Bioklimatické oblasti – maturitní otázka

zeměpis

 

Téma: Bioklimatické oblasti

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Ss

 

 

Základní pojmy

 • Biosféra = živý obal Země (všechny živé organismy na Zemi)
 • Biom = určitý typ krajiny – vazba na ostatní sféry -> hl. vliv klimatu
 • Šířková pásma – klimatická pásma = pásy na povrchu Země se stejným charakterem makroklimatu
  • Od rovníku k pólům (zonální jev – pravidelně se střídají)
  • Specifické klima vzniká společným působením všech klimatických činitelů
 • Výškové stupně – od nížin po hory – např. Andy – výrazná výšková stupňovitost

 

Přehled biomů v závislosti na klimatu

TROPICKÝ PÁS

 • Vlhké tropy (ekvatoriální, rovníkové) – DEŠTNÝ LES
 • Střídavě vlhké tropy (subekvatoriální, vnější rovníkové) – SAVANY -> POLOPOUŠTĚ (dále od rovníku)
 • Suché tropy – POUŠTĚ

SUBTOPICKÝ PÁS

 • Západní subtropy – srážky v zimě (záp. větry), tvrdolistá vegetace – Středomoří
 • Východní subtropy – srážky v létě (pasáty), poloopadavé lesy, monzunové lesy
 • Vnitrozemské – nedostatek srážek, Aralské jezero – polopouště

MÍRNÝ PÁS

 • Oceánské klima – LESY MÍRNÉHO PÁSU, listnaté, smíšené, tajgy
 • Kontinentální klima – STEPI, POLOPOUŠTĚ

STUDENÝ PÁS

 • Subpolární – TUNDRA (mechy, malé stromky)
 • Polární – POLÁRNÍ POUŠTĚ, permafrost, polární pustiny

 

Popis jednotlivých biomů

VLHKÉ TROPY

 • Stálá tlaková N
 • Celoročně vysoké teploty
 • Intenzivní výstupné proudy
 • Velký výpar (pralesy – pevninský oběh – vlastní srážky) -> tvorba oblačnosti -> kondenzace -> déšť každý den po poledni – nejsilnější deště – jaro a podzim – o rovnodennostech (Slunce v zenitu (nadhlavníku) – nejintenzivnější paprsky) = ZENITÁLNÍ DEŠTĚ = nejsilnější
 • Celoroční dostatek srážek (1 000 – 3 000 mm)
 • Průměrná teplota je 24 – 28 °C (malá denní amplituda)
 • Amazonský, Konžský prales

 

STŘÍDAVĚ VLHKÉ TROPY

 • Vysoké teploty
 • Kratší období sucha (zima) a výraznější období dešťů (léto)
 • S rostoucí vzdáleností od rovníku se období sucha prodlužují, méně srážek a větší teplotní amplitudy
 • Oblasti monzunové Asie, vně deštných pralesů

 

SUCHÉ TROPY

 • Při obtratnících
 • Nedostatek srážek
 • Nejvyšší teploty – vysoká denní amplituda
 • Stálé tlakové V, sestup antipasátů
 • Sahara, Arabský poloostrov, Kalahari

 

SUBTROPICKÝ ZÁPADNÍ PÁS

 • Suché, teplé léto a mírná, deštivá zima
 • Středomoří, JZ Austrálie

 

SUBTROPICKÝ VÝCHODNÍ PÁS

 • Letní období dešťů a suchá zima
 • Čína, Mexický záliv, V Austrálie

 

VNITROZEMSKÝ PÁS

 • Střední Asie

 

MÍRNÝ PÁS

 • Čtyři roční období
 • Velká proměnlivost počasí
 • Kontinentální klima – velká roční i denní teplotní amplituda, méně srážek, suché, drsné zimy
 • Oceánské klima – menší denní i roční teplotní amplituda, více srážek, vlhké, mírné zimy

 

SUBPOLÁRNÍ PÁS

 • Chladná, dlouhá zima a kratší, poměrně teplé léto
 • S Kanada, S Rusko

 

POLÁRNÍ PÁS

 • Teploty až -80 °C
 • Permafrost

 

DEŠTNÝ LES

 • Intenzivní výstupné proudy
 • Každodenní deště po poledni
 • PÁSMO TIŠIN – ZÓNA KONVERGENCE – místo, kde se sbíhají pasáty (zóna bezvětří)
 • Mangrovy – stromy rostoucí přímo z vody
 • Patrové uspořádání – bylinné, keřové, stromové (EMERGENTY – nejvyšší stromy – až 70 m)
 • Vysoká biodiverzita
 • EPIFYTICKÉ ROSTLINY (přichytávají se), orchideje, liánovité rostliny – všechny se táhnou za Sluncem
 • Amazonie, Kongo, Indonésie
 • Oběh vody
 • Malárie – komáři

 

Deforestace tropických lesů

 • Kácení deštných lesů
 • Těžba vzácných druhů dřeva – eben, mahagon
 • Těžba nerostných surovin – např. ropa
 • Zemědělství – plantáže
 • Vede k degradaci půd, úbytku živočišných i rostlinných druhů, poruchám vodního režimu, změna složení vzduchu v atmosféře (velký producent kyslíku)

 

SAVANA

 • Letní období dešťů (Slunce kulminuje nejvýše -> výpar -> oblačnost)
 • Převládají traviny
 • Časté požáry – omezují porost
 • Baobaby, akácie – Afrika
 • Blahovičníky – Austrálie
 • Stáda kopytníků – antilopy…
 • Moucha tse-tse – parazit na dobytku – přenáší spavou nemoc
 • Safari – kopytníci, žirafy, zebry, slon, hroch, nosorožec, šelmy – Sahel
 • J Amerika – PAMPY – Llanos, Campos – puma, jaguár, mravenečník
 • Austrálie – koala, klokan, pes dingo

 

POUŠŤ

 • Omezený výpar – studené proudy (Namib, Atacama), srážkový stín (Kalifornie), málo srážek (polární oblasti)
 • HAMADA = kamenitá poušť
 • SERIR = štěrková poušť
 • ERG = písečná poušť
 • VÁDÍ (Afrika), CREEK (Austrálie) = vyschlá koryta řek
 • ŠOTTY = vysychající jezera v pouštích
 • SALAR = solná poušť
 • Vysoká denní amplituda
 • Vysoké teploty, nedostatek srážek
 • Nomádský chov – kočovný způsob života (Tuarégové – Afrika)
 • Oázové zemědělství – palmy, fíky, datle
 • Artézský pramen – hloubkový pramen, vytéká sám pod tlakem na povrch – pánevní oblast, dvě nepropustné vrstvy
 • Zasolování – převládá výpar nad srážkami – zmenšují se jezera
 • Pouště světa – Sahara, Kalahari, Namib, Atacama
 • Desertifikace
  • Degradace území na pouště a polopouště
  • Způsobena přirozenými globálními klimatickými jevy (suché období) nebo vlivem člověka (kácení zeleně, nadměrný odběr vody pro zavlažování)
  • Oblast Sahelu (rozšiřování Sahary), vysychání Aralského jezera

 

ZÁPADNÍ SUBTROPY

 • Přímořská rekreace (památky, teplé moře, počasí)
 • Ovoce (citrusy, vinná réva), olivy, dub korkový
 • Macchie – druhotné křoviny, trniré
 • Tvrdolistá vegetace
 • Změny tlaku – zima V, léto N
 • Etéziové větry – L – „pasát“ – suchý, z pevniny

 

STEPI

 • Obilnice, černozem
 • Spraš
 • Pastva dobytka
 • CELINA – Středoasijská step
 • PRÉRIE – Severoamerické stepi
 • PAMPA – Jihoamerická step
 • Půdní eroze
 • Travnatá

 

LESY MÍRNÉHO PÁSU

 • Jehličnaté
 • Listnaté
 • Smíšené
 • Směrem k severu
 • Tajga = velké území jehličnatých lesů, tání permafrostu, Sibiř

 

TUNDRA

 • Uvolňující se methan
 • Stáda sobů
 • Krátké vegetační období
 • Zakrslé dřeviny, mechy, lišejníky
 • Bažiny
 • Permafrost

 

POLÁRNÍ PUSTINY

 • Převládají V větry
 • Tání ledovců
 • Polární den a noc, polární záře
 • Celoročně velmi nízké teploty
 • Nízká biodiverzita
 • Mrazové pouště


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy