Bankovnictví – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Bankovnictví

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): denca

 

Česká národní banka – monetární politika(peněžní a úvěrová), není založena na zisk- prodělává

 

Bankovní systém je dvou úrovňový:

1) centrální banka ČNB-státní instituce, nepodnikatelský subjekt

2) obchodní banky-podnikatelské subjekty

 

ČNB

-bankovní rada, v čele guvernér

-určuje a prosazuje vnitřní a vnější měnovou politiku

– stabilita měny

-sleduje množství peněz v oběhu, emituje (vydává) nové peníze, nebo neplatné peníze stahuje z oběhu, udržuje inflaci

-dohlíží nad činností obchodních bank

-kontrolní funkce, poskytuje bankám úvěry, ukládá jejich depozita (banka bank)

-vede účty státnímu rozpočtu

-spravuje měnové rezervy ve zlatě a devizách

-obchoduje s cennými papíry (státními)

-je vrcholnou institucí bankovního dozoru

-účinnost měnové politiky centrální banky (ČNB) je přímo úměrná její nezávislosti (především na vládě).

 

Nástroje centrální banky (ČNB)

Diskontní sazby – úroková sazba- centrální banky-úroková sazba, za kterou mohou obchodní banky ČR ukládat přes noc u centrální banky dočasně volnou likviditu, důležitějším nástrojem měnové politiky centrální banky repo sazba. Repo sazba-základní úroková sazba

– operace s cennými papíry, označuje se refinanční sazba a dvoutýdenní reposazba je klíčovým nástrojem ve vztahu ČNB k obchodním bankám, nepřímo ovlivňuje výši úroku pro podnikatelskou sféru. Pokud je v ekonomice vysoká inflace centrální banka udržuje vysokou repo sazbu, pokud chce naopak centrální podporovat rozvoj podnikání, repo sazbu sníží.

 

Lombardní sazba – doplňková úroková sazba na úvěry obchodní bankám se zástavou cenných papírů Operace na volném trhu- centrální banka obchoduje s cennými papíry a tím zvyšuje či snižuje množství peněz v oběhu

 

OBCHODNÍ BANKA

-komerční, česká spořitelna, československá, živnostenská banka, …

-nakupují a prodávají peníze

-podnikatelské subjekty, cílem dosažení zisku-zisk je dán úrokovým rozpětím (úroky z úvěrů- úroky z vkladů+ poplatky za služby)

 

Bankovní operace:

a) Pasivní úvěrové operace

b) Aktivní úvěrové operace

c) Bankovní služby

 

A) Pasivní úvěrové operace

-banka přijímá vklady od klientů (FO, PO), banka je v dlužnické pozici

NETERMINOVANÉ VKLADY

– kdykoliv můžeme vybrat peníze, nízké úrokové sazby, za vedení jsou dražší poplatky, běžné účty pro fyzické osoby a podnikatelské účely

-účty se zřizují na základě smlouvy o zřízení a vedení účtu

-k pravidelnému spoření

– výplata a pravidelným platbám

-součástím účtu je platební karta

-debetní karta -běžný účet

 

TERMINOVANÉ VKLADY

– dlouhodobé uložení peněz, na pevný termín

– na dobu určitou (7dní, 14dní,měsíc, x měsíců, roky,…)

-čím delší termín tím vyšší úroky

– s výpovědní lhůtou

– před výběrem je třeba peníze vypovědět

 

ZVLÁŠTNÍ DRUHY SPOŘENÍ

stavební spoření, penzijní připojištění, spoření na vzdělání, životní připojištění, …

 

PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ

 

B)Aktivní úvěrové operace

-při aktivních úvěrových operacích

-nepřijímá vklady, poskytují nám půjčky nebo úvěry, je v roli věřitele

Zásady úvěrových obchodů:

1) výnosnost úvěru – úrok- pevný nebo pohyblivý

2) návratnost úvěru – zajištění proti nesplácení= ručení

3) Likvidita – banka nesmí půjčit všechny peníze, která má k dispozici, ponechá si tzv. likvidační rezervu

 

Druhy úvěrů

Rozdělení:

A) Podle doby splatnosti – krátkodobé (do 1roku), střednědobé (1-3roky), dlouhodobé (4 a více let)

B) Podle měny – korunové, devizové

C) Podle zajištění – nekryté (bianko úvěry, není ničím zajištěn), kryté –zajištěné (máme ručitele, zástava movitých věcí)

D) Podle komu se úvěr poskytuje – FO –občanům (stačí občanka a výpis zisku-životní minimum) -podnikatelům- podnikatelský záměr -bankovní půjčky mezi sebou -města, obce

 

Základní druhy úvěrů:

-kontokorentní úvěry -běžný účet, lze čerpat více peněz, než je na účtu uloženo, jištěn výplatou

-eskontní úvěr– směnka, podstatou je postoupení směnky bance, úvěr je poskytnut oproti směnce, je kryt směnkou –

hypoteční– dlouhodobý úvěr- krytý tím co stavíme, kupujeme, apod.

-spotřebitelské úvěry

-lombardní úvěr– krytý movitou věcí (cenné papíry, zlato, šperky,…)

-úvěr ze stavebního spoření – na koupi bytu, rekonstrukci, …