Aristoteles – maturitní otázka

 

   Otázka: Aristoteles

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kolda

 

ARISTOTELES (384 – 322)

literatura

 • Patočka – Aristoteles
 • Neubauer – z hlediska přírodních věd

– venkovan „vidlák“
– narodil se na severu – Staglira – město – severní cíp Řecka na hranici s Bulharskem
– tatínek lékař – konal i služby pro makedonský královský dvůr
– když mu bylo 15/16 let, vydal se do Athén, přihlásil se do Platonske akademie, kde byl 20 let
– talent se zobrazil brzy, byl pověřován Platonem, aby měl i své kursy

 

Protreptikos

 • napsal v 17
 • ještě platontější než platon
 • vztah těla a duše, jako živole (?) a mrtvoly
 • etruské popravování – přivázali živého člověka k mrtvole a hodili ho do tmy

 

– jak dospívá Platónský vliv polevuje
– Platon – duch básnický, duchovní metafory
– Aristoteles – strohý, empirický, systematik, typ vědce, sedí doma a zkoumá
– píše nudněji než Platon ale přesně
– Nietsche – „Každý člověk si vybírá filozofa podle své nátury/povahy“
– Němec – Platon, Angličan – Aristoteles,
– Platon – ovlivní vrcholnou antiku ranného křesťanství (12.st.)
– 17.st. – zlom, nový typ myšlení
– rozpor k Platonovi – Aristoteles upozorňuje na ukvapené závěry, nesrovnalosti (např. každý potřebuje něco vlastnit, rodinu) -> má věcné poznámky
– dává přednost prověřeným faktům než spekulativní práci

 

Hermaiás

 • hra, jméno hlavní postavy – řecký mladík, vstoupil do perských služeb (přišel kvůli tomu o své mužství) -> otvírá se mu dost slibná kariéra (služba v polygamních rodinách) -> dostal se až ke správci jedné provincie (Roada) – místodržící.
  Aby si vykompenzoval kastraci -> věnuje se filozofii a moci. Dostane místo na hraní – filozofové si mohou zavést ideální stát (je to jen hra) – vrchním pánem je Hermaiás
 • uprostřed této hry dostane Aristoteles nabídku aby byl učitelem Alexandra Makedonského

 

vytvořil třídu předních šlechtických chlapců
– Alexandr je zde jeden mezi rovnými
– A mu poskytl nadstandartní vzdělání
– povahově píše Alexandr spíše jako Platonovo dítě
– SOFROSYNÉ – cit pro míru, uměřenost, vybalancování protikladů, když máš po něčem touhu -> chtěj opak , dostaneš kompromis, uklidnění
dokonalý člověk je člověk bez velkých tužeb, uměřený, vybalancovaný
– Alexandr – stále mu psal, posílal mu vzorky (květin, půdy…)ze svých cest -> rozšířila se zoologie
– jinak je mezi nimi chladný vztah (Alexandr nechal popravit Aristotelova synovce/bratrance)
– jednal proti vší uměřenosti – boj s Peršany – nabídli mu dobrou dohodu (v Makedonii), odmítl a dobil je
– vychovatelství zajistilo Aristotelovi finančně život
– v Athénách koupil pozemek poblíž Platonskému, předměstí zasvěceno Apollonovi – LYKEIOS

 

– LYKEION

 • předměstí
 • založil školu – Lykeion (lyceum – latinsky)
 • nemá takovou životnost jako platonská akademie
 • připomíná akademii věd
 • rozděluje ji do oborů – metafyzika, zoologie, geografie, historikové, botanika
 • Aristoteles sbírá všechny oblasti
 • značný věhlas

napsal spoustu věcí – formální povídky (žádné drama, obraznost)
– díla

 • Analytika
  – 1.autor velkého soustavného systému, něco jako logika, zkoumá co to znamená pojem pojmu, výroky, argumentování
 • Poetika
  – zkoumání specifických typů lidských projevů
  – teorie literatury a umění vůbec
 • Etika Nichomachova
  – zabývá se etikou, uspořádal to Nichomach
 • Politika
  – zabývá se politkou (překvapivě :D)
 • Fyzika
  – zabývá se…čím asi 😀
 • Metafyzika
  – co fyziku přesahuje, autorem pojmu „metafyzika“ je Aristoteles
 • napsal toho více, ještě drobné spisky…

 

323 – umřel v Babylonu Alexandr Makedonský

 • ke stáru zblbnul(stejně jako Napoleon) (takový úspěch se nedá zvládnout)
 • AM – megalomanie – přišel za ním sochař, navrhnul že založí nové město, uprostřed hora – vytesána do jeho podoby (řekové neradi zbožšťují lidi -> rozpaky) (v Americe sochy vytesané z hor) -> Alexandrovi to přišlo zajímavé, chtěl to udělat ale pak umřel
 • jeho říše se štěpí, 40 let války
 • Makedonská okupace je v Řecku nenáviděná (Aristoteles je spřáhnutý s Makedonci, bere jejich peníze)
 • když AM umřel, celé řecko pohltila proti-makedonská vlna -> padaly hlavy (trvalo to asi rok) , naštěstí Aristoteles přežil
 • Athény chystaly proces (stejný postup jako u Sokrata) – bezbožný, kazí mládež
 • on se to dozvěděl a v noci utekl „Neutíkám ze strachu, odcházím proto, aby Athény nespáchaly podruhé vraždu na filozofii“
 • dlouho potom už nežil, Athény se uklidnily
 • měl manželku a 3 děti – empiricky koriguje Platonovy představy o rodině

 

jako první se věnuje soustavně jazyku
jazyk – jeho nejvlastnější médium – hledáme slovo, pocítíme když ho najdeme – pod jazykem ještě něco je
– jazyk se nerovná myšlení ale je pro myšlení nezbytný
– bez média není myšlení – médium – jazyk, zrak, sluch
– zabývá se myšlením na základním médiu – jazyk – řečtina
– precizování jazyka – 1. systém logiky v dějinách
– POJEM – potřebujeme jasně definovaná slova, které používáme v konkrétním významu, pojem pojmů
– PREDIKACE – subjekt + predikát (přísudek) – predikované věty (něco přisuzujeme činiteli) stavíme do vzorců – SYLOGISMUS – 2 x premisy (předpoklady), 1 x konkluze (závěr)
– cokoliv je černé je havran, jsem černý -> jsem havran (logicky správně, empiricky blbost)
logické soudy- zákon totožnosti A=A, zákon rozdílu A≠B (náboženství – bůh trojjedinej – logicky blbost -> člověk musí přijmout víru)

-KATEGORIE – základní způsob jak jazyk zrcadlí bytí, systém gramatiky (podst.jm.,příd.jm., subjekt, predikát, doplněk) -> veškerá gramatika evropských jazyků kopíruje kategorie Aristotela

 

 • 1) Substance = podstata
  – stálé jsoucno, které se nějak chová, má vlastnosti
  – svět se stává z věcí – stálá jsoucna
  – na základě stojí nějaké další určení
  – jazyk má substantivní vlastnost/charakter – substantivum = podstatné jméno
  – lidská jednotka zrcadlí svět tímto způsobem

 

 • 2) Akcidentální kategorie
  – Akcident = případek
  – něco připadá k substanci (podstatě)
  – dalších 9
  – substance je hlavni
  – Kvalita – jakost
  – kategorie, která patří do akcidentálních kategoríí (dobrý salám)
  Kvantita – kolikost
  10 dkg dobrého salámu
  – Kde?
  Kdy?
  Poloha
  – hroch se na břehu Nilu (kde) povaloval na břiše (poloha)
  Činnost
  – aktivita, hybnost (rozdíl mezi vázou a veverkou)
  – Trpnost – pasivní
  – Habitus = jmění
  – něco co jsoucno k sobě přidá během bytí, a stává se jejím součástí (vzdělání – není to přítomno, ale je to naší součástí
  -přidáváme něco co tam dřív nebylo a pak se stává součástí substance
  jednu Jarík Tullius zapomněl

Ontologické mody – způsoby jak být / existovat

 

Čas

 • Aristoteles – 1.myslitel který si otázku ohledně času přímo položí
 • když se člověka neptáš co to je tak tomu rozumí, ale když se člověk zeptá co to je? – nejde odpovědět
 • zabývá se tím fyzika od Einsteina
 • temporální úvahy
 • proč Platon neřeší časovost – věnuje se duši, ta je věčná, platonův čas je cyklický, pozůstatky (hodiny – kruh, den a noc, svátky – Ježíšek, Olympiády, Velikonoce – každý rok umře a každý rok se narodí), není fatální, neničí nás, čas lidstvo spíše bere jako nepřítele (bere věci, ničí) , metafyzická jistota – věčná
 • soustavná filozofie času (píše o tom ve Fyzice)
 • co to je čas? – Fantasma (fantasmagorie), je to složité
 • z čeho se čas skládá? – požitky z minulého (už není), přítomného (nemáme), budoucího (ještě není)
 • dokonalá přítomnost – věčnost
 • přítomnost nikdy nemáme
 • -> skládá se z něčeho, co už není, ještě není nebo se nedá zachytit
 • rozbor nám moc nepomůže -> můžeme ho rozložit? (àokamžik/vteřina)
 • můžu si myslet že se čas skládá z malých jednotek (už v Presokratice)
 • jedna vteřina přechází v druhou -> vteřina není
 • ztrácí hranici, jedno se přelévá do druhého -> kontinuum -> čas se nesestává z jednotek – jsou to slova (my si to tím zpraktičňujeme) -> není nám to k tomu abychom věděli co to je čas, my si ho takhle rozdělujeme
 • čas se jasně klade v POHYBU a ve ZMĚNĚ – vždy doprovází časovost
 • ptá se na jeho působnost, snaží se uchopit její charakter
 • pohyb kterého si všimneme -> změnlivý pohyb
 • čas ≠ pohyb
 • na pohybu si časovost uvědomujeme
 • zastav pohyb -> zastavíš čas (pohádky – rytíř v Blaníku spí, Šípková Růženka – na 100 let se zastaví pohyb, všichni se zastaví, zastaví pohyb, zastaví čas)
  – fotografie /obraz – snaha zastavit pohyb -> iluze, podržuje časovou smyčku
 • závěr – 1.definice času v dějinách „Čas je počítaný pohyb, vzhledem k před a po“

 

– LÁTKA – DYNAMIS (nylé, materia)
– TVAR – ENERGEIA = morfém, forma

 

látka

 • nejzašší limita, umožňuje vnímat soubor možností jako takových
 • něco jako apeiron
 • limitovaný soubor možností
 • dostává impuls – uděluje tvar (pískoviště – bábovičky)

látka ­+ tvar(konkretizuje) à SYNOLON (soucelí, konkrétum, konkrétní věc)

 

konkrétum

 • cón – crésío (=srůstá)
 • srostlina z látky a formy
 • -> věc se stává sama sebou, tvarem

čistá látka – abstraktní zárodek, nekonkrétní (má spoustu možností co bude)
čistý tvar – úplná skutečnost
čistá skutečnost – nemá možnost nehýbe se, totožná sama se sebou (jsme současně skutečný – něco se stalo, a neskutečný – něco se stane)
látka a tvar – pomysly
pomysl – pojmy, které se nedají představit, jsou to smysly ale jsou skutečné protože jimi uchopujeme co se děje

– kytka A,B,C -> příbuzenství – idea kytek, vztah mezi ideou kytek a kytkou A zajišťuje idea vztahu -> ale co to je idea kytek? -> problém
– teologie to vyřeší ¨à dohromady to dává boží vůle
– vnitřní příčina – něco v kytkách způsobuje že jsou kytky
– kdo nám tu info v tvorovi čte? (pes je pes, hroch je hroch)

– látka a tvar – instrumenty – pohybové nástroje, mají svou roli v tvoření jsoucna, neurčitý

– USIA = substance = podstata

 • konkrétní interakce mezi možností a zkušeností
 • smyslově přístupné
 • konkrétní hroch Evžen
 • kdokoliv z nás

 

– PŘÍPADEK = AKCIDENT

 • lusknutí prstama – mám substanciální formu, že to můžu provést – příčina – možnosti v mé substanciální formě
 • akcidentální pohyb změny, pod nima to zůstává stejné (Tulka luskne, ale pořád to bude Tulka/ vezme si čelenku)

akcidentální změny – změny pod kterými je určitý tvar
– substanciální změny – změna v podstatě (zánik věci) (u živých tvorů smrt)

 • Tulka se zbláznil a zabil se

– akcidentální změny na substanci
– substanciální změny na pojmu látky (substrát z kterého se věci množí a v čemž zanikají)
– látka přijme formu -> přijme substanciální podstatu

– PŘÍČINA (proč se to děje)

 • AITIA EIDETIKÉ = formální příčina
 • motýl – ošklivý housenka – kokon – motýl – co se děje v kokonu? -> úplně změní tvar

– TO TIÉN EINAI – bytostná podstata

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!