Biosféra – maturitní otázka ze zeměpisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Biosféra

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): pavel

 

 

– všechny formy života na zemi (rostlinstvo, živočišstvo)
– 99% živé hmoty je rostlinného původu
– nachází se v dalších složkách krajinné sféry (atmosféra, litosféra, pedosfére, hydrosféra)
– dochází k přeměně energie

 

Biomy(přírodní krajiny) – vegetační pásy s určitým typem flory a fauny
– jsou uspořádány zonálně
a) podle zeměpisné šířky – horizontální pásovitost
b) podle vertikální stupňovitosti (nadm.výšk.)

 

Biodiverzita = rozmanitost

 

Fauna = živočišstvo
– existují zoogeografické oblasti
– některé zvířata se stěhují = migrují (kvůli potravě, ..)
– endemité – vyskytují se jen v určité oblasti
– Austrálie – koala, klokan; Tasmanie- ďábel medvěďovitý; Madagaskar- lemur; Nový Zéland – kiwi; Galapágy – leguán, želva sloní

– existujé přírodní parky, rezervace (přírodní park Galapágy,..)

– nejbohatší zastoupení – JV Asie, J Amerika
– nejchudší – tundry
– nejsvéráznější – Austrálie
– ¾ druhů žijí na souši
– v mořích obrovské množství od jednoho druhu

 

Flora = rostlinstvo
– fytografické oblasti
1) biomy podle zeměpisné šířky
a) tropické deštné lesy – kolem Amazonky, kolem rovníku, J Amerika,  Afrika, JV Asie
– vyrovnané vysoké teploty 24-28 °C
– vysoké srážky kolem 3000 mm/rok
– tepla a vlhka
– největší rozmanitost rostlinstva a živočišstva
– opice, orangutany, šimpanzy, papoušci, anakonda, jaguár, levhart
– vzácné dřeviny: mahagon, teak, eben
– plantáže: pěstování tropický plodin (Ananas, Kaučukovník)
– problémy: kácení a úbytek
– selvas = džungle …hustý tropický les

 

b) savany – lemují tropické lesy; J Amerika(lamos-travnaté Venezuela, campos- křovinaté Brazilie), Afrika, Austrálie
– období sucha (v zimě)
– období dešťů (v létě)
–  větší rozmanitost živočišstva než rostlinstva = zakládají se národní parky (Lerenget, Cogův národní park)
– zebry, žirafy, nosorožec, slon africký, lev, levhart, klokan, koala, mravenečník
– chudší vegetace…vysoká tráva 2-3 metrů
– skupiny stromů a ojedinělé stromy a keře (Baubau, Akacie)
– problém: sahel

 

c) pouště a polopouště – kolem obratníků; Afrika, Sahara (9 mil.km²),JZ Asie, arabský poloostrov, Austrálie

– nejsušší oblasti; srážky 5-100 mc/rok;  velké výkyvy mezi teplotami
– málo živočichů; hadi, velbloudi, antilopy, netopýři
– nízké porosty, kaktusy
– větrné oblasti- vznik dun, barchanů
– rozdělení: kamenité(hanada)(Sahara) 70%, písčité(ergy)(Rub-Al-Chálí-Arabský pol.) 20%, štěrkové(serir),skalnaté, solné
– problémy: sahel – pásmo na jich (nejvíce postižený desertifikací)

– Afrika, přechod mezi pouští a savanou

– rozšiřování pouště – sucho, hladmor, neúroda

 

d) středomořské rostlinstvo – státy okolo středozemního moře
– podnebí je ovlivněno oceánitou; srážky hlavně v zimě
– plazy, hmyz, cikády
– stále zelené keřovité porosty macchie; cypriše, oleandry

 

e) monzunové lesy – J a JV Asie
– období sucha a dešťů v lese
– tygři, leopardi, sloni asijští, medvědi
– rostou střídavě vlhké lesy + mangrory (stromy na pobřeží, které mají kořeny na vodě)

 

f) stepi – S Amerika (prérie), J Amerika (pampy), Maďarsko (pusty), Kazachstán (celiny-byly rozorány)
– horká léta, chladné zimy
– osel, kůň Převalského, sysel, bizon, kojot
– nízká tráva, která byla rozorána
– pšenice, bavlník

 

g) pouště a polopouště mírného pásu – Asie, S Amerika
– velká kontinentalita; hodně chladné zimy
– vyšší aridita – pouště jsou sušší, zasolené
– ovce, kozorožec,
– stepní tráva, tymián divoký
– Goby – jedna z největších, nejsušších a nejsevernější; 2mil.km² , Mongolsko
– Taklamakan -v Z Číně
– Karakum a Kyzylkum – střední Asie
– Mohavská – JV Kalifornie- Edwarovi letecké zákopy
– Gilská – v Arizoně

 

h) listnaté a smíšené lesy – v teplých oblastích mírného pásu; Evropa, SV Amerika
– na J polokouli jsou rozšířeny velmi málo ( jih J Ameriky, Tasmanie, NZ)
– oceánita, teplá léta, chladné zimy, pravidelné srážky
– smrky jsou uměle vysazené
– vykácené, zastavěné

 

i) jehličnaté lesy = tajgy – S Amerika, Euroasie
– na J polokouli vůbec nejsou
– krátké, teplé léto, velké množství srážek
– medvěd, vlk, rys, bobr
– smrky, borovice

 

j) lesotundry – přechod mezi tundrou a tajgou

 

k) tundry – Euroasie, S Amerika – nejsevernější část pevniny
– oblast permafrost – rozmrzání v létě jen na 2-3 měsíce
– sob
– mechy, lišejníky, zakrslé stromy

 

l) polární oblasti – Arktida, Antarktida
– malé srážky, silný vítr
– nejchladnější oblasti (-89°C Vostok)
– polární liška, medvěd
– mechy, lišejníky

 

2)podle nadmořské výšky
typická pro vysoká pohoří
– jsou ovlivněny zeměpisnou šířkou a orientací svahu

Problémy: kácení lesů + úbytek
desertifikace = šíření pouší …+ sahel
lov, rybolov (nezákonný)