/K se zhoršujícím stavem ­

 

 • RACIONALIZACE
  • P/K ospravedlňuje své chování v situaci, kdy selhal ­
  • odstraňuje tak nepříjemné emoce
  • př. P/K se bojí jít na vyšetření, bojí se a zdůvodňuje to tím, že ho doktor bude mít za simulanta ­

 

 • KOMPENZACE
  • P/K se snaží svůj zdravotní hendikep vykompenzovat úspěchem v jiné oblasti ­
  • P/K si nachází nové aktivity, které vedou k jeho seberealizaci ­

 

 • PROJEKCE
  • promítáme své pocity, chyby, obavy do druhého člověka ­

 

 • HOSTILITA
  • jde o hrubé, vulgární chování P/K vůči svému okolí ­

 

 • REGRESE
  • jde o návrat na nižší vývojový stupeň ­

 

 • NEGATIVISMUS
  • pasivní forma ­> odmítám terapie, léků, komunikace, zdravotního personálu ­
  • při aktivní formě dělá P/K pravý opak toho, co po něm požadujeme
  • odmítá spolupracovat