Blízký východ (asie)

 

   Otázka: Blízký východ (asie)

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Luboš92

 

 

 

 

1) Geografická poloha, přírodní zajímavosti, kulturně-historické souvislosti, původní obyvatelstvo

Bahrajn, Egypt, Irák, Írán , Izrael (Palestina) , Jemen, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Kypr

Libanon, Omán, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty, Sýrie, Turecko

Všechny tyto státy jsou tradiční země Blízkého Východu, Turecko je socio-politicky

příbuzné Blízkému Východu. Palestina v Izraeli ještě není samostatný stát.

Povrch: Hornatá oblast s velkými bezodtokými pánvemi – především stepy, polopouště a

pouště (Velká solná poušť, Syrská poušť, Náfúd, Dahná, Rub al-Chálí, Velká písečná poušť), pustinné oblasti a horské pastviny. Mladá třetihorní pohoří (např. Taurus, Arménská vysočina, Zagros, Elborz, Íránská vysočina) jsou součástí alpínsko himálajského systému. Nejvyšší hora území je Damavand (5670 m.n.m), která je v pohoří El Borz. Nížin je v této oblasti málo ( Mezopotámská nížina, povodí a ústí řeky Nil, Katarská prol.) Nejníže položeným územím je pobřeží Mrtvého moře (okolo – 400 m n. m.) Podnebí: Podnebí je subtropické a suché tropické s nedostatkem srážek a velkými rozdíly teplot mezi dnem a nocí, ve vnitrozemí i mezi létem a zimou. V letním období je území intenzivně zahříváno a vzniká tak sezonní tlaková níže (cyklona).

Vodstvo: Arabský poloostrov obklopuje Rudé moře, Arabské moře, hodně významný je Perský záliv, sever poloostrovu, Turecko a Kypr obklopuje Středozemní moře. Černé moře. Největší řeky jsou Eufrat a Tigris, které ústí do Perského zálivu. Egyptem protéká Nil. Jordánem protéká Jordán a vlévá do Mrtvého moře, které je 394 m pod úrovní oceánu. Jsou zde i jezera (Tuz, Van, Urmijské j., Namak)- vysoká salinita.největším jezerem je Kaspické moře, které je i největší na světě.

Tato oblast je velmi suchá a proto je voda strategická surovina. Nedostatek vodních

zdrojů, některé toky ve vnitrozemí zanikají. Slabá říční síť. Vodní toky – pitná, užitková,

závlahová voda. Oázy – zdroj podpovrchové vody. Mořská voda – odsolování. Obyvatelstvo: Žije zde přibližně 230 mil. obyvatel (nejvíc Turecko – 61,8 mil.). Hustota zalidnění je v průměru nízká, velké uzemní rozdíly. Převážná část zalidnění je při pobřežích moří a v údolí Eufratu a Tigridu (příznivé podnebí, možnost zemědělství). V pouštích je téměř nulové zalidnění. Přirozené přírůstky jsou vysoké. Největší urbanizaci mají malé státy (Kuvajt, Katar, Spojené Arabské Emiráty) a Saudská Arábie

Národnost je pestrá, kromě Arabského poloostrovu (Arabové), Turkové, Peršani. Žije

zde i mnoho menšin: Kurdové (Turecko, Irák), Ázerbajdžánci (Írán), Arméni a Židé.

Dlouhodobý problémem je vztah Arabského obyvatelstva a Židů.

 

2)Izrael

IZRAEL – hl.město-Jeruzalém (posvátné místo-smrt ježíše krista)-olivová hora, bazilika všech národů, golgota(místo ukřižování ježíše), chrámová hora, mešita Al Axa,

hora Sion (hrob krále Davida).

Izrael je svatá země pro židy, křestany, muslimy.

Hospodářství: Izrael je na okolní poměry velmi bohatý stát se silným bankovním sektorem.Těší se silné hospodářské a politické podpory ze strany USA

Izrael je vyspělá průmyslově-zemědělská země. Surovinová základna nestačí krýt

potřeby zpracovatelného průmyslu. Těží se draselná a bromová sůl, fosfority, ropa, zemní plyn, měděná ruda, železná ruda a stavební suroviny. Z Genezaretského jezera je přiváděna voda do celé země, tak je umožněno zavlažování a kultivace pouště.

Obyvatelstvo: V Izraeli žijí hlavně Židé (85%), kromě toho také Arabové. V důsledku soustavného přistěhovalectví židovského obyvatelstva počet obyvatel roste.

Cestovní ruch: Cestovní ruch je rozšířen.

Světoznámé letovisko a centrum zábavy Eilat. Po vzoru amerického Las Vegas můžete

i v tomto městě nalézt obrovské množství hazardu. Jericho, Jeruzalém aj.

Jemen: − Hlavním město: San’á .Jemen je stát na jihu Arabského poloostrova. Suchá oblast.

 

3)TURECKO

Hlavní město:  Ankara,Náboženství:  islám

Státní zřízení:  republika, není členem EU- od r. 1923 republika (zasloužil se o to Mustafa Kemal – přezdívka „Atatürk,“ zakázal mnohoženství, zavedl povinnou školní docházku, zavedl latinku, chtěl dostat Turecko do Evropy).Nemrut Dagí-vyhaslá sopka.

– u hranice se Sýrií – národ Kurdové, nejvyšší hora:  Ararat. Průplavy-Bospor a Dardaneli.

Marmarské moře, Egejské moře, Středozemní moře, Černé moře.Van- největší jezero.

Kappadokie-centrální oblast. Pamukkale- kaskáda jezírek.

Antalya,Alanie-centra turecké riviery.

Islám– pouť do Mekky, 1 bůh – Aláh, Ramadán – postí měsíc, jídlo jen po západu slunce

Ankara mnoho mešit a muzeí (např. archeologické),Římské lázně,Atatürkovo mauzoleum.

Artemidin chrám.

Istanbul (dříve konstantinopol) přes Bospor spojeny visutým mostem, Chrám Haghia Spohia

Modrá mešita:– součástí je 6 minaretů- leží naproti Chrámu Haghia Sophia

– vyzdobená mozaikami z modrého skla

Topkapi:– Dělová brána- palác- součástí je harém

 

 

ANTICKÉ PAMÁTKY-Trója: objevitel Tróji – H. Schlieman

Efes:– Artemidin chrám – byl jedním ze 7 divů světa- amfiteátr

Bodrum:– přístavní městečko- v minulosti název Halikarnas – mauzoleum

PAMÁTKY UNESCO

Pamukalle:– travertinové kaskády- přírodní dědictví

Kappadokie:– měkké vyvřeliny- lidé si v nich postavili domy a chrámy

 

4)Ostatní blízko východní státy

SAÚDSKÁ ARÁBIEHlavní město:  Rijád

– jedna z nejbohatších zemí na světě (díky ropě)

– Mekka a Medina – 2 nejposvátnější místa pro islám

Mekka– narodil se zde Mohamed, je zde i pohřben

– hádždž – pouť muslimů do Mekky (1x ročně)

– svatyně Kaaba – čtvercová stavba na náměstí, ukryt zde posvátný kámen

– do města mohou vstoupit pouze vyznavači islámu

– v okolí těchto měst se mohou lidé (ne muslimové) zdržovat max. 3 dny

Medina– první město, které uznává islám

 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY – uskupení 7 emirátů – v čele šejkové

Dubaj– umělé ostrovy (např. podle světadílů, palma…) Abudabí- nejvyšší budova světa

 

JORDÁNSKO – stabilní království  Hlavní město:  Ammán

město Petra – skalní město – budovy, kláštery, obytné domy; UNESCO

Mrtvé moře (izraelsko-jordánské hranicemléčivé učinky),Kerak- kžižácký hrad.

 

SÝRIE -asadovská diktatura

Hlavní město:  Damašek (UNESCO) nejdéle osídlené město na zemi.

– v centru města – Mešita Umájovců – vznikla na původní křesťanské památce – na hrobu Jana Křtitele. Palmyra– zbytky města. Jerash- zbytky antického města ma kopci.

Lattakia– přímořské středisko.

 

LIBANON– hl. město- Bejrút. Zbytky Féničnských měst(byblos,tyros,sidor)

 

IRÁK -Bagdád– hlavní město Iráku

– 2. největší město v jihozápadní Asii- leží na řece Tigris

– podnebí:  pouštní, výrazné teplotní rozdíly mezi dnem a nocí

Babylon– Babylon neboli Brána boží bylo město jižní Mezopotámie

 

ÍRÁN  –Teheránhlavní město Íránu

– centrem íránské provincie, sídlem nejvyšších úřadů státní správy

– četné univerzity, muzea, pamětihodnosti- 2 letiště

Císařská věž:– obrácené písmeno Y, přejmenovaná na Věž svobody

Národní muzeum klenotů:– Paví trůn, Zlatá koruna, Diamant moře světla

Zelený palác:– zrcadlový sál

Zikkurat:– střediskem uctívání- na vrcholku chrám zasvěcený Mardukovi- na jihu od Zukkuratu – chrám Esagila

Persepolis–  starověké město v dnešní íránské provincii Fárs (antická Persida)

– rozlehlý palácový komplex – zbudovaný na umělé terase

Eufrat a Tigris

•Eufrat:– největší řeka Blízkého východu- protéká Tureckem, Sýrií a Irákem

Tigris:– protéká Tureckem a Irákem- v minulosti z východu ohraničovala území Mezopotámie- 1 750 km dlouhá- pramení ve východní Anatolii- v Iráku se stéká s Eufratem a tvoří řeku Šatt al Arab → Perský záliv

Mezopotámie – území na Blízkém východě, mezi řekami Eufrat a Tigris

– součást tzv. úrodného půlměsíce- dnes součástí Iráku a Sýrie- Asyrská a Babylonská říše – 2 nejmocnější státní útvary v Mezoopotámii

 

Afgánistán-hl.město Kábul

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy