Algoritmus, algoritmická složitost

informatika

 

Otázka: Algoritmus, algoritmická složitost

Předmět: Programování, Informatika

Přidal(a): Ondřej Rethy

 

Algoritmus

 • Z obecného hlediska se jedná o „přesný návod nebo postup pro vyřešení konkrétní úlohy“
 • Název je od perského matematika Al-Chorezmí (9. století)
 • Teoretický princip řešení programu (nejen programu, ale i například skládání rubikovy kostky)
 • Například kuchařka je též algoritmus pro kuchaře na přípravu jídla
 • Základní vlastnosti algoritmu
  • Elementárnost
   • Rozložit problém na co nejmenší prvky a ty poté řešit
   • Například úklid pokoje
    • Nejdříve sebrat oblečení, poté utřít prach, poté vyluxuovat, přemístit věci atd.
  • Konečnost
   • Algoritmus musí končit
   • Například úklid pokoje
    • Algoritmus musí někdy dojít k závěru, že je pokoj uklizen
  • Obecnost
   • Algoritmus by měl být obecný, tzn. Aby šel použít na více podobných řešení.
   • Například úklid pokoje
    • Musí jít tedy na všechny typy a rozměry pokojů
  • Determinovanost
   • Stejné úkony udělají za stejný čas
   • Například úklid pokoje
    • Necháme 2 roboty uklízet identický pokoj s identickým nepořádkem => Výsledek bude naprosto identický a za stejný čas
  • Determinismus
   • Každá část znamená přesně danou věc
   • V programování se s tím nemusíme tolik často setkávat
   • Například úklid pokoje
    • Sebrat oblečení musí přesně znamenat sebrat oblečení tím a tím způsobem.
  • Výstup
   • Každý algoritmus by měl být výsledek
   • Například úklid pokoje
    • Chceme aby tento algoritmus měl jako výsledek uklizený pokoj
 • Metody návrhu
  • Shora dolů (X->x)
   • postup řešení rozkládáme na jednodušší operace, až dospějeme k elementárním krokům.
  • Zdola nahoru (x->X)
   • z elementárních kroků vytváříme prostředky, které nakonec umožní zvládnout požadovaný problém.
  • Kombinace obou
   • obvyklý postup shora dolů doplníme „částečným krokem“ zdola nahoru tím, že se například použijí knihovny funkcí nebo vyšší programovací jazyk

 

Algoritmická složitost

 • Udává rychlost algoritmu vzhledem k množině vstupních dat
 • Dvě hlavní zaměření
  • Paměť
  • Čas
 • Faktorialová, exponenciální, kubická, kvadratická, lineární, logaritmická

 

Rekurze

 • Je volání funkce z funkce, která ještě nedokončila svůj průběh
 • Z důvodu konečnosti musí být volání podmíněné (memory overflow)
 • Funkci můžeme volat:
  • Přímo
  • Nepřímo
 • Podprogram může být volán jednou nebo vícekrát
  • Lineární rekurze
  • Stromová struktura (zakořeněný strom, binární)

 

Náhodnost

 • Náhodné algoritmy se snaží nalézt řešení problému náhodným rozhodováním o svém postupu
 • Při vytváření musíme dokončit všechny, směry, kterými se může program vydat
 • Program se rozhoduje několika způsoby:
  • V každém uzlu rozhodne postup náhodně
  • Na začátku vybere jeden z deterministických algoritmů
 • Generování pseudonáhodných čísel – Kongurentní generátor


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy