Biosféra – maturitní otázka (6)

 

Otázka: Biosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Cheza

 

Biosféra

 • Biotop
  • území, které poskytuje živým organismům podmínky pro život (voda/vzduch..)
 • Biocenóza
  • soubor všech jedinců různých druhů, kteří žijí na určitém území
  • zoocenóza x fytocenóza
 • Ekosystém
  • přírodní (biotop + živočichové, rostliny..) x umělý (park, rybník..)

 

Tropické deštné lesy

 • ekvatoriální pás
 • zeměpisná šířka: 10° s.š. – 10° j.š.
 • teplota: 25° C – 29° C
 • vysoká vlhkost
 • srážky: odpolední nad pevninou, 2000 – 3000 mm ročně
 • oblast: Amazonie, povodí Konga, jihovýchodní Asie (Malajsie, Indie)
 • tvoří 3 patra:
  • 1. Patro – bylinné a keřové
   • do 10 metrů
  • 2. Patro – korunové
   • do 36 metrů
  • 3. Patro – stromové
   • do 50 metrů a výš
 • rostliny
  • orchideje, bambusy, liány, tropické ovocné stromy
  • Epifyty – rostliny žijící přisedle na povrchu jiné rostliny, neparazitují -> opora, např. orchidej
 • živočichové
  • opice, papoušci, plazi, šelmy, lenochodi, mravenečníci, hmyz
 • typ půdy
  • červenožlutá -> obohacená o oxidy Fe + Al = proces feralitizace (oželeznění)
 • problém
  • kácení velkých ploch -> plantáže, pole -> pěstování kakaa, kaučuku, banánů..

 

Světlé tropické lesy

 • subekvatoriální pás (od rovníku k obratníkům)
 • období sucha: 2- 3 měsíce
 • Asie – pásmo tropických monzunů (střídaní období sucha a dešťů)
 • vyšší patra opadávají, nižší se drží (díky vlhkosti)
 • živočichové
  • panda
 • rostliny
  • rýže, čajovník

 

Savany

 • severně a jižně od geobiomu světlých tropických lesů
 • úbytek srážek směrem k obratníkům – vlhké savany se mění na suché
 • období
  • dešťů –> růst a květ vegetace
  • sucha -> rostliny usychají, vznik požárů
 • Creek = vyschlé koryto řeky (Austrálie)
 • Vádí = suchá říční koryta, plní se jen při dešti (Afrika)
 • typ půdy
  • červená -> obohacená o Fe
  • v období sucha voda vzlíná a na povrchu tvoří železitou kůru
 • roztroušené stromy a keře, travnaté porosty (2 – 4 m)
 • rostliny:
  • obilí, bavlník, podzemnice olejná
  • baobab (Afrika)
  • blahovičník (Austrálie)
 • živočichové:
  • leopardi, gepardi, sloni, zebry, lvi..
  • Austrálie: papoušek, pštros Emu, plazi (např. Chřestýš)
 • savany ve světě
  • campos (Brazílie)
  • llanos (Kolumbie + Venezuela)
  • bush (Austrálie)
 • problémy:
  • požáry, pytláctví, sucho, desertifikace

 

Pouště

 • podle typu:
  • kamenitá – hamada
  • štěrková – serir
  • písečná – erg
 • podle vzniku:
  • vnitrozemské (např. Kalahari)
  • přímořské -> studený mořský proud (např. Atacama)
  • oblasti stálých pasátů -> vítr vane celý rok jedním směrem, žádné mraky ani déšť (např. Sahara)
 • tropický (Sahara), subtropický i mírný (Gobi) pás
 • velké teplotní rozdíly (den x noc – 50° C), silné větry, malá vlhkost vzduchu
 • rostliny:
  • kaktusy, sukulenty (rostliny, které umí shromažďovat ve svém těle vodu)
 • živočichové:
  • ještěrky, plazi, štíři, velbloudi, hmyz, hlodavci, pouštní lišky, fenci
  • na okrajích: lvi, antilopy
 • Oáza – místo v poušti, kde podpovrchová voda vystupuje na povrch
  • velmi úrodné – pěstování palmy, obilí, datlí, ovoce
 • Významné pouště
  • Austrálie:
   • Simpsonova
   • Tanami
   • Velká písečná
   • Velká Viktoriina (největší v Austrálii)
  • Afrika:
   • Namib
   • Kalahari (největší v jižní Africe)
   • Sahara (největší na světě)
  • Arabský poloostrov:
   • Nafúd
   • Rub–al–Chálí
   • Dahná
  • Asie:
   • Taklamakan
   • Gobi
   • Karakum
   • Kyzylkum
  • Indie:
   • Thár
  • Severní Amerika:
   • Solná
   • Sonorská
   • Mohavská
  • Jižní Amerika:
   • Atacama (největší v Jižní Americe + nejsušší poušť na světě)
  • Problém: desertifikace (-> dobytek spásá rostlinstvo)

 

Subtropické rostlinstvo

 • oblast: středomoří, sever Afriky
 • mírné zimy (srážky), horká a suchá léta
 • typ půdy
  • červenozemě, žlutozemě
 • macchie – středomoří, vždy zelené tvrdolisté porosty
 • rostliny
  • kožovité tvrdé listy, které neshazují
  • dub, pistácie, myrta, rozmarýn, vavřín
 • živočichové:
  • ptáci, hadi, plazi, ještěrky, hmyz
 • nížiny -> obilí, ovoce (citrusy), zelenina, kukuřice, citrusy, vinná réva, olivy, bavlna, tabák, korek (Portugalsko)
 • vyšší oblasti -> pastviny (kozy, ovce)

 

Stepi

 • mírný pás
 • horká letá a chladné zimy
 • vegetační období 4 měsíce, střídání vlhkého a suchého období
 • typ půdy:
  • černozemě – až 1 m humusového horizontu = nejúrodnější půdy světa
 • stepi ve světě:
  • stepi – Evropa, Asie, (Rusko)
  • prérie – Severní Amerika
  • pampy – Jižní Amerika
  • meseta – Španělsko
  • puszta – Maďarsko
  • celina – Rusko, Ukrajina
 • převaha trav, ostrůvky stromů
 • světová obilnice (+ step v Austrálii) – pšenice, kukuřice
 • chov hovězího dobytka, ovcí..
 • živočichové
  • hlodavci, vlci, kočky stepní, kůň převalský
  • bizoni (Severní Amerika), pštros Nandu (Jižní Amerika)

 

Lesy mírného pásu

 • mírný podnebný pás
 • v teplejších oblastech listnaté stromy: buk, dub, javor
 • v chladnějších oblastech lesy smíšené
 • dnes zmenšení porostu – hustá síť komunikace, města..
 • typ půdy:
  • hnědozemě
 • živočichové:
  • Eurasie: jelen, srnec, jelen mandžuský („Sika“), medvěd, prase divoké, plazi
  • Severní Amerika: vačice americká, mýval, skunk, jelen wapiti, ondatra

 

Tajga

 • rozsáhlé jehličnaté lesy mírného pásu
 • Severní Amerika a Euroasie
 • typ půdy:
  • podzolové půdy → ochuzený horizont
 • rostliny:
  • smrky, borovice, modříny
 • živočichové:
  • liška, medvěd, rys, prase divoké, jelen, srnec, kožešinová zvířata (sobol, kuna, veverka)

 

Tundra

 • subpolární pás
 • sever Severní Ameriky, Evropy a Asie
 • teplota:
  • po celý rok není vyšší než 10 °C
 • lesotundra = přechodné pásmo mezi tajgou a tundrou
  • pouze na severu polokoulí
  • stromy přecházejí v keře
 • dělení tundry:
  • keřovitá -> zakrslé břízy, vrby, brusinky
  • mechová -> mechové porosty
  • lišejníková -> lišejníky
 • živočichové:
  • sovice sněžná, bělokur sněžný, zajíc bělák, polární liška, sob, rosomák, pižmoň
 • problém:
  • těžba ropy + zemního plynu

 

Polární pustiny

 • teplota: velmi nízká, trvalé sněhové pokrývky, rozsáhlé zaledněné plochy
 • rostliny a živočichové v moři a na pobřeží
 • rostliny
  • mechy, lišejníky, řasy, mák polární (Antarktida)
 • živočichové
  • medvědi lední, mroži, tuleni, velryby grónské, plejtváci
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!