Alpské země – Rakousko, Švýcarsko – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Alpské země – Rakousko, Švýcarsko

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

 

Přírodní podmínky

Povrch

– 2/3 povrchu tvoří Alpy,  postupují od Ženevského jezera až k Vídni, dosahují výšky 3 – 4 000 m
→vyšší jsou ve Švýcarsku (nej. hora Monte Rosa –  4 633m (Pevninské Alpy na J)
→ nej. hora Rakouska –  Grossglockner (3 797m) v pásmu Vysoké Taury

-vrcholky hor jsou zaledně ledovcová údolí a  jezera (Ženevské, Neuchâtelské, Curyšské, Bodamské,  jezera v Solné komoře u Salzburgu)

– jsou zde prudké řeky (energetika) a lesy

– Alpy jsou dobře prostupná pohoří – vedou tudy komunikace spojující střední a jižní Evropu tunely
(Brennerský průsmyk mezi RK a Itálií, železniční Simplonský tunel, Sv. Gotthard (ŠV-Itálie)
-menší část RK a ŠV tvoří plošiny a nížiny: Švýcarská plošina (S a SZ), Vídeňská pánev a Podunajská nížina (SV RK).

 

Podnebí a vegetace

-závisí na nadmořské výšce –  nižší polohy teplejší (Podunajská nížina, Vídeňská pánev, jižní svahy Alp, chráněná
údolí kolem Rýna, Rhôny …) → jsou tu ovocné sady a vinice, pěstuje se pšenice a ječmen
– největší srážky na návětrných svazích hor
– typický fén – místní teplý a suchý  vítr, vane na jaře a na podzim ve Švýcarsku  z hor dolů do údolí,
způsobuje rychlé tání sněhu a ledovců→ povodně
– vegetace od listnatých lesů k jehličnatým (z nížin do hor)
-nad horní hranicí lesa jsou alpské louky –  chráněné léčivé rostliny (alpská protěž, hořec) +využívají se k chovu skotu na mléko
-J část  ŠV spíše středomořská (cypřiše, fíkovníky)

 

Řeky a jezera

-jsou většinou prudké

-největší řeky:

  • Rýn (pramen ve ŠV)
  • Dunaj (přítoky Inn, Ill, Dráva)
  • Rhôna (pramen ve ŠV)

-využívají se k výrobě elektrické energie –  v RK zajišťují 75% a ve ŠV 60% elektřiny
-Rýn a Dunaj využity pro dopravu  – Rýn je splavný od Basileje, Dunaj po celý úsek v RK
-jezera jsou ledovcová  s průzračnou vodou
Neziderské jezero –  mělké mírně slané stepní jezero obklopené bažinami, leží větší částí v RK při hranici s Maďarskem

 

Švýcarsko

-rozloha: 41 000km²

-počet ob.: 8 mil. obyvatel
-malý stát, patří k nejbohatším na světě
-neutrální stát – od 17. století nevstoupil do žádného válečného konfliktu, odmítá vstupovat do mezinárodních
organizací (např. do OSN vstoupilo až r. 2002!)
-účastní se činnosti řady organizací – finančně přispívá, poskytuje sídlo řadě institucí ( Ženeva –evropské sídlo OSN,
Bern), pořádá mnoho mezinárodních konferencí
-mezinárodní červený kříž – založen Švýcarem Henry Dunantem r. 1863 (tím získal jako první na světě Nobelovu cenu
míru), jeho vlajka je odvozena ze švýcarské – červený kříž v bílém poli
-kantony a 4 úřední jazyky
-švýcarská armáda a milice – velmi dobře vyzbrojená a organizovaná armáda, profesionální vojáci,povinný vojenský výcvik dlouhý 21 týdnů
banky a pojišťovny, železnice, proslulé výrobky – sýry, čokoláda, hodinky, švýcarský nůž, léky

 

Administrativní a jazykové dělení

-ŠV je federativní republika, rozdělena na 26 kantonů a polokantonů
-každý kanton má vlastní ústavu, parlament i vládu
– nejvyšší moc ve státě představují občané, těm jsou podřízeni politici i politické orgány (pokud s nimi nejsou občané spokojeni, odvolají je okamžitě)
-všechny významnější otázky se řeší referendem (přímá demokracie)
-spolková vláda sídlí v Bernu

-Jazykově se Švýcaři dělí na:

německy mluvící – 64% obyvatel

francouzsky mluvící – 20% obyvatel

italsky mluvící – 7% obyvatel

rétorománsky mluvící – 0,5% obyvatel (rétorománština se uměle udržuje)

 

-v každém kantonu je 1 jazyk úřední, ale některé úřady pracují dvojjazyčně (N, FR)
-ostatní obyvatelé (cca. 9%) mluví jako svým mateřským jazykem
-Švýcaři dělí i nábožensky – 40% katolíci, 35% protestanti
-ŠV je také známo vysokým věkem dožití – ženy se dožívají 84 let a muži 78 let (ČR: 80/74)

 

Cizinci ve ŠV

-dnes tvoří přes 20% obyvatel (2. nejvyšší podíl v Evropě)
-Francouzi, Němci (často dojíždějí přes hranici za prací), obyvatele bývalé Jugoslávie, Itálie a Portugalska
-ve velkých městech ještě vyšší podíl – např. v Ženevě tvoří cizinci 38 % obyvatel

 

Hospodářství

-založeno na malých a středních firmách, které vytvářejí přes 90% HDP.
-zaměřeno na obory s malou spotřebou surovin a materiálů (nemá totiž žádné významné suroviny) a s vysokým podílem kvalifikované práce
-výhodou je levná el. Energie, takže si ŠV může dovolit i energeticky náročnou výrobu hliníku

 

Průmysl

strojírenský – přesné strojírenství (obráběcí stroje), jemná mechanika (hodinky), optika, zdravotnická technika a
lékařské přístroje, automatické měřící přístroje, zbraně
chemický – léky, vitamínové doplňky      textilní                 potravinářský – mléko, sýry, jogurty, čokoláda
-firmy:                 hodinky (Rolex, Swatsh, Omega, Tissot)                zbraně (SIG Sauer)
nože (Wenger, Victorinox)                                        čokoláda (Lindt a Toblerone)
potraviny (Nestlé – nej. potravinářská firma na světě, v ČR vyrábí např. Granko, Nescafé, Bonpari,
Studentskou pečeť, Maggi)

 

Služby

-hlavně bankovnictví (důsledné dodržování bankovního tajemství) – Curych

-lázeňství a cestovní ruch (lyžařská centra –  David, Zermatt, Svatý Mořic)

-ve ŠV má sídlo mnoho vědeckých a výzkumných společností (CERN aj)
-doprava  – hustá sít kvalitních silnic a dálnic,  kvalitní železniční dopravou (v rovinách jezdí vlaky až 200 km/hod.)

 

Zemědělství

-založeno na malých rodinných farmách, zaměstnává pouze 3% lidí
znaky:   vysoká produktivita práce          specializace se na chov skotu na mléko na alpských pastvinách pes léto
-rostlinná výroba zaměřena na pěstování krmiv, obilí, brambor, cukrovky,  ovoce (jablka, třešně), zeleniny a vína.

 

Hospodářské oblasti a velká města

-nejvyšší koncentrace obyvatel i hospodářství  ve Švýcarské plošině, ale žádné rozsáhlé pr. oblasti či města

-největší města:               Curych (360 000 ob.)                     Ženeva (190 000 ob.)                    Basilej

Bern (130 000)                                Lausanne

 

RAKOUSKO

-rozloha:              84 000 km²                                      -počet ob.:          8,4 mil. obyvatel

stát, s nímž byl dlouho spojen osud českých zemí (R-U) – společné dějiny a vládci (Marie Terezie, Josef II., František
Josef a Alžběta Bavorská – Sissi)

-spory s ČR o Temelín (RK si v referendu odhlasovalo zákaz jaderné energetiky)
– federativní republika složena z 9 spolkových zemí
-neutrální země od r. 1950 (při obou světových válkách po boku Německa prohrálo, po skončení 2. světové války proto bylo až do r. 1955 pod okupační správou spojeneckých vojsk).

 

Obyvatelstvo

-národnostně jednotné – pouze ve Vídni a při hranicích malé menšiny
-většina obyvatel žije na východě v úrodných nížinách a ve Vídeňské pánvi.
-Vídeň má 1,5 mil. obyvatel (1/5 RK)  – kulturní a historické město, byla hlavním městem monarchie, mnoho památek, průmyslové a dopravní centrum (Dunaj, významné letiště)

 

Hospodářství

-RK je člen EU (euro)
-levná el. energie a nerostné bohatství:
magnezit (1. na světě),  tuha, soli kaolín, barevné rudy (wolfram, olovo, zinek), železná ruda
ropa a zemní plyn (u Vídně), hnědé uhlí

 

Průmysl

-hutnictví železa a hliníku – z poloviny na vývoz, hlavně v Linzu

-strojírenství – důlní a hutní zařízení, stavební stroje, elektrotechnika a elektronika, optika, obráběcí stroje, terénní a
vojenská auta (Vídeň, Salzburg)

-chemický – hnojiva, plasty, umělá vlákna, petrochemie (OMV ve Vídni)
-potravinářský

-dřevozpracující a papírenský – RK má 4. nejvyšší podíl lesů na ploše státu v Evropě (40%) → výroba hudebních
nástrojů, tužek, pastelek a nábytku, vývoz papíru i řeziva

-sportovní zboží – výrobce lyží (Blizard, Fischer, Atomic, Head)

 

Služby

-hlavní  cestovní ruch (podíl na HDP v Evropě – 8-9%) – historické památky, kulturní akce a hudební festivaly, lyžování

 

Zemědělství

-zaměstnává 7 % obyvatel,  ale obdělává jen 18 % plochy země
-znaky:                 intenzivní modernizace                 nové zemědělské metody
– ve výrobě zrnin a zeleniny je země ze 75 % soběstačná
-většina orné půdy v nížinách na V (cukrovka, kukuřice, ječmen, pšenice, zelenina)
-největší plochy vinic má Dolní Rakousko a Burgenland (ale jsou i ve Vídni)
-převažuje živočišná výroba  –  chov skotu na mléko i maso, chov  vepřů na V země

 

Hospodářská střediska

Vídeň – soustřeďuje 40%  průmyslu

Linec – přístav na Dunaji, velký hutnicko-chemický kombinát

Graz (Štýrský Hradec)

Innsbruck – lyžařské centrum

Salzburg – rodiště Mozarta, hudební festivaly

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!