Benelux – maturitní otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Benelux

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Simona Hrušková

 

 

Rozloha Počet obyvatel Hustota osídlení
Belgie 30 tisíc km2 11 mil. 350 ob./km2
Nizozemsko 42 tisíc km2 17 mil. 500 ob./km2
Lucembursko 2 600 km2 0,5 mil. 170 ob./km2

 

– vyspělé státy s vysokou životní úrovní

-podle HDP/osobu – Lucembursko na 1. místě

 

Přírodní podmínky

-výhodná poloha – mají přístup k moři kromě Lucemburska

-s ostatními státy spojeny splavnými řekami, které jsou sami mezi sebou propojené

 

Povrch

-nížinatý, pouze na JV Belgie a v Lucembursku Ardeny

-nejvyšší hora v Nizozemsku má 321 m.n.m.

– Nizozemsko má 2/3 země pod úrovní mořské hladiny, musí stavět ochranné hráze a valy, pobřeží neustále klesá

→získávají z moře nová území (vysouší mořské zálivy) takto získávaná krajina se nazývá poldery(využita zemědělsky)

 

Podnebí

-přímořské podnebí, velmi větrné (elektrárny), ovlivňuje ho Golfský proud

 

Vodstvo

-řeky vodnaté, mají vyrovnaný stav, protékají jen nížinami a jsou splavné

Rýn        (ústí do Severního moře, společná delta s Másou)

Šelda     – Belgii

 

Obyvatelstvo – národnostní složení

Nizozemsko

– 90% Nizozemci – mluví Nizozemsky (Holandsky) – jsou to Germáni

– menšiny – Frísko (Frísové)

-10%  imigranti – Turci, Maročané

 

Belgie

-jsou zde 2 hlavní národy (panuje nevraživost):   Vlámové – 58% – žijí v severní polovině Belgie a hovoří vlámsky

Valoni – 32% – jižní část země – hovoří francouzsky

-v 80. letech vznikla federace

-třetím úředním jazykem je Němčina

-10%  tvoří imigranti neevropského původu

 

Lucembursko

-60% Lucemburčané – lucemburština (základem němčina, přijato mnoho výrazů z francouzštiny)

-40% imigranti hlavně z chudých zemí (1. místo na světě)
-úřední jazyky: lucemburština, francouzština, němčina

 

Bývalé kolonie

Nizozemsko – Indonésie, JAR (búrové),  Karibik – Nizozemské Antily

Belgie – Belgické Kongo (Konžská demokratická republika)

 

Urbanizace

-je vysoká:          Belgie – nejvyšší – 98 %                 Nizozemsko – 90%           Lucembursko – 80%

 

Přirozené přírůstky

-kladné 3-5 ‰

 

Hospodářství

-nejbohatší na světě, vyspělé (HDI, HDP)

-tranzitní země (přes jejich přístavy vývoz a dovoz z/do Evropy)

-průkopníci integrace → propojování ekonomik v Evropě:
1948 vytvořili celní a měnovou unii

1960 vytvoření hospod. Unie (volný, svobodný pohyb peněz, kapitálu, lidí, zboží)

-Brusel- sídlo orgánů EU, hl. město EU

 

Belgie

– černé uhlí (Francouzská a Belgická hranice) – doznívající těžba, nutný dovoz

Lucembursko

– železná ruda – těžba končí, nutný dovoz

 

NIZOZEMSKO

Nerostné suroviny

-ekonomika se neopírá o těžbu (málo surovin)
-zemní plyn (5. místo na světě) → vývoz do E
-1. na světě ve spotřebě zemního plynu na obyvatele, ložiska u moře (ropa jen v menším množství)

 

Průmysl

1)strojírenství     -stavba lodí, letadel, nákladních aut, vodárenská zařízení (čerpadla),
-elektronika a elektrotechnika (Philips v Eindhoven)

2)chemický         -obrovská koncentrace rafinérií (Shell)

3)hutnictví          -železo, ocel, hliník, hutě v přístavech

4)potravinářství- živočišná výroba (ovce, skot)

-produkty na vývoz:     maso, mléko, sýry(Eidam, Gouda), máslo, jogurty, vejce, slanina, čokoláda,
pivo(Heineken, Amstel), kakao

5)keramický       -výroba porcelánu (Delft – porcelán Delfská fajáns)

6)broušení diamantů – ovládají ho židé, diamanty se dováží

 

Města

Amsterdam         -hl. město a největší město, obchodní a finanční středisko

-s mořem spojen kanálem, rozložen na řekách a kanálech (přezdívka Severní Benátky)

-mosty = grachty

Naarden              -zde muzeum Komenského

Haag                     -sídlí zde královská rodina, vláda i parlament a mezinárodní soudní dvůr

Rotterdam          -leží na Rýnu, největší přístav Evropy

Eindhoven           -sídlí zde Philips

Groningen           Utrecht

 

Zemědělství

-moderní, intenzivní, mechanizované a chemizované

-hlavní  živočišná výroba – chovají se kozy, ovce, skot na mléko  na poldrech + prasata na pastvách

-rybolov
-rostlinná výrova:            obilí(pšenice),  cukrová řepa,
ovoce a zelenina (ve sklenících,  nepoužívají hlínu, pouze živný roztok)

květiny (řezané a cibulkovité) – např. hyacinty, růže, tulipány

BELGIE

-sídlo orgánů EU

-pivo (s různými příchutěmi), 1 na světě v hustotě dopravy, pochází odtud komiks (např. Šmoulové) a hranolky

 

Průmysl

1)Hutnický průmysl         -vycházel z vlastní těžby černého uhlí a železných rud, dnes se musí dovážet
-výrobky jdou na vývoz

2)Strojírenství     -stroje pro doly a hutě, stavební stroje, mostní konstrukce, výroba zbraní

-vrtné soupravy s diamantovými hlavicemi, elektronika a elektrotechnika

 

3)Chemický průmysl       -petrochemie (založena na dovozu ze Severního moře, Perského zálivu a Ruska)

-výrobky jdou na vývoz – plasty, hnojiv

4)Spotřební průmysl       a)textilní průmysl
-len a krajka (Bruselská krajka), gobelíny – nástěnné koberce sloužící jako obrazy

b)sklářství           c)potravinářství

-60% elektrické energie se vyrobí v jaderných elektrárnách

Města

Brusel    -středisko obchodu a bankovnictví, sídlí zde většina orgánů EU a velitelství NATO, sídlí zde královská rodina

Antverpy             -2. největší přístav v Evropě, broušení diamantů

Gent      – kulturní středisko Vlámů

Lutych   – na V, druhý název Leige, centrum Valonů

Bruggy  -historické město
LUCEMBURSKO

-velkovévodství, 1. na světě v HDP/ob.

-3 úřední jazyky : lucemburština, němčina, francouzština

-základem hospodářství jsou služby (hl. finančnictví)sídlo světových bank (např. Evropská investiční banka)

-2. největší finanční centrum v Evropě (po Londýnu)

 

Průmysl

-hutnictví  – výroba železa a oceli (1. na světě na 1 obyvatele), nutný dovoz

 

Shrnutí Beneluxu

-hospodářsky nejvýznamnější oblastí je území Randstad Holland
-konurbace z pobřežních měst v Nizozemsku a Belgii (Rotterdam, Amsterdam, Antverpy, Utrecht)

-přes 6 mil. ob., nej. koncentrace průmyslu a obyvatel, zaměřeno na petrochemii