Bankovnictví – maturitní otázka

 

   Otázka: Bankovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Klára Cornelly

 

Bankovnictví – peněžní a kapitálový trh, bankovní soustava, centrální banka, funkce a nástroje centrální banky, bankovní operace, služby bank, vývoj bankovnictví u nás

 

Peněžní a kapitálový trh

Peněžní trh – zjišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojů. Jsou to půjčky na mezibankovním trhu (mezi bankami navzájem)

Kapitálový trh – písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma ( i více) subjekty. Zaměřuje se na umisťování kapitálu na trh ve finanční podobě.

 

Vznik prvních bank:

 • Sýrie, Egypt, Největší rozmach je možno zaznamenat v období 12. – 14. století v Itálii

 

Bankovní systém ČR

Historie:

 • bankovnictví v českých zemích se rozvíjelo v rámci Rakouska-Uherska
 • v roce 1825 založila česká aristokracie Českou spořitelnou v Praze
 • v roce 1990 ČNB + tvoří se nové banky (do r. 1994 u nás působilo 58 bank)
 • dnes působí u nás 36 bank
 • zákon č. 6/1993 ustanovil centrální banku

 

Současnost:

 • v ČR je duální (dvoustupňový) bankovní systém

 

Vymezení pojmu bankovní systém – bankovní systém představuje souhrn bank působících na určitém území, jejich vzájemné vztahy a vztahy k okolí. Banka je podnik obchodující na peněžním trhu

 

Rozdělení bankovního systému:

Jednostupňový bankovní systém

 • je netržní ekonomice (u nás do roku 1989)

 

Dvoustupňový bankovní systém

 • do roku 1990
 • 1. stupeň – centrální banka
 • 2. stupeň – ostatní banky (jsou podřízeny centrální bance)
 • Obchodní banky
 • spořitelní banky
 • rozvojové banky (českomoravská rozvojová banka)
 • hypoteční banky
 • stavební spořitelny
 • zemědělské banky (v ČR nejsou)
 • městské a komunální banky (jenda v ČR v Praze),
 • konsolidační banky (nemáme v ČR, je to agentura)
 • zahraniční banky
 • bankovní holdingové společnosti (nejsou v ČR)

 

Centrální banka

 • ČNB
 • Sídlo v Praze
 • nejvyšším řídicím orgánem je bankovní rada ČNB v čele s guvernérem, jmenuje ho prezident na dobu 6ti let

 

Úkoly centrální banky

 • určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku
 • stahuje peníze z oběhu
 • dohlíží na činnosti obchodních bank (kontrolní funkce)
 • poskytuje bankám úvěry
 • vede účty státního rozpočtu
 • obchoduje s cennými papíry

 

Nástroje centrální banky

Diskontní sazba – základní úroková sazba v ekonomice = úroková sazba, za kterou mohou obchodní banky ČR ukládat přes noc u centrální banky dočasně vlnou likviditu (likvidita = schopnost uhradit splatné závazky)

Povinné minimální rezervy – centrální banka předepisuje obchodním bankám určité procento z vkladů, které musí u ní uložit

Pravidla likvidity – centrální banka určuje obchodním bankám, jaký mají mít vztah struktury aktiv a pasiv

Operace na volném trhu – centrální banka obchoduje s cennými papíry (především státními)

Lombardní sazba – úroková sazba na úvěry obchodním bankám se zástavnou cenných papírů

Repo sazba – úroková sazba centrální banky pro termínované operace s cennými papíry

 

Bankovní operace

pasivní

 • banka přijímá vklady (dostává se do dlužnické pozice)
 • vklady rozlišujeme podle hledisek na:
  • Termínované – netermínované a termínované vklady
  • Podle měny – korunové (v Kč), devizové (v cizí měně)

 

Banky mají i jiné zdroje než jsou vklady občanů a firem:

 • úvěry od centrální banky
 • úvěry od ostatních bank
 • emise bankovních obligací – jsou schopny vydat pouze větší banky , miliardové částky v delším časovém intervalu (5let)

 

Aktivní

 • banka poskytuje úvěr, nachází se v roli věřitele, tedy dostává se do smluvního vztahu s klientem

banka zde sleduje dva cíle:

 • výnosnost úvěru – musí stanovit takovou výši úvěru, aby vydělala
 • návratnost úvěru – banka se musí zajistit proti případnému nesplácení

 

Druhy úvěrů:

Krátkodobé – splatnost do jednoto roku

 • Kontokorentní úvěr – kombinace běžného účtu a krátkodobého úvěru
 • Eskontní úvěr – souvisí s odkoupením směnky klienta před dobou splatnosti bankou. Nesplatí-li dlužník bance směnku v termínu splatnosti, žádá banka úhradu od posledního majitele směnky
 • Akceptační úvěr – banka neposkytne klientovi přímo peníze, ale akceptuje cizí směnku vystavenou klientem
 • Revolvingový úvěr – banka umožňuje klientovi opakované čerpání úvěru
 • Lombardní úvěr – úvěr jištěný zástavou movité věci

 

Střednědobé a dlouhodobé – splatnost do roku do 10 let

 • Hypoteční úvěr – jištěný hypotékou
 • Emisní úvěr – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů
 • Spotřební půjčky občanům

 

Bankovní služby

 • další z možností příjmů obchodních bank
 • zakládání a vedení účtů
 • bezhotovostní platební styk domácí a zahraniční
 • platební karty
 • šeky
 • směnárenská činnost
 • devizové operace
 • zprostředkování obchodů s cennými papíry pro klienty
 • bezpečnostní schránky a ukládání cenností
 • poradenské služby


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy