Anglická průmyslová revoluce – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Anglická průmyslová revoluce

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Monika Kaplanová

 

 

-> Anglická průmyslová revoluce = Zavádění strojů = náhrada lidí za stroje = technologický převrat

 

Anglie byla napřed o několik generací, protože měla:

 • Obrovské obchodní kontakty = měla peníze (kapitál)
 • Levná pracovní síla = přišla k ní z procesu ohrazování
 • Měla soustředěné manufaktury = jeden člověk dělá jednu věc a práce je rozdělena na hodně malých úseků = jeden malý kousek by se dal v budoucnu nahradit strojem

 

1. Fáze 1764 – 1784 (počátek průmyslové revoluce)

 • Začala v textilním výrobě
 • Nejstarší stroj: spřádací stroj = vynalezl ho Hargreaves
 • Objevují se první továrny, kde se nachází spřádací stroje
 • První stroje měly slabinu v pohonu = byly poháněné vodou = omezovalo to stavitele v tom, kde mají továrnu postavit

 

2. Fáze 1784 – 1815

 • Parní stroj = 1784 James Watt = nejvýznamnější vynález této epochy
 • Prudce se rozvinula průmyslová revoluce = objevují se i nové stroje
 • Tkaní se zmechanizovalo
 • Rozvoj dopravy, hornictví, hutnictví
 • Vynalezl se parník = 1807 Fulton
 • Parní lokomotiva = 1814 Stephenson

 

3. Fáze 1815 – 1830 (vítězství průmyslové revoluce)

 • Stroje vyrábí stroje
 • Anglie je velmoc = zásobuje svět kvalitním laciným zbožím
 • 1827 = Josef Rössel = Lodní šroub

 

Důsledky:

 • Ovládá kolonie = nikdo jí nekontroluje
 • Rychlá urbanizace = vznik velkých průmyslových měst = lidé se stěhují do měst
 • Dělníci nejsou moc potřeba = nízké platy = pracují i malé děti
 • Ludd = dělník, co první začal rozbíjet stroje = Luddismus = lidé rozbíjí stroje
 • Bída, znečištění


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy